BLOG: Unieke samenwerking met als doel: verbeterde kennis over onbekende vissoorten

Foto van Jetze van Zwol | Geplaatst op 17 november 2022 |Dit project wordt gefinancierd door

Hoeveel rode mul, rode poon en inktvis zwemt er rond? Hoewel dit doelsoorten zijn van de flyshootvisserij, kan deze vraag nog niet beantwoord worden. Binnen het project ‘Kennisproject VISwijzer en flyshoot’ doet een unieke samenwerking tussen 3 partijen; Good Fish, Wageningen Marine Research en de flyshootvissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon, onderzoek naar de flyshootvisserij en haar doelsoorten. Eén van de doelen binnen dit project is om via verbeterde gegevensverzameling de weg vrij te maken voor verbeterd beheer en duurzaamheidsbeoordelingen van deze drie vissoorten.

In 2019 is de samenwerking gestart tussen de flyshootvissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon, wetenschapsinstituut Wageningen Marine Research en milieuorganisatie Good Fish. En dat is best bijzonder! Vaak staan vissers namelijk nogal sceptisch tegenover milieuorganisaties. Maar in dit project wordt er samengewerkt aan een gezamenlijk doel; een bijdrage leveren aan de gegevensverzameling van de flyshootvisserij en haar onbeheerde doelsoorten binnen het EU gefinancierde ‘Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis’. In dit project werken de projectpartners samen om draagvlak te creëren binnen de flyshootvisserij voor gegevensverzameling, en hiermee toe te werken naar verbeterde bestandsschattingen voor rode mul, rode poon en inktvis. Hoe ziet zo’n samenwerking er in de praktijk uit? We gaan in deze blog in op de bijdragen van iedere partner in het project.

Rol van Cornelis Vrolijk/Jaczon

Cornelis Vrolijk/Jaczon is een internationaal familiebedrijf dat actief is in de vangst, kweek, verwerking en handel van vis. In dit project werken zij mee door historische vangstgegevens te delen, gedurende de projectperiode uitgebreide waarnemingsformulieren in te vullen over hun vangsten en waarnemers van Wageningen Marine Research mee aan boord te nemen die hun vangsten meten. Zij hebben veel kennis van de praktijk en dragen daarom bij aan de ontwikkeling van een geschikt protocol voor het verzamelen van gegevens. De flyshootvisserij kan namelijk geen gebruik maken van het gebruikelijke protocol voor andere bodemvisserijen. Daarom maakt Wageningen Marine Research samen met Cornelis Vrolijk/Jaczon een protocol dat geschikt is voor de flyshootvisserij.

Rol van Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research is een kennisinstituut waar onder andere visserijbiologen werken. Zij hebben veel kennis van en ervaring met visserijonderzoek. Binnen dit project zijn zij verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van de gegevens die nodig zijn voor beter onderbouwde duurzaamheidsbeoordelingen voor rode mul, rode poon en inktvis. Daarnaast geven deskundigen van Wageningen Marine Research advies aan Good Fish over het verbeteren van de VISwijzer methode en ontwikkelden zij een speciaal protocol om gegevens te verzamelen in de flyshootvisserij.

Rol van Good Fish

Aan de hand van de resultaten die Wageningen Marine Research oplevert, maakt Good Fish verbeterde duurzaamheidsbeoordelingen voor rode mul, rode poon en inktvis. De huidige beoordelingsmethode van de VISwijzer is echter het meest bruikbaar voor visserijen met duidelijke doelsoorten en minder geschikt om vissoorten uit een gemengde visserij te beoordelen. Daarom ontwikkelt Good Fish binnen dit project een nieuwe beoordelingsmethode die rekening houdt met vissoorten die uit een gemengde visserij komen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden vanwege het feit dat een GROENE soort misschien wel in hetzelfde net zit als een soort die ROOD scoort. Deze methode is momenteel nog in ontwikkeling, maar wordt in de komende maanden openbaar gemaakt met mogelijkheid tot inspraak.

Kennisverspreiding

De vissoorten die in de flyshootvisserij worden gevangen, zijn relatief onbekende soorten op de Nederlandse markt. Good Fish draagt bij aan het vergroten van de kennis op de Nederlandse markt door informatie te delen over de flyshootvisserij en haar doelsoorten en inzicht te geven in de manier waarop de VISwijzer hiervan een duurzaamheidsbeoordeling maakt. Daarnaast wordt ook een informatiepakket ontwikkeld voor visdetaillisten en de horeca. Meer informatie over dit project kan gevonden worden op onze projectpagina Flyshoot.

Benieuwd welke kennis verzameld wordt en hoe deze gebruikt wordt binnen dit project? Lees dan onze volgende blog!


Dit project wordt gefinancierd door