De visproblemen

CO2-belasting

Er bestaan de nodige misverstanden over de effecten van gekweekte- en wild gevangen vis op het milieu. Want is biologisch of lokaal geproduceerde vis nou altijd de meest duurzame optie? Wat is het meest verantwoorde transportvoertuig voor vis? En is diepgevroren vis echt beter voor het milieu dan verse vis? Op deze pagina lichten we het toe.

Biologisch of lokaal

Het is voor veel Nederlandse consumenten een logische gedachte: de vis die ik koop komt uit onze eigen Noordzee, dan moet het haast wel duurzaam zijn! Dit is helaas lang niet altijd het geval. Zo’n 60% tot 80% wordt bepaald door de manier hoe vis gekweekt of gevangen wordt. Daarmee is het de meest milieubelastende factor. Voor één kilo tong bijvoorbeeld, is met de schadelijke boomkor gemiddeld 4 liter dieselolie nodig. Biologisch of lokaal zegt voor vis dus niet zo veel.

Transportmethode

Ondanks dat de manier hoe vis gekweekt of gevangen wordt de meest milieubelastende factor is, moet ook rekening gehouden worden met de transportmethode. Bekend is dat het gebruik van containerschepen verreweg de meest efficiënte en CO2-vriendelijke manier is om vis te transporteren. De meeste vis op containerschepen is dan ook diepgevroren.

Verse vis daarentegen, wordt meestal per vliegtuig vervoerd en is de schadelijkste transportmethode. Overigens kan ‘verse’ vis uit de supermarkt ook ontdooid zijn, maar het is niet verplicht om dit op de verpakking te vermelden.

VISwijzer en brandstof

Hoewel de beoordelingsmethodiek die de VISwijzer gebruikt voor wildgevangen vis brandstofverbruik wél meeneemt in haar beoordelingen, wordt dit nog niet gedaan voor het beoordelen van viskweek en het transport van visproducten. Good Fish onderzoekt momenteel op welke manier uitstoot tijdens viskweek en transport meegewogen kan worden op de VISwijzer. Daarnaast bekijken wij of visproducenten die op onderdelen verbeteringen aanbrengen een individuele notering kunnen krijgen in de VISwijzer waardoor zij in beeld komen van consumenten en foodservice partijen. Door de adviesfunctie van Good Fish aan grote foodservice partijen en restaurants loont het voor vissers om daar niet op te wachten en nu al stappen te ondernemen.