Meer informatie

Spiering

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zalmachtigen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroer-eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnige beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Spiering

De spiering (Osmerus eperlanus) behoort tot de familie van de zalmachtigen (Salmonidae) en heeft een langgerekt lichaam met zilverkleurige flanken en een relatief grote bovenstandige bek met tandjes. Jonge dieren zijn bijna doorzichtig. Tussen de staart- en rugvin bevindt zich een vetvin. Spiering ruikt naar komkommer. Spieringen die uitsluitend in zoet water leven worden doorgaans circa 15 centimeter groot, de op zee levende spiering kan tot wel 45 centimeter groot worden. In Nederland is spiering tegenwoordig een vrij zeldzame soort in het zoete water, deze soort wordt in het zoute water algemener aangetroffen. Vroeger paaide de spiering massaal bovenstrooms van het Haringvliet estuarium en het Zuiderzee estuarium en gold toen als een belangrijke consumptievis.

Spiering

Osmerus eperlanus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Oostzee, westelijk van Bornholm

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen bestandsschatting voor deze soort in dit gebied. Deze soort is redelijk gevoelig voor visserijdruk, maar heeft daarbij ook te maken met vervuiling en versperring van migratieroutes.

De ringzegen visserij heeft bijvangst van walvisachtigen. Voornamelijk bruinvissen waarvan de populatie in dit gebied de afgelopen tijd sterk is afgenomen. De hoeveelheid discards in deze visserij is laag, de overlevingskans van deze discards is echter ook laag. Er is mogelijk veel bijvangst van jonge vis.

Aangezien het een Baltische soort betreft, valt de spiering onder het algemene visserijbeleid van de EU en de HELCOM, maar verdere details over specifiek beleid voor de spiering zijn er niet.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Spiering

Osmerus eperlanus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Oostzee, westelijk van Bornholm

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen bestandsschatting voor deze soort in dit gebied. Deze soort is redelijk gevoelig voor visserijdruk, maar heeft daarbij ook te maken met vervuiling en versperring van migratie routes.

De visserij met kieuwnetten heeft bijvangst van walvisachtigen. Voornamelijk bruinvissen waarvan de populatie in dit gebied de afgelopen tijd sterk is afgenomen. De kieuwnet visserij wordt als één van de belangrijkste redenen van deze afname gezien. De hoeveelheid discards in deze visserij is laag.

Aangezien het een Baltische soort betreft, valt de spiering onder het algemene visserijbeleid van de EU en de HELCOM, maar verdere details over specifiek beleid voor de spiering zijn er niet.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.