Catch Welfare Platform (CWP)

Meer weten over vissenwelzijn?

Vissenwelzijn is een steeds belangrijker onderwerp. Ook binnen de visserij is men opzoek naar manieren om het welzijn van vissen te waarborgen. Tot voor kort was er nog geen wereldwijd platform waar alle kennis en kunde in de praktijk wordt gekoppeld met wetenschappelijk onderzoek. Daarom is in 2023 het Catch Welfare Platform (CWP) opgericht.

Wereldwijd zijn er in verschillende landen al onderzoeken gaande om voor verschillende soorten het welzijn te verbeteren. Hoewel de focus eerst voornamelijk op welzijn binnen de aquacultuur lag, zijn er steeds meer initiatieven die zich bezighouden met welzijn binnen de visserij. Onze kennis is dan ook enorm toegenomen in de afgelopen jaren, maar een collectieve databank ontbreekt nog. Daar wil het CWP verandering in brengen.

 

Het project 

Het CWP wil een netwerk van multidisciplinaire teams opbouwen die een overgang naar goede vangst welzijn moeten gaan stimuleren. Zij willen wetenschappelijk onderzoek en kennis verzamelen en onderling uitwisselen. Want om viswelzijn te verbeteren, moet er een verandering van binnenuit de sector plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om iedereen in de keten te betrekken. Onderzoeksorganisaties, retailers, vissers en andere gerelateerde bedrijven zullen samen nadenken over innovatieve technieken die zo minmogelijk schade toedienen aan de vis.  

De doelen van dit initiatief zijn:

  • Het opzetten en coördineren van een netwerk van multidisciplinaire teams;
  • Het bespoedigen van de dringend noodzakelijke transitie in de visserij wereldwijd, waarin vissenwelzijn gedurende het hele vangstproces wordt verbeterd (inclusief het afdoden van de vissen na de vangst).

Kick-off event in Bergen

Het project begint met een kick-off event in Bergen, Noorwegen. Op 20, 21 en 22 November zullen diverse werkgroepen gevormd gaan worden en kunnen deelnemers luisteren naar diverse sprekers en interessante workshops volgen. Na afloop kunnen geïnteresseerde deelnemers meewerken in online werkgroepen die zich op verschillende taken gaan richten. 

Rol Good Fish

Good Fish is, als partner, bezig met verkennen hoe het welzijn van vissen in de visketen een nog hogere waarde kan krijgen. Welzijn is een zeer breed begrip maar als het lukt om dit aspect helder in de VISwijzer op te nemen en er transparant over te communiceren, wordt het voor de consument gemakkelijker om een geïnformeerde keuze te maken bij de marktkraam, in de supermarkt of in het restaurant.  

Good Fish hoopt dat door een betere zichtbaarheid van vissenwelzijn, de consument bereid is meer te betalen voor een vis die onder de juiste omstandigheden heeft geleefd, is gevangen en gedood. Op deze wijze worden vissers en viskwekers beloond voor hun inspanning om het welzijn van vissen te waarborgen. 

Voor meer informatie over het Catch Welfare Platform en bij interesse om deel te nemen aan het kick-off event: 

www.catchwelfareplatform.com 

Het Catch Welfare Platform is een initiatief van Wageningen University and Research, Institute of Marine Research, Nofima en Michelle Boonstra Community. Zij werken samen met de partners: UiT Arctic University of Norway, Care Fish Catch en Good Fish