Meer informatie

Grootoogtonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Grootoogtonijn

Grootoogtonijn leeft in de (sub)tropische delen van alle grote oceanen. Het is een grote tonijnsoort met een maximale lengte van 250 centimeter. Er zijn vier bestanden verspreid over de Stille Oceaan, de Indische Oceaan en de Atlantische Oceaan. Jonge grootoogtonijn zwemt vaak grote groepen, ook samen met andere tonijnsoorten. Deze soort wordt niet ouder dan 12 jaar.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het grootoogtonijn bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Atlantische oceaan wordt niet overbevist en er speelt ook geen risico tot overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Om die reden krijgt dit onderdeel een groene score.

Het gebruik van handlijnen (trollingtrolling:
Een variatie binnen de handlijnvisserij, waarbij de lijnen met aas of kunstaas langzaam door het water worden getrokken.
) en hengels is een selectieve vismethode die weinig tot geen bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
kent. Eventuele bijgevangen soorten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de dieren groot is. Dit onderdeel krijgt een groene score.

Het beheer is deels effectief. Handhaving, toezicht en monitoring zijn zwak in deze visserij. Het ontbreekt daarom aan betrouwbare en volledige visserijgegevens. Er wordt op dit moment gewerkt aan beheerplannen voor beheer van het ecosysteem in deze visserij (EBM). Dit onderdeel krijgt een oranje score.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van grootoogtonijn lijkt het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
in de Indische Oceaan. Toch zijn er wel aanwijzingen dat het bestand een risico loopt om overbevist te raken. Dit onderdeel krijgt daarom een oranje score.

De hengelvisserij op grootoogtonijn is erg selectief, heeft weinig  bijvangst en geen invloed op de zeebodem.  Er wordt niks teruggegooid. De visserij vangt kleine visjes om te gebruiken als aas. De impact van het vangen van deze aasvisjes is onbekend. Dit onderdeel krijgt een groene score.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Er zijn nog geen vangstlimieten in deze visserij. Dit onderdeel krijgt een oranje score.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het grootoogtonijnbestand bestand in de Atlantische oceaan en in de Stille Oceaan zijn erg kwetsbaar voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Alle populaties grootoogtonijn zijn sterk afgenomen sinds de jaren ’60. Gebrek aan data over de bestanden en hoge vangsten van jonge tonijnen vormen een probleem. Illegale schepen vormen een extra probleem. In de meest recente bestandsschatting is het bestand een stuk kleiner dan gedacht.

Omdat tonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt rond FADs leidt deze vismethode tot aanzienlijke bijvangsten . Hier zitten ook kwetsbare en bedreigde soorten bij. Bij drijvende beugen bestaat 40-60% uit ongewenste bijvangst zoals zeeschildpadden, haaien, roggen en zeevogels.

Beheersmaatregelen zijn deels effectief. Handhaving, toezicht en monitoring zijn zwak in deze visserij. Het ontbreekt daardoor aan betrouwbare en volledige visserijgegevens.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van grootoogtonijn is het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
in de Indische Oceaan. Het bestand is echter gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en scoort hierom oranje.

Zowel de ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij als de longlinelongline:
Engelse benaming voor beugvisserij of lijnenvisserij, waarbij met lijnen en haken wordt gevist.
visserij (drijvende beugen) zorgen voor veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van beschermde en bedreigde soorten. Daarom scoort dit onderdeel rood.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan, maar er is niet genoeg toezicht om te bepalen hoe effectief dit beheer werkelijk is. Er zijn nog geen vangstlimieten voor deze visserij. Dit onderdeel scoort hierom rood.

 

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.