Meer informatie

Blauwe mossel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren. Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Blauwe mossel

De blauwe mossel komt van nature voor in Nederlandse kustwateren. Mosselen hechten zich met draden aan elkaar vast, waardoor mosselbanken ontstaan. De blauwe mossel komt zowel voor in gebieden die een bepaalde tijd droog liggen als in dieper gelegen water. De mosselen die in Nederland gekweekt en verkocht worden, worden Zeeuwse mosselen genoemd. Alle mosselen die voor de consumptie bedoeld zijn, worden namelijk in de Oosterschelde ‘verwaterd’. Dit houdt in dat de mosselen zichzelf schoonspoelen door het achtergebleven zand te verwijderen.

Blauwe mossel

Mytilus edulis
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren. Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 5 | FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemkweek (Kweek), Dreggen, Hangcultuur (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Mosselen uit Nederland zijn MSC-gecertificeerd, net als een groot deel van de mosselen uit Europa. Alle Nederlandse mosselen verwateren in de Oosterschelde en krijgen daarna het label Zeeuwse mosselen. Verwateren gebeurd om de mosselen zandvrij te spoelen. MSC-mosselen uit andere landen mogen sinds 2016 verwaterd worden in Nederland en dan als Nederlandse MSC-mosselen worden verkocht.

Bij de mosselkweek wordt het mosselzaad uit de natuur opgevist en daarna opgekweekt tot consumptiemosselen. Deze kweek gebeurt in zee of estuaria. Mosselen eten algen, die ze uit het water filteren. Hierdoor hebben ze geen extra voedsel nodig.

Het opvissen van mosselzaad gebeurt met dreggen of, in Nederland, met mosselzaadvanginstallaties (MZI’s). Het opkweken gebeurt in de bodemkweek, hangcultuur-kweek of bouchots. Nederlandse mosselen komen grotendeels van bodemkweek in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.

De mosselkorren die gebruikt worden om de mosselen op te vissen van de bodemcultuur verstoren de bodem, hierdoor zijn hangcultuur mosselen een betere keuze dan bodemkweek.

Gedurende hun leven worden de mosselen verschillende malen verplaatst naar andere plekken. Het verplaatsen van mosselen tussen verschillende gebieden brengt het risico met zich mee dat ziektes, parasieten en uitheemse diersoorten zich onnodig verspreiden.  Dit moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment van de beste kwaliteit.

Blauwe mossel

Mytilus edulis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bouchots – palen, Bodemkweek (Kweek), Hangcultuur (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Mosselen worden in Nederland en in andere Europese landen geweekt. Dit gebeurt op verschillende manieren. In alle gevallen wordt eerst het mosselzaadmosselzaad:
De larven van mosselen, die kunnen worden verzameld om uit te laten groeien tot volwaardige mosselen.
uit de natuur opgevist. Hierna worden de mosselen opgekweekt tot consumptie-mosselen.

Alle Nederlandse mosselen verwateren in de Oosterschelde en krijgen daarna het label Zeeuwse mosselen. Verwateren gebeurd om de mosselen zandvrij te spoelen.

Het opvissen van mosselzaad gebeurt met dreggendreggen:
Een visserijmethode voor het vangen van o.a. mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van stalen frames waaraan een net is bevestigd. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark. Hiermee wordt door de bodem geploegd.
of mosselzaakvanginstallaties (MZIMZI:
mosselzaadinvanginstallatie, die bestaan uit drijvers, lijnen en ankers met touwen waaraan mossellarven zich kunnen hechten.
s). De mosselen worden daarna overgeplaatst op een kweekinstallatie. Dit kan zowel bodemkweekbodemkweek:
Het kweken van schelpdieren op ondiepe banken in zee. Bodemkweek wordt gebruikt om mosselen en oesters te kweken. Door het natuurlijk voedselaanbod in zee groeit het schelpdierzaad uit tot schelpdieren geschikt voor consumptie.
als hangcultuurhangcultuur:
Het kweken van schelpdieren aan palen of gazen kousen, die aan een drijvende constructie in het water hangen. Door het natuurlijke voedselaanbod in zee kan het schelpdierzaad opgroeien tot schelpdieren voor consumptie.
of bouchotsbouchots:
Palen waarop mosselen worden gekweekt. Rond de paal zijn touwen of zakken met mosselzaad gewikkeld.
zijn. Bij de bodemcultuur liggen de mosselen op de zeebodem in speciaal hiervoor ingerichte gebieden. Deze worden vervolgens opgevist door mosselkorkor:
Een stalen frame waarover een net is bevestigd. Een kor is een bodemvisserijtuig.
ren, hierbij wordt de bodem waar ook andere organismen zich vestigen, erg verstoord. Bij hangcultuur of  bouchots hangen de mosselen in het water, aan touwen of in netten aan palen. Hier vindt weinig tot geen verstoring van de omgeving plaats.

Mossels eten algen, die ze uit het water filteren. Hierdoor hebben ze geen extra voedsel nodig. Het verplaatsen van mossels tussen verschillende gebieden brengt het risico met zich mee dat ziektes, parasieten en uitheemse diersoorten zich onnodig verspreiden. Dit moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment van de beste kwaliteit.

 

Blauwe mossel

Mytilus edulis
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Oosterschelde

Kweek- / Vangstmethode

Bodemkweek (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Mosselkweek in de Waddenzee en Zeeuwse wateren is grotendeels afhankelijk van wilde mosselbanken voor de aanvoer van jonge mosseltjes (mosselzaad). In het verleden zijn hierdoor veel wilde mosselbanken weggevist. Tegenwoordig is het vissen op droogvallende mosselbanken verboden. Op dieper gelegen banken is vissen nog wel toegestaan.

Het opvissen van mosselzaadmosselzaad:
De larven van mosselen, die kunnen worden verzameld om uit te laten groeien tot volwaardige mosselen.
van mosselbanken voor de kweek, is schadelijk voor het ecosysteem. Wat uniek is, is dat de Nederlandse mosselsector om die reden samen met een aantal milieuorganisaties een convenant heeft opgesteld in 2008. Dit houdt in dat de mosselzaadvisserij in de Waddenzee stapsgewijs wordt afgebouwd en dat er geleidelijk steeds meer mosselzaad van mosselzaadinvanginstallaties moet komen. Dit zijn netten of touwen die in het water hangen en waar de jonge mossellarfjes zich aan vast kunnen hechten.

Mossels eten algen, die ze uit het water filteren. Hierdoor hebben ze geen extra voedsel nodig. Gedurende hun leven worden de mossels verschillende malen verplaatst naar andere plekken. De mosselkorren die gebruikt worden om de mossels op te vissen verstoren de bodem, hierdoor zijn hangcultuurmosselen een betere keuze dan bodemkweek. Het verplaatsen van mossels tussen verschillende gebieden brengt het risico met zich mee dat ziektes, parasieten en uitheemse diersoorten zich onnodig verspreiden. Dit moet zoveel mogelijk worden beperkt.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.