Disclaimer

De VISwijzer is een geregistreerd merk. Ondernemers met een winstoogmerk die willen communiceren met informatie en beeldmateriaal van de VISwijzer dienen een partner-overeenkomst te hebben met Good Fish Foundation: secretariat@goodfish.nl.

Stichting Goede Vis, Good Fish Foundation, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

De VISwijzer maakt gebruik van illustraties en / fotomateriaal van

Illustraties vissen © Scandinavian Fishing Year Book
Fotomateriaal © Shutterstock.com
Kaarten van herkomstgebieden © FAO.org-fishery

Good Fish Foundation is partner van Monterey Bay: Seafood Watch® is a registered service mark of the Monterey Bay Aquarium Foundation.