Flyshoot

Hoeveel rode mul, inktvis en poon zit er in de Noordzee? Dat weet eigenlijk niemand! Omdat Flyshootvis eigenlijk maar weinig wordt gegeten in Nederland, ligt de prioriteit bij het tellen van schol, tong en kabeljauw.

rode poon, rode mul en inktvis

Toch is informatie over deze vissoorten van essentieel belang. Ze worden namelijk enorm veel geëxporteerd naar landen als Italië. En door een gebrek aan data, bestaan er geen visquota voor deze soorten en kunnen we de visserijdruk niet bepalen. Om te voorkomen dat er straks geen rode mul, inktvis of poon meer in onze Noordzee zwemt, zijn we dit project gestart.

Het project

Samen met Onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (WMR) en de vissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon doen we onderzoek naar de grootte van de visbestanden van rode mul, poon en inktvis. Dit zijn zogenoemde ‘datagelimiteerde’ visbestanden, waar dus nog weinig onderzoek naar is gedaan en waar van de precieze status dus weinig bekend is. Het is voor het eerst dat deze partijen samenwerken voor een onderzoek, wat dit project uniek maakt. Zo kunnen wij een beter advies geven op onze VISwijzer voor gemengde visserijen en kunnen de vissers commercieel blijven vissen op deze soorten. Dit project is tot stand gekomen door Subsidies van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Er zijn drie doelstellingen binnen dit project, namelijk:

1) Ontwikkelen van een protocol dat geschikt is voor dataverzameling via zelfbemonstering op flyshootschepen
2) Verbeteren van beschikbare wetenschappelijke kennis over belangrijke doelsoorten voor de flyshootvisserij
3) Vergroten van de algemene bekendheid met flyshootvisserij in de afzetmarkt onder chefkoks en visdetaillisten

Download en vergroot de factsheet door op de afbeelding te klikken.

Ga hier naar de voortgangspagina met resultaten van het project.

 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij