De visproblemen

Illegale visserij 

Als we spreken over illegale visserij, dan wordt ook wel het begrip IUU gebruikt. IUU staat voor illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde visserijpraktijken. Illegale visserijpraktijken ondermijnen goed visserijbeheer en zorgen voor oneerlijke concurrentie op de markt. Daarnaast wordt illegale visserij vaak gecombineerd met andere illegale praktijken. Op deze pagina lichten we dit verder toe. 

De gevolgen van illegale visserij 

Illegale visserijen houden zich vaak niet aan opgestelde regels van overheidsinstanties. Zo worden vangstquota genegeerd, waardoor de druk op al bedreigde visbestanden nog verder toe neemt. Dit vormt uiteindelijk een risico voor de voedselzekerheid.  

Vis die illegaal gevangen wordt, kan daarnaast heel makkelijk in de keten terecht komen. Dat komt doordat er bij visverwerking veel momenten zijn waarop illegaal gevangen vis gemengd kan worden met legaal gevangen vis. Hierdoor houden consumenten onbewust de illegale visserij in stand.  

De link met illegale praktijken 

Naast de problemen die voortkomen uit het illegaal vangen van vis, heeft illegale visserij ook vaak een link met andere illegale praktijken. Zo is slavernij aan de orde van de dag. Ook komt belastingfraude en drugshandel relatief veel voor. Daarnaast vangen grote, internationale visserijen alle vis weg voor de kust van ontwikkelingslanden. Dit is funest voor de bevolking van deze ontwikkelingslanden, omdat de visserijsector hun voornaamste bron van werk en voedsel is.

Wat doet Nederland hier tegen?

Ons eigen land kan een belangrijke rol spelen in de aanpak van illegale visserij omdat Nederland de grootste haven van Europa bezit. Ondanks dat Rotterdam de voornaamste import route naar Nederland en andere EU-landen is, is er geen verplichting op het inspecteren van containers. Hierdoor kan illegaal gevangen vis gemakkelijk in Europa terecht komen.

Lees ook: ‘5 dingen die je moet weten over illegale visserij’.