Toekomst voor de paling

  • Kan een keurmerk er voor zorgen dat het palingbestand zich sneller herstelt?
  • Hoe verbeteren we het meten van de intrek van glasaal in Nederland?
  • Samen het palingbestand verbeteren, zodat er een toekomst is voor de paling in Nederland!
Dit project wordt gefinancierd door

Het gaat niet goed met de paling, hij is ernstig bedreigd en er moet iets gebeuren. Gelukkig is iedereen het daar over eens.

Hoewel de natuur-en milieuorganisaties het streven naar duurzame palingvisserij, -kwekerij en -handel toejuichen, blijven ze twijfelen of dit wel mogelijk is gezien de slechte toestand van het palingbestand. De paling staat al jaren als critically endangered op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN en de handel is ook gereguleerd onder de CITES-conventie. Daarom stelt Good Fish in samenwerking met het INBO (België), ILVO (België) en RAVON als doel dat er in het kader van dit project een gedragen antwoord komt op de volgende kennisvragen:

  1. Hoe staat de intrek van glasaal er precies voor?
  2. Op welke manier kan een keurmerk (SES) daadwerkelijk bijdragen aan het verduurzamen van paling of zijn onbedoelde neveneffecten?
  3. En als een keurmerk bijdraagt, hoe kan de binnenvisserij in aanmerking komen voor het keurmerk (SES)?

Rapportages Paling

Sustainable Eel Standard (SES)

De sector wil verduurzamen en heeft een keurmerk opgezet, het SES. De sector wil dit keurmerk geaccrediteerd krijgen en daarmee bewezen duurzame paling beschikbaar maken. Helaas is er nu nog geen duurzame paling en voldoet het keurmerk nog niet aan de criteria van een betrouwbaar keurmerk. Good Fish wil in dit project onderzoeken of het wél mogelijk is om de paling te gaan eten. Kan een keurmerk er voor zorgen dat het palingbestand zich sneller herstelt? Zo ja, aan welke voorwaarden zou dit keurmerk moeten voldoen om een betrouwbaar keurmerk te worden?

Niet alle palingvissers kunnen aansluiten bij het keurmerk. Het SES keurmerk is nu alleen beschikbaar voor paling uit de kweek, waarbij wild gevangen glasaal wordt gebruikt. Good Fish wil samen met de Nederlandse palingvissers onderzoeken wat zij moeten doen om onderdeel te kunnen worden van de sustainable eel standard.

Hoe meet je herstel?

Om duurzame paling te kunnen eten is herstel van de populatie nodig. Maar hoe weet je of de populatie echt groeit? De intrek van glasaal (jonge paling) vanuit zee naar het zoete water, is een belangrijke graadmeter om herstel van de populatie te meten. Kennisinstituten, onderzoeksbureaus, NGO’s en de aalsector zijn het niet eens over de juistheid van de data en hoe resultaten moeten worden geïnterpreteerd. Daarom gaan we uitzoeken welke kennisbasis kan worden gebruikt om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over status en herstel van de glasaalintrek.

Partners

In dit project beantwoorden RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en Good Fish in samenwerking met twee Belgische onderzoeksinstituten, het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek België) en ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) deze kennisvragen. Hier zullen zowel de sector als de natuur- en milieuorganisaties baat bij hebben. We willen namelijk allen gezamenlijk vooruit en het palingbestand verbeteren, zodat er een toekomst is voor de paling in Nederland!

               

Het project ‘Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken Visserij (EFMZV).

Dit project is in october 2023 officieel afgerond.