Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
K

Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.

Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.

Een stalen frame waarover een net is bevestigd. Een kor is een bodemvisserijtuig.

Een visserijmethode waarbij van kippengaas gemaakte vallen worden voorzien van aas (verse of gezouten vis) die vervolgens op de zeebodem worden geplaatst. Soorten die op deze manier worden gevangen zijn o.a. krab, kreeft, wulk, langoustine en octopus.

Vierkante visnetten die vastzitten aan twee gebogen stokken die elkaar kruisen. Op de plaats waar de twee stokken kruisen is een lijn bevestigd waarmee het net kan worden opgehaald, wanneer er vis boven het net zwemt.

Een langgerekt, trechtervormig net.

Soorten die gevoelig zijn voor visserijdruk. Dit zijn vooral soorten die langzaam groeien en zich laat voortplanten.