Meer informatie

Bot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond platvissen.

Bot

Bot is een platvis die veel voorkomt in het zuidoostelijke deel van de Noordzee, de Oostzee en het Kattegat. Deze vis kan echter ook in brak- en zoetwater voorkomen, zoals in de monding van rivieren of het IJsselmeer. Bot heeft een dofbruine, grijsachtige/dofgroene bovenkant met soms wat oranje stippen. Deze soort lijkt op schol, maar de oranje stippen zijn minder aanwezig. Bot kan maximaal 50 cm lang worden.

Bot

Platichthys flesus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Pulskor, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Bot wordt vaak aangeland als bijvangst van de platvisvisserij. De visserijdruk is onbekend, maar lijkt tot nu toe geen nadelige effecten te hebben op het bestand. Het bestand lijkt stabiel of toe te nemen, maar de databeschikbaarheid voor deze soort is erg gering.

Alle benoemde vangstmethodes hebben een negatieve impact op het ecosysteem. Daarbij komt kijken dat deze methoden vaak een negatieve impact hebben op andere, soms bedreigde, diersoorten, zoals bruinvissen en diverse zeevogels. Over het algemeen ligt het aantal discards vrij hoog in deze visserijen, maar het exacte percentage discards en bijvangst is niet bekend voor alle vangstmethodes.

Er is geen beheerplan specifiek voor bot. Het algemeen beheer, opgesteld door de Europese Common Fisheries Policy, is gedeeltelijk effectief voor deze soort.

Bot

Platichthys flesus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Bot wordt vaak aangeland als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van de platvisvisserij. De visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
is onbekend, maar lijkt tot nu toe geen nadelige effecten te hebben op het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
. Het bestand lijkt stabiel of toe te nemen, maar de databeschikbaarheid voor deze soort is erg gering.

Alle benoemde vangstmethodes hebben een negatieve impact op het ecosysteem. Daarbij komt kijken dat deze methoden vaak een negatieve impact hebben op andere, soms bedreigde, diersoorten, zoals bruinvissen en diverse zeevogels. Over het algemeen ligt het aantal discards vrij hoog in deze visserijen, maar het exacte percentage discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
en bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
is niet bekend voor alle vangstmethodes.

Er is geen beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
specifiek voor bot. Het algemeen beheer, opgesteld door de Europese Common Fisheries Policy, is gedeeltelijk effectief voor deze soort.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.