Voortgang en resultaten

Samen met Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research verzamelt Good Fish meer kennis over rode mul, inktvis en poon in de Noordzee en het Kanaal. Op deze pagina meer over de voortgang en resultaten van het project.