Goede Vis, wat is dat precies?

Goede Vis kan omschreven worden als vis die gevangen of gekweekt is, waarbij rekening is gehouden met de belasting van de natuur en het milieu. Dit betekent dat natuurlijke populaties niet worden uitgeput en dat mariene ecosystemen niet beschadigd worden. Maar hoe herken je en kies je voor duurzame vis?

Je kunt helaas niet aan een vis zelf zien of deze duurzaam is of niet. Duurzaamheid van vis is bij bijna alle soorten afhankelijk van het herkomstgebied en de vangst- en kweekmethode. Als je een duurzame keuze wilt maken, kan dat op twee manieren:

  1. Het product heeft een MSC- of ASC-keurmerk die aantoont dat de vis duurzaam gevangen of verantwoord gekweekt is;
  2. Voor producten zonder keurmerk, kan met behulp van een beoordelingssysteem, zoals de VISwijzer in Nederland, achterhaald worden of het om een duurzaam of minder duurzaam product gaat.

Wanneer visproducten een keurmerk hebben, kan in één oogopslag een duurzame keuze gemaakt worden. De meest voorkomende en erkende keurmerken zijn het MSC- (voor wild gevangen vis) en het ASC- (voor gekweekte vis) keurmerk. Als een vis geen keurmerk heeft, betekent dit niet direct dat dit geen duurzame keuze is. Van vrijwel elke vissoort zijn duurzame en wat minder duurzame varianten te vinden op de markt.

   

De mate van duurzaamheid hangt bij wild gevangen vis af van het visbestand, de vangstmethode en het visserijbeleid. Bij kweekvis hangt deze mate van duurzaamheid af van de ingrediënten in het visvoer, de kweekmethode en het beleid rondom het kweken van vissen in het land van herkomst. Wanneer de juiste informatie beschikbaar is, kunnen beoordelingssystemen als de VISwijzer een goede manier zijn om te achterhalen of het visje dat jij koopt duurzaam is.

De VISwijzer

De VISwijzer is onze online tool die duurzaamheidsadvies geeft voor visserijen en kwekerijen op basis van beoordelingen volgens een vaste methode. Uit deze beoordelingen volgen scores die de mate van duurzaamheid aangeven. De scores worden gegeven in de vorm van een stoplichtsysteem, waarbij rood betekent dat er meerdere duurzaamheidsproblemen zijn met de vangst of kweek, de oranje kleur dat er een duurzaamheidsprobleem is en groen duidt op duurzame, goede vis.

Scoort een vis groen of oranje, dan is ‘ie goed! Scoort de vis rood? Dan kan je hem beter links laten liggen en kiezen voor een duurzamer alternatief. Klik hier om te achterhalen hoe de VISwijzer werkt.

Informatie over vis is belangrijk

De beoordelingen op de VISwijzer worden specifiek gemaakt voor vissoorten uit bepaalde gebieden en met bepaalde vangst- of kweekmethoden. Voor iedere score op de VISwijzer is dus een individuele duurzaamheidsbeoordeling gemaakt.

Vissoorten worden vaak opgedeeld in visbestanden die specifiek beheerd worden per geografisch gebied. Dit maakt het makkelijker voor beheerders om gerichte maatregelen te nemen die passen van de specifieke omstandigheden van dat bestand. Daarnaast verschilt ook de mate van impact op het ecoysteem per vangst- en kweekmethode. Daarom kan het voorkomen dat dezelfde vissoort op de VISwijzer zowel een rode, oranje als groene beoordeling krijgt.

Meer weten? Bekijk bijvoorbeeld onze pagina’s over vangst- en kweekmethodes of welke vis je beter kunt vermijden!