Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
C

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, een internationale overeenkomst over de handel van beschermde dieren en planten.

Beroepsvisserij (in tegenstelling tot recreatieve visserij).

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van producentenorganisaties die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal.

Cyanide vissen is een techniek waarbij dynamiet of cyanide wordt gebruikt om vissen te verdoven of te doden, zodat ze boven komen drijven. Deze techniek wordt veel toegepast in koraalriffen en is zeer schadelijk voor de omgeving.