De visproblemen

Traceerbaarheid

Het begrip traceerbaarheid houdt in dat een product tot op de oorsprong te herleiden is. Dit is met name belangrijk voor de voedselveiligheid, maar geeft de consument ook belangrijke informatie die nodig is om een verantwoorde keuze te maken.

Zo is het sinds 1 januari 2012 voor alle visserijen en viskwekers verplicht om de traceerbaarheid van begin tot eind te waarborgen. In de Europese Unie gelden vanaf december 2014 ook nog strengere eisen voor het labelen van visproducten. Zo moet de herkomst en vangstmethode uitgebreid vermeld worden.

Helaas heeft het verstrekken van informatie geen prioriteit bij de visserijen en viskwekers. Afnemers van visproducten zijn bang reputatieschade op te lopen en willen niet geassocieerd worden met illegale en niet-duurzame praktijken. Dit is schadelijk voor de traceerbaarheid van visproducten.