VISwijzer en Flyshootvis

Bekijk hier de resultaten

Dit project is in october 2023 officieel afgerond. Meer weten over de resultaten? Klik dan hier.

Dit onderzoek werd gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Hoeveel rode mul, inktvis en poon zit er in de Noordzee? Dat weet eigenlijk niemand! Omdat flyshootvis eigenlijk maar weinig wordt gegeten in Nederland, ligt de prioriteit bij het tellen van schol, tong en kabeljauw.

rode poon, rode mul en inktvis
Bron: Good Fish

Toch is informatie over deze vissoorten van essentieel belang. Ze worden namelijk enorm veel geëxporteerd naar landen als Italië. En door een gebrek aan data, bestaat er geen soort-specifiek beheer voor deze soorten en kunnen we de visserijdruk niet bepalen. Om te voorkomen dat er straks geen rode mul, inktvis of poon meer in de Noordzee zwemt, zijn we dit project gestart.

Het project

Samen met onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (WMR) en de vissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon wordt binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis meer kennis verzameld over rode mul, poon en inktvis. Dit zijn zogenoemde ‘gegevensarme’ vissoorten, waar nog maar weinig onderzoek naar gedaan is. Nieuwe kennis over deze soorten kunnen wij gebruiken om beter geïnformeerde duurzaamheidsbeoordelingen te maken voor op de VISwijzer. Het is voor het eerst dat deze partijen samenwerken voor een onderzoek, wat dit project uniek maakt. Dit project is tot stand gekomen door Subsidies van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Er zijn drie doelstellingen binnen dit project, namelijk:

1) Ontwikkelen van een protocol dat geschikt is voor dataverzameling op flyshootschepen
2) Verbeteren van beschikbare wetenschappelijke kennis over belangrijke doelsoorten voor de flyshootvisserij
3) Vergroten van de algemene bekendheid met flyshootvisserij in de afzetmarkt onder chefkoks en visdetaillisten