Meer informatie

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagisch) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeel of visolie. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

In de Noordzee zwemmen vier belangrijke haringbestanden. Deze bestanden leven buiten het paaiseizoen door elkaar om te foerageren, maar gaan elk naar hun eigen paaigronden om te paaien. Deze vis zwemt graag samen in grote scholen. Haringen eten plankton en kunnen 45 cm land worden en maximaal 25 jaar oud.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Pelagische sleepnetten, Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Noordzee en het oostelijke deel van het Kanaal (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Pelagische sleepnetten, Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het haringbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in dit gebied en de visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
hierop bevinden zich beide op een duurzaamDuurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
niveau.

De visserij met pelagischePelagische sleepnetten:
Bij visserij met pelagische sleepnetten wordt een sleepnet voortgetrokken door de waterkolom. Het net wordt niet over de zeebodem gesleept.
sleepnetten en ringzegensringzegens:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
hebben hoogstwaarschijnlijk geen grote impact op het ecosysteem en andere soorten. Aangezien haring een scholenvis is, bestaat het grootste deel van de vangst alleen uit haring met weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van andere soorten.

Er is geen langetermijnbeheersplan voor haring in dit gebied, maar de huidige monitoring is voldoende om vangstlimietenvangstlimieten:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
vast te stellen. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van deze soort is grotendeels effectief.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
Herkomst

Barentszzee; Noorse Zee en Spitsbergen (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Pelagische sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het haringbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in dit gebied bevindt zich momenteel niet op een duurzaamDuurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
niveau. De biomassaBiomassa:
Biomassa is de massa (gewicht) van levende organismen in een gebied of ecosysteem op dat moment.
van het bestand neemt af als gevolg van de lage aanwas van jonge vis. De visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
is te hoog en brengt dit bestand in gevaar.

De visserij met pelagischePelagische sleepnetten:
Bij visserij met pelagische sleepnetten wordt een sleepnet voortgetrokken door de waterkolom. Het net wordt niet over de zeebodem gesleept.
sleepnetten heeft waarschijnlijk geen grote impact op het ecosysteem en andere soorten. Aangezien haring een scholenvis is, bestaat het grootste deel van de vangst alleen uit haring en weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van andere soorten.

Er is geen langetermijnbeheersplan voor haring in deze gebied, maar de huidige monitoring is voldoende om vangstlimietenvangstlimieten:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
vast te stellen. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
 van deze soort is grotendeels effectief.

Haring (Hollandse nieuwe, bliek, rolmops, maatje)

Clupea harengus
Herkomst

Sont, Belt, Oostzee en Ierse Zee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Pelagische sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De haringbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en in deze gebieden bevinden zich momenteel niet op een duurzaamDuurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
niveau. Ze worden of overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
of zijn in gevaar om overbevist te raken.

De visserij met pelagischePelagische sleepnetten:
Bij visserij met pelagische sleepnetten wordt een sleepnet voortgetrokken door de waterkolom. Het net wordt niet over de zeebodem gesleept.
sleepnetten en ringzegens hebben hoogstwaarschijnlijk geen grote impact op het ecosysteem en andere soorten. Aangezien haring een scholenvis is, bestaat het grootste deel van de vangst alleen uit haring met weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van andere soorten.

Terwijl haring goed wordt gemonitord in deze gebied, is het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
niet in overeenstemming met wetenschappelijk advies. Het beheer van deze soort is gedeeltelijk effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.