Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A

Het aan land brengen of verschepen van de vissersboot naar een transportboot van (een deel van) de totale vangst.

De lengte van een aangelande vis.

Vistuigen die actief over de bodem of door de waterkolom worden gehaald om vis te vangen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De ankerzegen (of Deense zegen) is een sleepnet dat de vorm heeft van een open kegel. Onder zegenvisserij verstaat men een visserijmethode waarbij de vis met een over de bodem slepend net door een omtrekkende beweging wordt ingesloten. Bij de ankerzegen is eén zijde verankerd en de andere wordt door een schip over de bodem voortgetrokken. De ankerzegenmethode wordt vooral bij het vangen van platvis toegepast.

Menselijke invloeden.

Het kweken van vis.

Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis.

De ASMFC is de Atlantic States Marine Fisheries Commission, die gaat over het beheer van visbestanden langs de Atlantische kust van de Verenigde Staten.