Meer informatie

Blauwe mossel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren.  Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Blauwe mossel

De blauwe mossel komt van nature voor in onze kustwateren. Mossels hechten zich met draden vast aan elkaar en aan stenen en schelpen en vormen zo mosselbanken, zowel in het intergetijdengebied als in diepere delen. Alle in Nederland geteelde mosselen heten in de handel ‘Zeeuwse mosselen’. Ze worden namelijk allemaal voor consumptie in de Oosterschelde ‘verwaterd’. Dit houdt in dat de mosselen de tijd krijgen zich schoon (zandvrij) te spoelen.

Blauwe mossel

Mytilus edulis
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren. Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 5 | FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemkweek (Kweek), Dreggen, Hangcultuur (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Mosselen uit Nederland zijn MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
, net als een groot deel van de mosselen uit Europa. Alle Nederlandse mosselen verwateren in de Oosterschelde en krijgen daarna het label Zeeuwse mosselen. Verwateren gebeurd om de mosselen zandvrij te spoelen. MSC-mosselen uit andere landen mogen sinds 2016 verwaterd worden in Nederland en dan als Nederlandse MSC-mosselen worden verkocht.

Bij de mosselkweek wordt het mosselzaadmosselzaad:
De larven van mosselen, die kunnen worden verzameld om uit te laten groeien tot volwaardige mosselen.
uit de natuur opgevist en daarna opgekweekt tot consumptiemosselen. Deze kweek gebeurt in zee of estuaria. Mosselen eten algen, die ze uit het water filteren. Hierdoor hebben ze geen extra voedsel nodig.

Het opvissen van mosselzaad gebeurt met dreggendreggen:
Een visserijmethode voor het vangen van o.a. mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van stalen frames waaraan een net is bevestigd. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark. Hiermee wordt door de bodem geploegd.
of, in Nederland, met mosselzaadvanginstallaties (MZIMZI:
mosselzaadinvanginstallatie, die bestaan uit drijvers, lijnen en ankers met touwen waaraan mossellarven zich kunnen hechten.
s). Het opkweken gebeurt in de bodemkweekbodemkweek:
Het kweken van schelpdieren op ondiepe banken in zee. Bodemkweek wordt gebruikt om mosselen en oesters te kweken. Door het natuurlijk voedselaanbod in zee groeit het schelpdierzaad uit tot schelpdieren geschikt voor consumptie.
, hangcultuurhangcultuur:
Het kweken van schelpdieren aan palen of gazen kousen, die aan een drijvende constructie in het water hangen. Door het natuurlijke voedselaanbod in zee kan het schelpdierzaad opgroeien tot schelpdieren voor consumptie.
kweek of bouchotsbouchots:
Palen waarop mosselen worden gekweekt. Rond de paal zijn touwen of zakken met mosselzaad gewikkeld.
. Nederlandse mosselen komen grotendeels van bodemkweek in de Oosterschelde en Grevelingenmeer.

De mosselkorkor:
Een stalen frame waarover een net is bevestigd. Een kor is een bodemvisserijtuig.
ren die gebruikt worden om de mosselen op te vissen van de bodemcultuur verstoren de bodem, hierdoor zijn hangcultuur mosselen een betere keuze dan bodemkweek.

Gedurende hun leven worden de mosselen verschillende malen verplaatst naar andere plekken. Het verplaatsen van mosselen tussen verschillende gebieden brengt het risico met zich mee dat ziektes, parasieten en uitheemse diersoorten zich onnodig verspreiden.  Dit moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment van de beste kwaliteit.

Blauwe mossel

Mytilus edulis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bouchots – palen, Bodemkweek (Kweek), Hangcultuur (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Mosselen worden in Nederland en in andere Europese landen geweekt. Dit gebeurt op verschillende manieren. In alle gevallen wordt eerst het mosselzaadmosselzaad:
De larven van mosselen, die kunnen worden verzameld om uit te laten groeien tot volwaardige mosselen.
uit de natuur opgevist. Hierna worden de mosselen opgekweekt tot consumptie mosselen.

Alle Nederlandse mosselen verwateren in de Oosterschelde en krijgen daarna het label Zeeuwse mosselen. Verwateren gebeurd om de mosselen zandvrij te spoelen.

Het opvissen van mosselzaad gebeurt met dreggendreggen:
Een visserijmethode voor het vangen van o.a. mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van stalen frames waaraan een net is bevestigd. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark. Hiermee wordt door de bodem geploegd.
of mosselzaakvanginstallaties (MZIMZI:
mosselzaadinvanginstallatie, die bestaan uit drijvers, lijnen en ankers met touwen waaraan mossellarven zich kunnen hechten.
s). De mosselen worden daarna overgeplaatst op een kweekisntallatie. Dit kan zowel bodemkweekbodemkweek:
Het kweken van schelpdieren op ondiepe banken in zee. Bodemkweek wordt gebruikt om mosselen en oesters te kweken. Door het natuurlijk voedselaanbod in zee groeit het schelpdierzaad uit tot schelpdieren geschikt voor consumptie.
als hangcultuurhangcultuur:
Het kweken van schelpdieren aan palen of gazen kousen, die aan een drijvende constructie in het water hangen. Door het natuurlijke voedselaanbod in zee kan het schelpdierzaad opgroeien tot schelpdieren voor consumptie.
of bouchotsbouchots:
Palen waarop mosselen worden gekweekt. Rond de paal zijn touwen of zakken met mosselzaad gewikkeld.
zijn. Bij de bodemcultuur liggen de mosselen op de zeebodem in speciaal hiervoor ingerichte gebieden. Deze worden vervolgens opgevist door mosselkorkor:
Een stalen frame waarover een net is bevestigd. Een kor is een bodemvisserijtuig.
ren, hierbij wordt de bodem waar ook andere organismen zich vestigen erg verstoord. Bij hangcultuur of  bouchots hangen de mosselen in het water, aan touwen of in netten aan palen. Hier vindt weinig tot geen verstoring van de omgeving plaats.

Mossels eten algen, die ze uit het water filteren. Hierdoor hebben ze geen extra voedsel nodig. Het verplaatsen van mossels tussen verschillende gebieden brengt het risico met zich mee dat ziektes, parasieten en uitheemse diersoorten zich onnodig verspreiden. Dit moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment van de beste kwaliteit.

 

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.