Meer informatie

Grootoogtonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Grootoogtonijn

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Grootoogtonijn

Grootoogtonijn leeft in de (sub)tropische delen van alle grote oceanen. Met een maximale lengte van 250 cm is grootoogtonijn een van de grotere tonijnen. Jonge grootoog zwemt in scholen, dikwijls in gemengde scholen met andere tonijnsoorten. Grootoog wordt vanaf het 4de jaar geslachtsrijp en kan 12 jaar oud worden. Er zijn vier grootoogtonijn bestanden: twee in de Stille oceaan, één in de Indische Oceaan, en één in de Atlantische oceaan. In de Atlantische Oceaan wordt er onder andere met ringzegens gevist. Tonijn schoolt samen rond drijvende voorwerpen. Ringzegenvissers profiteren hiervan door hun netten om natuurlijke of eigengemaakte drijvende voorwerpen uit te zetten.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van grootoogtonijn is het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
in de Indische Oceaan.

De hengelvisserij op grootoogtonijn is erg selectief, heeft weinig  bijvangst en geen invloed op de zeebodem.  Er wordt niks teruggegooid. De visserij vangt kleine visjes om te gebruiken als aas. De impact van het vangen van deze aasvisjes is onbekend.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Er zijn nog geen vangstlimiet in deze visserij.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het grootoogtonijn bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Atlantische oceaan is erg kwetsbaar voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Alle populaties grootoogtonijn zijn sterk afgenomen sinds de jaren ’60. Gebrek aan data over de bestanden en hoge vangsten van jonge tonijnen vormen een probleem. Illegale visserij vormt een extra probleem.

Het gebruik van handlijnen (trollingtrolling:
Een variatie binnen de handlijnvisserij, waarbij de lijnen met aas of kunstaas langzaam door het water worden getrokken.
) en hengels is een selectieve vismethode die weinig of geen bijvangsten kent. Eventuele bijgevangen soorten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de dieren groot is.

Beheersmaatregelen zijn deels effectief. Handhaving, toezicht en monitoring zijn zwak in deze visserij. Het ontbreekt daarom aan betrouwbare en volledige visserijgegevens.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschatting van grootoogtonijn is het bestand niet overbevist in de Indische Oceaan.

Het gebruik van ringzegen is een relatief goede methode, aangezien deze methode de bodem niet beroert en een geringe bijvangst met zich mee brengt.

De IOTC is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Er zijn nog geen vangstlimiet in deze visserij.

 

 

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het grootoogtonijn bestand in de Indische Oceaan is erg kwetsbaar voor overbevissing. Alle populaties grootoogtonijn zijn sterk afgenomen sinds de jaren ’60. Op dit moment lijkt dit bestand niet overbevist.

Met de longlinevisserij worden grotere tonijnen gevangen. Illegale schepen vormen een probleem. Naar schatting beslaan illegale vangsten 18-32 % van de totale tonijnvangst.

Ook is longline een onselectief vistuig bestaande uit een lange horizontale lijn van 50-100 km lang.  Rond  40-60 % van de vangst bij de longlinevisserij bestaat uit ongewenste bijvangst zoals zeeschildpadden, haaien, roggen en zeevogels.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
vastgesteld en er bestaan geen effectieve middelen om visserijdruk te controleren en corrigeren. Toezicht en controle in deze visserij zijn zwak. Monitoring en dataverzameling zijn gebrekkig. Visserijgegevens over vangsten en bijvangsten zijn daardoor onbetrouwbaar en incompleet.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het grootoogtonijnbestand bestand in de Atlantische oceaan en in de Stille Oceaan zijn erg kwetsbaar voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Alle populaties grootoogtonijn zijn sterk afgenomen sinds de jaren ’60. Gebrek aan data over de bestanden en hoge vangsten van jonge tonijnen vormen een probleem. Illegale schepen vormen een extra probleem. In de meest recente bestandsschatting is het bestand een stuk kleiner dan gedacht.

Omdat tonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt rond FADs leidt deze vismethode tot aanzienlijke bijvangsten . Hier zitten ook kwetsbare en bedreigde soorten bij. Bij drijvende beugen bestaat 40-60% uit ongewenste bijvangst zoals zeeschildpadden, haaien, roggen en zeevogels.

Beheersmaatregelen zijn deels effectief. Handhaving, toezicht en monitoring zijn zwak in deze visserij. Het ontbreekt daardoor aan betrouwbare en volledige visserijgegevens.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.