BLOG: Gegegevensverzameling in de visserij, van waarnemersreis tot duurzaamheidsbeoordeling

Foto van Jetze van Zwol | 11-01-2023 | Dit project wordt gefinancierd door

Hoeveel rode mul, rode poon en inktvis zwemt er rond? Hoewel dit doelsoorten zijn van de flyshootvisserij, kan deze vraag nog niet beantwoord worden. Binnen het project ‘Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis’ doet een unieke samenwerking tussen Good Fish, Wageningen Marine Research en de flyshootvissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon, onderzoek naar de flyshootvisserij en haar doelsoorten. Eén van de doelen binnen dit project is om via verbeterde gegevensverzameling de weg vrij te maken voor verbeterd beheer en duurzaamheidsbeoordelingen van deze drie vissoorten.

Om visstanden goed op peil te houden, is het belangrijk dat deze beheerd worden. Goed beheer is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die beschikbaar zijn over zowel de hoeveelheid vis die in de zee zwemt, als de visserij. Deze informatie is in verschillende mate beschikbaar voor veel commerciële vissoorten, maar ontbreekt in enkele gevallen. Dit zijn zogenaamde ‘gegevensarme’ vissoorten. Eén van de doelen binnen het ‘Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis’ is het vergroten van de informatiebeschikbaarheid voor gegevensarme vissoorten als rode mul, poon en inktvis. Hoe deze gegevensverzameling plaatsvindt en wat wij daarmee doen, lees je in deze blog.

Gegevensverzameling

In dit project worden zowel gegevens verzameld over de gegevensarme doelsoorten van de flyshootvisserij, maar ook over de vangstsamenstelling. Dit houdt in dat alle vangsten, doelsoorten én discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
, meegenomen worden in de analyse. Tijdens zogenaamde waarnemersreizen worden deze gegevens aan boord verzameld door flyshootvissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon en visserijonderzoekers van Wageningen Marine Research. Hierbij worden soorten gedetermineerd, geteld, opgemeten en gewogen. Bekijk op deze pagina onderwaterbeelden die tijdens het vissen zijn opgenomen! Deze gegevens worden op zo’n manier verzameld dat ze bij kunnen dragen aan bestandschattingen die door ICES gemaakt worden. ICES is een internationale organisatie die zich bezighoudt met onderzoek en advies met betrekking tot exploitatie en bescherming van de zee.

Analyse en gebruik

Op basis van de verzamelde gegevens worden verschillende analyses uitgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld uitgerekend wat de vangstsamenstelling is van zowel de soorten die aan land wordt gebracht als discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
, maar ook wat de lengteverdelingen zijn van de gevangen soorten. De resultaten van deze analyses zullen bijvoorbeeld meer duidelijkheid geven over hoe visbestanden van rode mul, poon en inktvis zich ontwikkeld hebben in de Noordzee en het Kanaal. In deze podcast van De Visdetective hoor je meer over hoe je kunt weten of het gaat goed met een visbestand.

De resultaten worden gebruikt om meer geïnformeerde duurzaamheidsbeoordelingen te maken voor de VISwijzer. De VISwijzer houdt niet alleen rekening met de visstand, maar kijkt ook naar het percentage jonge vissen en kwetsbare soorten dat gevangen wordt. Daarnaast kijken we ook naar het percentage van de vangst dat goed beheerd wordt. Dit is erg belangrijk voor het beoordelen van een visserij die meerdere doelsoorten heeft, zoals de flyshootvisserij.

Hoe wordt de Nederlandse flyshootvisserij nu beheerd?

De flyshootvisserij wordt nu gereguleerd met een aantal beheersmaatregelen, namelijk een maximale touwlengte en -dikte waarmee gevist mag worden en een maximum aantal flyshoot-vergunningen die verleend worden. Naast deze regelingen is ook een minimum maaswijdte vastgesteld. Een minimum maaswijdte wordt gebruikt om te voorkomen dat er te veel bijvangst van kleine, oftewel, jonge vis is.

Goed beheer voor onbeheerde soorten

Het opstellen van verdere beheersmaatregelen voor de flyshootvisserij staat niet als projectdoel vastgesteld. Het opbouwen van kennis over de flyshootvisserij en haar doelsoorten is de eerste stap naar een duurzame visserij. Nog niet bekend met de flyshootvisserij? Kijk dan hier! Meer informatie over dit project vindt je op onze projectpagina Flyshoot.

In onze volgende blog lees je meer over hoe een visserij kan verduurzamen door middel van een ‘Fishery Improvement Project’, oftewel visserijverbeteringstraject.

Foto van Jetze van Zwol

Dit project wordt gefinancierd door