Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
R

Regional Advisory Councils, regionale organisaties die advies geven over visserijbeheer aan de Europese Unie. 60% van de leden vertegenwoordigen visserijorganisaties, 40% andere belanghebbenden.

Een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden.

Internationale organisaties gevormd door landen die visserijbelangen hebben buiten de Exclusief Economische Zones. Sommigen beheren alle visbestanden in een bepaald gebied, terwijl andere RFMOs zich juist richten op migrerende vissoorten, zoals tonijn, en uitgestrekte gebieden beslaan.

Een actieve vangstmethode gericht op het vangen van pelagische (in de waterkolom zwemmende) soorten. Ringnetten worden in een cirkel om een school vissen heen uitgezet, waarna het net aan de onderkant wordt gesloten.

Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.

De officiële rode lijst van het IUCN toont de status van dieren in het wild. Bij het IUCN wordt onderscheid gemaakt tussen 8 verschillende fases die betrekking hebben tot het bestand van een soort. Hier zijn ook vissen in opgenomen.