Waddengoud

Waddengoud is een keurmerk van Stichting Waddengroep. Alleen “streekeigen” en duurzame producten komen in aanmerking voor dit keurmerk. Stichting Waddengroep wil met haar keurmerk duurzame economische ontwikkeling stimuleren.

De stichting heeft onder andere richtlijnen en criteria ontwikkeld voor vis, schaal- en schelpdieren zoals kokkelsmosselenspieringsliptong en zeebaars. De criteria zijn ontwikkeld in samenwerking met de Waddenvereniging en de Vogelbescherming en in de criteria is ook dierenwelzijn en productkwaliteit opgenomen.

In tegenstelling tot de MSC-standaard wordt naar de hele keten gekeken. Er wordt dus ook rekening gehouden met energieverbruik en de duurzaamheid van de verpakking. Een derde, onafhankelijke partij toetst de certificering. Dit certificeringsproces is echter niet openbaar en kent geen procedure voor inbreng en bezwaar.

Waddengoud garandeert dat vissers serieus werk maken van verduurzaming en beoordeelt milieueffecten op bedrijfsniveau. Helaas zijn niet alle onderdelen voldoende uitgewerkt. Zo zijn er geen duidelijke criteria voor tong en garnaal, met betrekking tot bijvangst en negatieve effecten op het ecosysteem.