Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
S

Een schakelnet bestaat uit drie achtereen geschakelde netten die rechtop in het water staan, waarvan de buitenste wijdmazig en de binnenste fijnmazig zijn

Een vistechniek waarbij een kuilnet met aan weerszijden een lange lijn (de zegentouwen) door het water wordt getrokken. Het schip stoomt langzaam vooruit bij het binnenhalen. Ook wel flyshooting genoemd.

Een kweektechniek waarbij jonge vissen in het wild worden gevangen, om vervolgens in kooien in zee te worden opgekweekt tot consumptievis.

De Sustainable Eel Group (SEG) is een internationale organisatie die er naar streeft om bij te dragen aan het herstel van de paling in Europa. De SEG heeft een Europese standaard en certificeringsprogramma ontwikkeld voor duurzame paling onder de naam Sustainable Eel Standard (SES).Het is niet makkelijk om aan te tonen dat een visserij of kwekerij deze positieve bijdrage ook echt levert. Daarnaast heeft een certificering als deze alleen zin als er verder niet op paling wordt gevist. Niet-gecertificeerde partijen, die zich niet aan de regels van de SEG hoeven te houden, zouden immers rustig door mogen vissen.

Selectieve vistuigen zijn vistuigen die weinig tot geen onbedoelde vissoorten vangen.

Selectiepanelen zorgen ervoor dat ongewenste bijvangstsoorten uit het net geleid worden.

Selectieve vismethoden vangen veel doelsoorten en weinig tot geen onbedoelde vissoorten en dieren.

Lijnen met (kunst)aas die al varend door de waterkolom worden getrokken. De sleeplijnen worden met de hand of machinaal ingehaald, zodra er een vis aan de lijn zit.

Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten eindigend in een kuil door de waterkolom of over de bodem worden gesleept.

Een visserijtechniek waarbij het schip stil (voor anker) ligt tijdens het binnenhalen. Het net wordt met een grote rondtrekkende beweging uitgezet. Deze techniek wordt ook wel Deense zegen genoemd.

Het aantal soorten en de verhouding tussen de soortenaantallen in een leefgebied.

Een visserijtechniek waarbij een kuilnet door twee boten door de waterkolom wordt voortgetrokken.

Een visserijtechniek waarbij een kuilnet aan de zegentouwen door twee boten wordt voortgetrokken door de waterkolom.

Het verschijnsel waarbij een los- of kwijtgeraakt vistuig vissen blijft vangen, die beschouwd kunnen worden als verloren vangst. De Engelse benaming hiervoor is 'ghost fishing'.

Een visserijtechniek waarbij passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in een net (ook wel kieuwnet genoemd) dat verticaal op de bodem staat of aan boeien hangt.

Een lang net dat vanaf de oever rond een bepaald gebied wordt uitgezet en binnengehaald.

Een experimentele boomkormethode waarbij de zware boom is vervangen door een zwevende vleugel