BLOG – Visserijverbeteringstraject voor structurele verduurzaming in de visserij

Foto van Jetze van Zwol | Geplaatst op 30 maart 2023 | Dit project wordt gefinancierd door

Hoeveel rode mul, rode poon en inktvis zwemt er rond? Hoewel dit doelsoorten zijn van de flyshootvisserij, kan deze vraag nog niet beantwoord worden. Binnen het project ‘Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis’ doet een unieke samenwerking tussen Good Fish, Wageningen Marine Research en de flyshootvissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon, onderzoek naar de flyshootvisserij en haar doelsoorten. Eén van de doelen binnen dit project is om via verbeterde gegevensverzameling de weg vrij te maken voor verbeterd beheer en duurzaamheidsbeoordelingen van deze vissoorten. 

In het ‘Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis’ is één van de doelen om meer kennis te verzamelen over de gegevensarme doelsoorten van de flyshootvisserij. Inmiddels zijn de benodigde gegevens verzameld en worden deze nu gebruikt om beter geïnformeerde duurzaamheidsbeoordelingen te maken voor op de VISwijzer. Good Fish doet daarnaast ook onderzoek naar het vervolg van deze gegevensverzameling. Dit zou namelijk kunnen in de vorm van een visserijverbeteringstraject, of FIP. Wat een FIP precies is, lees je in deze blog. 

Wat is een FIP? 

Een Fishery Improvement Project (FIP), of visserijverbeteringstraject, is een multistakeholder initiatief dat gezamenlijk werkt aan verduurzaming van de visserij. Er kunnen één of meerdere visserijbedrijven meedoen aan een FIP en worden meestal ondersteund door stakeholders als de overheid, NGO’s, supermarkten of visverwerkers en -verkopers. In veel gevallen werken betrokken visserijbedrijven via deze projecten toe naar MSC-certificering, maar kunnen ook kiezen om te verduurzamen op andere vlakken zoals CO2-uitstoot of dierenwelzijn. 

Verschillende soorten trajecten 

Visserijbedrijven kunnen kiezen uit twee soorten FIP-trajecten. In een Basic FIP wordt gewerkt aan het verbeteren van één of meerdere specifieke duurzaamheidsproblemen, terwijl in een Comprehensive FIP alle duurzaamheidsproblemen binnen een visserij worden aanpakt. Beide FIP-trajecten zijn onderverdeeld in drie onderdelen: een verkenningsfase om te bepalen aan welke duurzaamheidsproblemen gewerkt gaat worden, een ontwikkelingsfase waarin een verduurzamingsplan wordt opgesteld en een implementatiefase. In deze laatste fase wordt verduurzaming gerealiseerd.  

Verschillen tussen Basic en Comprehensive FIPs (Good Fish, 2023)

Transparantie is voordelig 

Wanneer een visserijbedrijf een FIP-traject ingaat, moeten alle verduurzamingsplannen en -voortgangsdocumenten openbaar gemaakt worden. De voortgang van een FIP wordt getoetst door (half)jaarlijkse audits uit te voeren. Dit wordt allemaal bijgehouden op Fisheryprogress.org. Zo kunnen buitenstaanders zien op welke gebieden een visserijbedrijf nog moet verduurzamen, maar ook dat een visserijbedrijf aan het verduurzamen is.  

FIP op de VISwijzer  

Visserijbedrijven die een FIP instappen worden beloond met een hogere duurzaamheidsscore op de VISwijzer. Zij moeten echter wel kunnen aantonen dat voortgang wordt gemaakt, willen zij deze hogere duurzaamheidsscore behouden. Het is niet de bedoeling dat visserijen worden beloond voor het simpelweg meedoen aan een FIP. De VISwijzer wordt gebruikt door consumenten, visdetaillisten en horeca, en kan voor FIPs een ondersteunde rol bieden door kennis te verspreiden en markttoegang te vergroten. 


Dit project wordt gefinancierd door