Meer informatie

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagisch) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeel of visolie. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

In de Noordzee zwemmen vier belangrijke haringbestanden. Deze bestanden leven buiten het paaiseizoen door elkaar om te foerageren, maar gaan elk naar hun eigen paaigronden om te paaien. Deze vis zwemt graag samen in grote scholen. Haringen eten plankton en kunnen 45 cm land worden en maximaal 25 jaar oud.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke en noordwestelijke (FAO 21|27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Verschillende haringvisserijen in de Atlantische Oceaan zijn MSC-gecertificeerd. Een groot deel van de haring op de Nederlandse markt heeft dan ook het MSC-keurmerk.

Haring wordt voornamelijk gevangen met zwevende oftewel pelagische trawlnetten en ringzegen. Bij deze vismethodes is nauwelijks contact met de zeebodem, waardoor er geen negatieve effecten zijn op de zeebodem. Bij de visserij op haring is erg weinig bijvangst. Dit komt omdat de haringen in grote scholen zwemmen met nauwelijks tot helemaal geen andere vissoorten gemend.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op haring is sterk afgenomen de afgelopen jaren en is nu op het laagste niveau sinds 1990. Toch is de visserijdruk alsnog te hoog in sommige gebieden.

Haring wordt gevangen met een ringzegens of pelagisch sleepnet. Bij gebruik van deze technieken is er weinig bijvangst. Aangezien er geen interactie is tussen het vistuig en de zeebodem is er geen sprake van een negatief visserijeffect op de zeebodem of op de leefomgeving in zee.

De visserij wordt onder andere gereguleerd met vangstbeperkingen en technische maatregelen, zoals minimum maaswijdte. Het visserijbeheer op haring is grotendeels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Ierse Zee, westelijk van Ierland, Porcupine Bank, oostelijke en westelijke kanaalregio, Kanaal van Bristol, Keltische Zee en zuidwest van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het haringbestand in de Ierse Zee is de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan. Er zijn zelfs zo weinig haringen over in dit gedeelte van de zee dat er niet genoeg zijn om voldoende te kunnen paaien om het bestand te doen herstellen, de voortplantingscapaciteit is achteruit gegaan. Dit betekent dat het bestand niet snel zal toenemen.

De haring wordt in de Ierse Zee vooral gevangen met een pelagisch sleepnet. Bij gebruik van deze technieken is er weinig bijvangst. Aangezien er geen interactie is tussen het vistuig en de zeebodem is er geen sprake van een negatief visserijeffect op de zeebodem of op de leefomgeving in zee.

De visserij wordt onder andere gereguleerd met vangstbeperkingen en technische maatregelen, zoals minimum maaswijdte. Het visserijbeheer op haring is grotendeels effectief.

Deze visserij was tot 2018 MSC-gecertificeerd. Dit certificaat is ingetrokken.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.