Meer informatie

Hollandse (Noordzee, grijze) garnaal

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Garnalen

Garnalen vallen onder de schaaldieren. Ze hebben ogen op lange stengels, een lang gespierd achterlijf, voelsprieten en dunne poten. Garnalen komen voor in alle wateren. Langs de kust, in rivieren, meren en in de diepzee. Er zijn meerdere soorten garnalen op de Nederlandse markt te koop. De wilde garnalen uit koude gebieden zoals de Nederlandse en Noorse zijn vaak wat kleiner. Grote garnalen die vaak als gamba’s worden verkocht, zijn meestal geïmporteerd uit tropische gebieden, waar ze gekweekt worden.

Hollandse (Noordzee, grijze) garnaal

De Hollandse, ofwel grijze garnaal, is een kleine garnaal met een gemiddelde lengte van 3-5 centimeter. Deze soort komt vrijwel in alle Europese kustwateren met een zanderige tot slibberige bodem voor. Overdag graaft deze garnaal zich in en wordt ’s nachts actief om te foerageren. De Hollandse garnaal behoort tot de top drie belangrijkste commerciële soorten die in de Noordzee gevangen worden. De garnalen worden aan boord gesorteerd en gekookt en worden vervolgens in Marokko gepeld.

Hollandse (Noordzee, grijze) garnaal

Crangon crangon
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De Noordzeevisserij op grijze of Hollandse garnaal van de Deense, Duitse en Nederlandse vissers heeft in december 2017 het MSC-certificaat behaald. Het gaat om de vangst van 440 kotters, meer dan 80% van de totale garnalenvangst in de Noordzee. De grijze garnaal wordt voornamelijk gevangen met een boomkortuig. Deze vangstmethode is niet onomstreden. In deze visserij worden aanzienlijke bijvangsten van met name ondermaatse jonge platvis, maar ook van niet-commerciële vissoorten, krabben, en andere ongewervelde dieren gevangen. Door de overheden is geen vangstquotum vastgesteld. Daarom zijn de vissers zelf beperkende maatregelen overeengekomen. Daarnaast gaan ze hun bijvangsten verminderen en kwetsbare gebieden op de Noordzee ontzien.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Hollandse (Noordzee, grijze) garnaal

Crangon crangon
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Sleepnetten, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De grijze of Hollandse garnaal wordt gevangen met een bodemsleepnet. Bij deze vangstmethode zijn er aanzienlijke bijvangsten van met name ondermaatse vis, jonge platvis, maar ook van niet-commerciële vissoorten, krabben, en andere ongewervelde dieren. Vooral de bijvangst van jonge platvis wordt gezien als een probleem.

De grijze garnaal is een belangrijke schakel in de voedselketen en dient als voedselbron voor veel andere soorten (o.a. kabeljauw en wijting). Wat het effect is op deze soorten van het op grote schaal wegvissen van garnalen is onduidelijk.

Op dit moment is nog maar een klein deel van de vissers (ongeveer 20%) niet MSC-gecertificeerd. De grijze garnaal is goed bestand tegen een hoge visserijdruk, maar goed beheer is nodig om de bijvangst en negatieve effecten op de zeebodem te verminderen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.