Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
O

Een oesterbroedinvanginstallatie (OBI) bestaat uit zogenaamde collectoren waarop oesterlarven zich kunnen hechten. Dit kunnen dakpannen met kalklaag zijn of lege mosselschelpen.

De larven van oesters.

Kieuwnetten die om een school vis worden uitgezet, terwijl de vis naar het net wordt gejaagd. De visnetten ‘staan’ rechtop in het water. Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten.

Vis die kleiner is dan een voorgeschreven minimale maat. Deze maten zijn per soort en land vastgesteld. Voor Europa geldt een minimum aanlandingsmaat voor alle EU lidstaten.

Onselectieve tuigen vangen veel onbedoelde vissoorten en dieren mee.

Het kan voorkomen dat gekweekte dieren ontsnappen gedurende het kweekproces, bijvoorbeeld bij kweek op zee of in rivieren. Dit kan leiden tot genetische vermenging tussen de kweekdieren en wilde populaties en kan negatieve gevolgen hebben voor de groei en vruchtbaarheid van wilde dieren.

De Osprey groep is een MSC gecertificeerde visserij die vist met de twinrig op schol in de Noordzee.

Out-rig is een methode waarbij een outrignet gebruikt wordt. Een outrignet is een licht uitgevoerd sleepnet, waarbij de horizontale netopening gerealiseerd wordt met behulp van twee visborden. Visborden zijn verticale, aerodynamische vleugels, welke door de waterdruk zijwaartse kracht realiseren, waardoor het net geopend wordt.

Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.

Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.