Meer informatie

Atlantische zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Atlantische zalm

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom [duurzaamheid].

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnigen beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Atlantische zalm

In de Atlantische Oceaan komt één zalmsoort voor. De Atlantische zalm wordt gemiddeld 71 tot 76 cm lang en 3.6 tot 5.4 kg zwaar, maar ze kunnen veel groter worden. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens na 1-4 jaar naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na 1 tot 4 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Atlantische zalmen kunnen meerdere keren paaien. Atlantische zalmen worden op veel plekken gekweekt. Door overbevissing, vervuiling en het afsluiten van de loop van rivieren door dammen, stuwen en sluizen is de Atlantische zalm op veel plekken zo goed als uitgestorven. In Nederland kwam de de soort vroeger algemeen voor in de Rijn. Op veel plekken wordt gewerkt aan de herintroductie van de Atlantische zalm door het uitzetten van vis, verbeteren van de waterkwaliteit en het wegnemen van barrières.

Atlantische zalm

Salmo salar
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek), Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De meeste zalm wordt in Noorwegen, Chili and de UK geproduceerd. De kweek gebeurt in open systemen door middel van kooien in de zee. Sinds 2014 is er ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis.
zalm beschikbaar. Tegenwoordig is er ook ASC zalm uit recirculatiesystemen (RAS) verkrijgbaar. Er worden door ASC niet alleen eisen gesteld aan het voer, het antibioticagebruik, de bestrijding van zalmluis, het materiaal (dat ontsnappingen moet tegengaan), de water- en bodemkwaliteit (onder de kooien), maar ook aan de afstand van de kwekerijen tot collega’s en arbeidsomstandigheden.

ASC is een betrouwbaar keurmerk die er voor zorgt dat een groot en belangrijk deel van de visteeltsector aan de slag gaat om te verduurzamen. Zo wordt het door ASC mogelijk gemaakt dat er op grote schaal een belangrijke slag wordt gemaakt in het verduurzamen van het voer. ASC is niet specifiek tegen genetisch gemanipuleerd visvoer maar als de zalm het krijgt tijdens de kweek, dan moet dit wel op de verpakking komen te staan.

Ondanks strenge regelgeving en verbeterde kweekomstandigheden, kan ASC nog niet alle negatieve effecten van de zalmkweek wegnemen. ASC-zalm is om die reden dus ook een verantwoorde keuze maar nog geen duurzame keuze.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft een gekweekte vis die jaarrond verkrijgbaar is.

Atlantische zalm

Salmo salar
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Biologische kweek

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zalm heeft veel wilde vis nodig om te kunnen groeien en het is om die reden belangrijk dat het voer komt van een duurzame bron. Dit is het geval bij biologische vis. Ook wordt er zo min mogelijk wilde vis in het voer verwerkt, en worden er geen genetisch gemanipuleerde producten gebruikt. Bij de kweek van biologische zalm wordt extra aandacht geschonken aan het welzijn van de vis en aan het gebruik van medicijnen.
Keurmerken en vis die voldoen aan de Europese norm van biologische vis, kan men herkennen aan het Europese biologische teken of het EKO-keurmerk.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis en is jaarrond te verkrijgen.

Atlantische zalm

Salmo salar
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Oostzee, westelijk van Bornholm

Kweek- / Vangstmethode

Fuik, Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het zalmbestand in de Oostzee, oftewel Baltische Zee, is zich aan het herstellen. Het is lastig een bestandsstatus te bepalen, daarom wordt een bestandsschatting gemaakt op basis van aantallen uitzwemmende jonge zalm uit rivieren.

Het is niet bekend welke en hoeveel bijvangst er is door het vissen met fuiken. Er zijn bijvangsten van zeehonden bekend. Vissen met fuiken brengt geen schade toe aan de bodem.

Het beheer van de zalmvisserij is gedeeltelijk effectief. Een management herstelplan is nog in de maak. Daarnaast is het van belang dat er aanvullende conservatie maatregelen genomen worden. Dit kan zijn habitat herstel en het wegnemen van migratie barrières.

 

 

Atlantische zalm

Salmo salar
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noorwegen

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De meeste zalm wordt in Noorwegen, Schotland, Ierland en de Faeröer op grote schaal gekweekt. In Europa gebeurt het beheer goed en strikt. Men houdt nu alles bij wat er in een bedrijf gebeurd en de traceerbaarheid is goed geregeld. Desondanks kan men er nog niet voor zorgen dat de meeste negatieve effecten worden weggenomen zoals eutrofiëring, verspreiding van zeeluis, ziekten en de negatieve effecten van ontsnappingen op de wilde populatie. Er is veel onderzoek geweest naar het optimaliseren van het voer, hierdoor is het gehalte van visolie en vismeel in het voer naar een optimaal niveau gedaald. Ondanks dat blijft het gehalte relatief hoog en daarom is het van groot belang om de inkoop van voer te verduurzamen. Dit gebeurd vooralsnog alleen bij zalmbedrijven met een biologisch of ASC-keurmerk.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.