Flyshoot

Hoeveel rode mul, inktvis en poon zit er in de Noordzee? Dat weet eigenlijk niemand! Omdat Flyshootvis eigenlijk maar weinig wordt gegeten in Nederland, ligt de prioriteit bij het tellen van schol, tong en kabeljauw. 

rode poon, rode mul en inktvis

Toch is informatie over deze vissoorten van essentieel belang. Ze worden namelijk enorm veel geëxporteerd naar landen als Italië. En door een gebrek aan data, bestaan er geen visquota voor deze soorten en kunnen we de visserijdruk niet bepalen. Om te voorkomen dat er straks geen rode mul, inktvis of poon meer in onze Noordzee zwemt, zijn we dit project gestart. 

Het project

Samen met Onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (WMR) en de vissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon doen we onderzoek naar de grootte van de visbestanden van rode mul, poon en inktvis. Dit zijn zogenoemde ‘datagelimiteerde’ visbestanden, waar dus nog weinig onderzoek naar is gedaan en waar van de precieze status dus weinig bekend is. Het is voor het eerst dat deze partijen samenwerken voor een onderzoek, wat dit project uniek maakt. Zo kunnen wij een beter advies geven op onze VISwijzer voor gemengde visserijen en kunnen de vissers commercieel blijven vissen op deze soorten. Dit project is tot stand gekomen door Subsidies van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Er zijn drie doelstellingen binnen dit project, namelijk:

1) Ontwikkelen van een protocol dat geschikt is voor dataverzameling via zelfbemonstering op flyshootschepen
2) Verbeteren van beschikbare wetenschappelijke kennis over belangrijke doelsoorten voor de flyshootvisserij
3) Vergroten van de algemene bekendheid met flyshootvisserij in de afzetmarkt onder chefkoks en visdetaillisten

flyshoot visserij

Nieuwe protocol voor gegevensverzameling

Met hulp van Cornelis Vrolijk/Jaczon gaat Wageningen Marine Research een waarnemers- en zelfbemonsteringsprotocol ontwikkelen dat geschikt is voor flyshooters. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkte tijd die er is tussen trekken om vangsten te bemonsteren. Dit protocol wordt getest op de flyshootvissers van Jaczon.

Verbeteren van beschikbare wetenschappelijke kennis

Vissoorten als rode mul, poon of inktvis komen nu niet in aanmerking voor een groene score op de VISwijzer, omdat er te weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar is over de soorten. Zonder deze gegevens kan niet worden ingeschat of de soorten duurzaam worden beheerd.

Huidige fase in het project

Op dit moment zijn we voorbij de eerste fase van dit project. We hebben bepaald welke gegevens we gaan verzamelen en hoe we dat gaan doen. Dat zal gebeuren aan de hand van een aantal zelfbemonsteringsreizen waar de vissers zelf vangstgegevens registreren. Ook zullen er onafhankelijke waarnemers mee aan boord gaan om de vangsten te monitoren. Op dit moment is de eerste waarnemer al aan boord van de schepen geweest. Vervolgens zullen we bezig gaan met het verzamelen van de gegevens en het verwerken in een onafhankelijk VISwijzer advies voor dit type gemengde visserij. Uiteraard baseren we dit advies op de 3 VISwijzer criteria: De status van het visbestand, effecten op het ecosysteem en de effectiviteit van het beheer. Wij zullen op deze pagina rapporteren over vervolgstappen van dit onderzoeksproject.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.