Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
D

Een visserijtechniek waarbij het schip stil (voor anker) ligt tijdens het binnenhalen. Het net wordt met een grote rondtrekkende beweging uitgezet. Deze techniek wordt ook wel snurrevaad genoemd.

De Danish Fishermens' Producer Organization (DFPO) is een samenwerkingsverband van Deense vissers, met als doel de afzetmarkt van Deense vis te vergroten. De organisatie coördineert ook namens de vissers de MSC certificering.

Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.

Een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar een kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.

Een visserijmethode voor het vangen van o.a. mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van stalen frames waaraan een net is bevestigd. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark. Hiermee wordt door de bodem geploegd.

Drijfnetten zijn kieuwnetten die meedrijven op de zeestroming (met of zonder boot). Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Drijfnetten zijn verboden in Europese wateren.

Een visserijmethode waarbij een lange hoofdlijn van 40 tot 100 kilometer lang wordt uitgezet, met daaraan dwarslijnen met haken voorzien van aas. De lijn drijft aan boeien in de waterkolom.

Een techniek waarbij één schip een samenstel van twee bodemsleepnetten naast elkaar voortrekt. Met behulp van rubberen kabels wordt een vibratie afgegeven op de zeebodem die vissen opschrikt.

Het handmatig rapen van schelp- en schaaldieren. Soms wordt hiervoor tot grote dieptes gedoken. Deze vangstmethode wordt toegepast bij het verzamelen van kwetsbare en dure soorten schelp- en schaaldieren.

Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.

het doden of verdoven van vissen, waardoor ze boven komen drijven. Deze vormen van visserij zijn illegaal, maar worden veel toegepast in koraalriffen.  Ze zijn zeer schadelijk voor de omgeving.