Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
E

Exclusieve Economische Zone (EEZ) is een gebied dat zich tot 200 zeemijl uitstrekt buiten de kust van een staat. Binnen dit gebied heeft de staat een aantal rechten, waaronder recht op exploitatie van grondstoffen, visserij en wetenschappelijk onderzoek.

De kotters van Ekofish Group zijn de eerste Nederlandse Noordzee kotters die het MSC certificering traject met succes doorlopen hebben. Sinds 19 juli 2009 is de twinrig visserij van de Ekofish Group als eerste scholvisserij MSC gecertificeerd. De kotters van de Ekofish Group voeren sinds juli 2009 MSC gecertificeerde schol aan.

Escapement goals zijn doelstellingen die bijvoorbeeld in het beheer van de Pacifische zalmbestanden worden gebruikt. Er wordt bepaald hoeveel zalmen moeten ontsnappen aan de visserij en zich voort moeten planten om de bestanden duurzaam en met optimale opbrengsten te kunnen exploiteren.

Europese Unie.

De (geleidelijke) toename van voedingsstoffen, waarbij een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten optreden. Eutrofiëring kan leiden tot afname van de biodiversiteit.

Extensieve oogstmethode beschrijft een vorm van visteelt waar vissen heel veel ruimte hebben en nauwelijks bijgevoerd hoeven te worden.