Meer informatie

Kokkel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren.  Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Kokkel

De gewone kokkel is een tweekleppig weekdier en komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan. In Nederland komen kokkels vooral voor in de Oosterschelde en de Waddenzee. Kokkels leven ingegraven in de bodem: alleen de twee ‘sifo’s‘ steken boven het zand uit. Via de ene sifo zuigt de kokkel water en voedsel aan. De andere sifo wordt gebruikt om water en afvalstoffen uit te scheiden. De ideale habitat voor de kokkel is het intergetijdengebied. Dit is de zone die bij laag water droog komt te staan.  

Kokkel

Cerastoderma edule
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Oosterschelde

Kweek- / Vangstmethode

Handbeugel

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In de Waddenzee en in de Oosterschelde worden kokkels handmatig geoogst, door middel van een handbeugel. Dit is een soort hark met een net eraan, die met handkracht door de bovenste laag van de zeebodem wordt getrokken. De vissers werken bij laag tij op de zandplaten. Op deze manier wordt ieder jaar 300 tot 600 ton kokkelvlees geoogst. Jaarlijks mag maximaal 2,5 % van het oogstbare bestand in de Waddenzee worden opgevist. In de Oosterschelde geldt een ecologische voedselreserveringslimiet van 5000 ton. Dit mag niet opgevist worden, maar dient als voedsel voor vogels en vissen. In 2012 werd de Nederlandse handkokkelvisserij MSC-gecertificeerd.

Kokkel

Cerastoderma edule
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handbeugel

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het kokkelbestand schommelt van nature zeer sterk. Omdat kokkels een belangrijke voedselbron zijn voor vogels en vissen, moet de vangst afgestemd worden op de bestandsdynamiek en de voedselbehoefte van andere soorten in het ecosysteem. Visserij vindt plaats met handbeugels. Dit is een extensieve oogstmethode die meestal op kleine schaal wordt toegepast. Deze visserijmethode wordt niet geassocieerd met onomkeerbare milieuschade. De vangst van kokkels wordt lokaal gereguleerd door middel van vergunningen, vangstbeperkingen en gesloten gebieden en/of seizoenen. Deze regulatie slaagt niet overal, waardoor de visserijdruk op een bestand soms tot wel 36% van het totale bestand kan oplopen.

Kokkel

Cerastoderma edule
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het kokkelbestand schommelt van nature zeer sterk. Omdat kokkels een belangrijke voedselbron zijn voor vogels en vissen, moet de vangst afgestemd worden op de bestandsdynamiek en de voedselbehoefte van andere soorten in het ecosysteem.

Visserij vindt plaats met een gemechaniseerde dreggen: de zuigkor. Deze vismethode brengt een hoge milieubelasting met zich mee. Intensief vissen met een zuigkor leidt op termijn tot een verandering van de soortensamenstelling. Ook heeft deze methode vaak hoge bijvangsten. Een deel van de bijvangsten worden teruggegooid in zee (discards) en overleeft dit niet.

De vangst van kokkels wordt lokaal gereguleerd, door middel van vergunningen, vangstbeperkingen en gesloten gebieden gesloten en/of seizoenen. Deze regulatie slaagt niet overal, waardoor de visserijdruk op een bestand soms tot wel 36% van het totale bestand kan oplopen.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.