Meer informatie

Atlantische zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zalmachtigen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroer-eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnige beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Atlantische zalm

De Atlantische zalm wordt gemiddeld 71 tot 76 cm lang en kan dan 3.6 to 5.4 kg wegen. Zalmen zijn zogenaamde anadrome vissen. Dit betekent dat ze geboren worden in zoetwater en vervolgens naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na 1 tot 4 jaar keren de volwassen zalmen weer terug naar het zoete water om zich voort te planten. De vrouwelijke Atlantische zalmen gaan niet altijd gelijk dood na het voortplanten, maar kunnen dit meerdere malen doen. Deze soort is op veel plekken uitgestorven. Naast redenen zoals vervuiling en het bouwen van dammen, stuwen en sluizen is deze soort ook te veel weggevangen door de mens. Op veel plaatsen wordt gewerkt aan een herintroductie door de zalmen uit te zetten en door het verwijderen van dammen, stuwen en sluizen. Atlantische zalm wordt tegenwoordig ook erg veel gekweekt.

Atlantische zalm

Salmo salar
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek), Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De meeste zalm wordt in Noorwegen, Chili en het Verenigd Koninkrijk geproduceerd. De kweek gebeurt in open systemen door middel van kooien in de zee. Sinds 2014 is er ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis.
-zalm beschikbaar. Tegenwoordig is er ook ASC-zalm uit recirculatiesystemen (RAS) verkrijgbaar. Er worden door ASC niet alleen eisen gesteld aan het voer, antibioticagebruik, bestrijding van zalmluis, materiaal (dat ontsnappingen moet tegengaan), water- en bodemkwaliteit (onder de kooien), maar ook aan de afstand tot kwekerijen van collega’s en aan arbeidsomstandigheden.

ASC is een betrouwbaar keurmerk dat er voor zorgt dat een groot en belangrijk deel van de visteeltsector aan de slag gaat om te verduurzamen. Zo wordt het door ASC mogelijk gemaakt dat er op grote schaal een belangrijke slag wordt gemaakt in het verduurzamen van het voer. ASC is niet specifiek tegen genetisch gemanipuleerd visvoer, maar als de zalm het krijgt tijdens de kweek, dan moet dit wel op de verpakking komen te staan.

Ondanks strenge regelgeving en verbeterde kweekomstandigheden, kan ASC nog niet alle negatieve effecten van de zalmkweek wegnemen. ASC-zalm is om die reden dus ook een verantwoorde keuze maar nog geen duurzame keuze.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft een gekweekte vis die jaarrond verkrijgbaar is.

Atlantische zalm

Salmo salar
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Biologische kweek

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zalm heeft veel wilde vis nodig om te kunnen groeien en het is om die reden belangrijk dat het voer komt van een duurzame bron. Dit is het geval bij biologische vis. Ook wordt er zo min mogelijk wilde vis in het voer verwerkt en worden er geen genetisch gemanipuleerde producten gebruikt. Bij de kweek van biologische zalm wordt extra aandacht geschonken aan het welzijn van de vis en aan het gebruik van medicijnen.
Keurmerken en vis die voldoen aan de Europese norm van biologische vis, kan men herkennen aan het Europese biologische teken of het EKO-keurmerk.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis en is jaarrond te verkrijgen.

Atlantische zalm

Salmo salar
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Oostzee, westelijk van Bornholm

Kweek- / Vangstmethode

Fuiken, Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het zalmbestand in de Oostzee, oftewel Baltische Zee, is zich aan het herstellen. Het is lastig een bestandsstatus te bepalen, daarom wordt een bestandsschatting gemaakt op basis van aantallen uitzwemmende jonge zalm uit rivieren.

Het is niet bekend welke en hoeveel bijvangst er is door het vissen met fuiken. Er zijn bijvangsten van zeehonden bekend. Vissen met fuiken brengt geen schade toe aan de bodem.

Het beheer van de zalmvisserij is gedeeltelijk effectief. Een managementherstelplan is nog in de maak. Daarnaast is het van belang dat er aanvullende conservatiemaatregelen genomen worden. Dit kan zijn habitatherstel en het wegnemen van migratiebarrières.

 

 

Atlantische zalm

Salmo salar
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noorwegen

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De meeste zalm wordt in Noorwegen, Schotland, Ierland en de Faeröer op grote schaal gekweekt. In Europa gebeurt het beheer goed en strikt. Men houdt nu alles bij wat er in een bedrijf gebeurd en de traceerbaarheid is goed geregeld. Desondanks kan men er nog niet voor zorgen dat de meeste negatieve effecten worden weggenomen zoals eutrofiëring, verspreiding van zeeluis, ziekten en de negatieve effecten die ontsnappingen op de wilde populatie hebben. Er is veel onderzoek geweest naar het optimaliseren van het voer, hierdoor is het gehalte van visolie en vismeel in het voer naar een optimaal niveau gedaald. Ondanks dat blijft het gehalte relatief hoog en daarom is het van groot belang om de inkoop van voer te verduurzamen. Dit gebeurt vooralsnog alleen bij zalmbedrijven met een biologisch of ASC-keurmerk.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.