Meer informatie

Zeebaars

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachitgen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

 

 

Zeebaars

Zeebaars komt voor in de noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf het noorden van Scandinavië tot Marokko en Senegal in het zuiden. Door klimaatverandering verschuift de noordgrens van het leefgebied steeds verder noordelijk. De vis kan een meter lang, 12 kg zwaar en 15 jaar oud worden. Zeebaarzen zijn carnivoren met een dieet dat vooral uit vis bestaat.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeebaars

Dicentrarchus labrax
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Deze beoordeling geldt alleen voor zeebaars met het ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis.
keurmerk. Vraag uw verkoper of de vis dit keurmerk heeft.

Zeebaars wordt op grote schaal gekweekt in de Middellandse zee, vooral in Spanje, Griekenland, Italië en Turkije. De vissen komen daar ook van nature voor. De kweek vindt plaats in open kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
op zee. Er wordt weinig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van kweek op de omgeving. Zeebaars heeft veel voer nodig om te kunnen groeien en bestaat het voer nog niet uit duurzame ingrediënten.

ASC gecertificeerde zeebaars is een betere keus, vooral omdat het voer van duurzamer gevangen vis wordt gemaakt. Op dit moment zijn de eerste kwekerijen in de Middellandse zee gecertificeerd aan de hand van de meest recente ‘zeebaars, dorade, ombervis -standaard’.

Vis in het Seizoen

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Zeebaars

Dicentrarchus labrax
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

GlobalGAP kweek in kooien

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Deze beoordeling geldt alleen voor zeebaars met het GlobalGAP keurmerk. Vraag de verkoper of de vis dit keurmerk heeft.

Zeebaars wordt op grote schaal gekweekt in de Middellandse zee, vooral in Spanje, Griekenland, Italië en Turkije. De vissen komen daar ook van nature voor. De kweek vindt plaats in open kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
op zee. Er wordt weinig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van kweek op de omgeving. Zeebaars heeft veel voer nodig om te kunnen groeien en vaak bestaat het voer nog niet uit duurzame ingrediënten. GlobalGAP gecertificeerde zeebaars is een betere keus, vooral omdat het voer van duurzamer gevangen vis wordt gemaakt.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Zeebaars

Dicentrarchus labrax
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Voor zeebaars in de Noordzee zijn goede bestandsgegevens beschikbaar. Jaarlijks wordt een betrouwbare beoordeling van de bestanden uitgevoerd. Het bestand van zeebaars is sinds 2009 aan het afnemen. De visserijdruk op zeebaars is door goed beheer sinds 2013 aan het afnemen en is nu op een niveau waarbij het bestand zich zou moeten gaan herstellen.

De visserij op zeebaars met handlijnen en hengels heeft geen negatieve impact op bedreigde en beschermde (ETP) soorten. Er worden relatief weinig ongewenste soorten bijgevangen en deze kunnen vaak met een goede overlevingskans terug in zee gegooid worden. Ook heeft deze manier van vissen geen negatieve impact op de bodem.

Zeebaars wordt niet beheert middels vangstafspraken (TAC’s / quota), maar valt onder de bevoegdheid van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU. Het algehele beheer wordt als grotendeels effectief beschouwd. Beheer middels een ecosysteem benadering wordt momenteel opgezet.

Zeebaars

Dicentrarchus labrax
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks dat zeebaars een typische Mediterraanse soort is, is de status van het visbestand niet bekend. Zeebaars is een soort die erg gevoelig is voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
. Dit maakt hem kwetsbaar voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Er wordt geschat dat het visbestand met 20-30% is afgenomen sinds de jaren ’90 en dit daalt naar verwachting nog verder. In de Middellandse Zee wordt ook veel zeebaars gekweekt.

Handlijnenhandlijnen en hengelsnoeren (machinaal):
Een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Bij jigging wordt gebruik gemaakt van lijnen met kunstaas die op en neer worden bewogen om een prooidier na te bootsen.
is een selectieve vangsttechniek met relatief weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van bedreigde soorten en weinig impact op het ecosysteem.

Er is een gebrek aan goede beheermaatregelen. Zo gelden er geen vangstquota voor zeebaars en is er geen management plan voor de visserij.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeebaars

Dicentrarchus labrax
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zeebaars wordt net als dorade (zeebrasem) op grote schaal gekweekt in de Middellandse zee, vooral in Spanje, Griekenland, Italië en Turkije. De vissen komen daar ook van nature voor. De kweek vindt plaats in open kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
op zee.

Er wordt weinig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van kweek op de omgeving. Door de kweek in open kooien komen veel voedingsstoffen van de kwekerijen van overgebleven voer en uitwerpselen in zee terecht. Dit kan negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en tot vervuiling leiden. Ook is er een hoge kans op ziekteverspreiding naar wilde populaties en door ontsnappingen vindt er genetische mening plaats tussen wilde en gekweekte exemplaren.  Daarnaast heeft zeebaars veel voer nodig om te kunnen groeien en bestaat het voer nog niet uit duurzame ingrediënten.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Zeebaars

Dicentrarchus labrax
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Grondbeugen (longlines), Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het ging jaren lang niet goed met de zeebaars in de Noordoost Atlantische Oceaan, waaronder de Noordzee en Kanaalregio. Er was zelfs sprake van een historisch dieptepunt. Vanaf 2013 is de visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
op de soort afgenomen. Het bestand is nog niet helemaal hersteld en ook nog niet binnen biologisch veilige grenzen.

Er wordt op verschillende manieren op zeebaars gevist, waaronder handlijnenhandlijnen en hengelsnoeren (machinaal):
Een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Bij jigging wordt gebruik gemaakt van lijnen met kunstaas die op en neer worden bewogen om een prooidier na te bootsen.
, zwevende trawlnettenzwevende trawlnetten:
Zwevende trawlnetten, ook wel pelagische trawl, is een vangsttechniek waarbij een trechtervormig net (Engels: trawl) door de waterkolom wordt getrokken. Doordat het net niet over de bodem sleept is er geen bodemberoering.
, bodemottertrawlbodemottertrawl:
Een techniek waarbij kegelvormige netten over de bodem worden gesleept en worden opengehouden door grote, vierkante 'otterplanken'. De planken werken ook als een ploeg, waardoor vissen het net in worden gejaagd.
s, kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
en grondbeugengrondbeugen:
Een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet van 40 tot 100 kilometer lang, met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas
. Los van handlijnen hebben deze visserijmethodes vaak veel bijvangst. Bodemottertrawls hebben een negatieve impact op de zeebodem.

Visserijbeheer voor zeebaars is er niet in de vorm van quota’s. Een vastgestelde minimum maaswijdte van de kieuwnetten moet er voor zorgen dat te kleine vis niet in het net terechtkomt. Het huidige beheer is slechts deels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.