Meer informatie

Grootoogtonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Grootoogtonijn

Grootoogtonijn leeft in de (sub)tropische delen van alle grote oceanen. Het is een grote tonijnsoort met een maximale lengte van 250 centimeter. Er zijn vier bestanden verspreid over de Stille Oceaan, de Indische Oceaan en de Atlantische Oceaan. Jonge grootoogtonijn zwemt vaak grote groepen, ook samen met andere tonijnsoorten. Deze soort wordt niet ouder dan 12 jaar.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

FAO 61,71,77,81

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschatting van grootoogtonijn is het bestand niet overbevist. Het bestand is echter gevoelig voor visserijdruk en scoort hierom oranje.

Het gebruik van handlijnen is een selectieve vismethode die weinig tot geen bijvangst kent. Eventuele bijgevangen soorten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de dieren groot is.

Er is niet genoeg toezicht om te bepalen hoe effectief het beheer is. Er zijn nog geen vangstlimieten voor deze visserij.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

FAO 61,71,77,81,87

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschatting van grootoogtonijn is het bestand niet overbevist. Het bestand is echter gevoelig voor visserijdruk en scoort hierom oranje.

Zowel de ringzegenvisserij als de longlinevisserij (drijvende beugen) zorgen voor veel bijvangst van beschermde en bedreigde soorten. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Er is niet genoeg toezicht om te bepalen hoe effectief het beheer is. Er zijn nog geen vangstlimieten voor deze visserij. Dit onderdeel scoort hierom rood.

Grootoogtonijn

Thunnus obesus
Herkomst

FAO 61,71,77,81,87

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Volgens de meest recente bestandsschatting van grootoogtonijn is het bestand niet overbevist. Het bestand is echter gevoelig voor visserijdruk en scoort hierom oranje.

Omdat tonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt, leidt deze vismethode tot aanzienlijke bijvangsten . Hier zitten ook kwetsbare en bedreigde soorten bij.

Beheersmaatregelen zijn deels effectief. Handhaving, toezicht en monitoring zijn zwak in deze visserij. Het ontbreekt daardoor aan betrouwbare en volledige visserijgegevens.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.