Meer informatie

Beekridder

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zalmachtigen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroer-eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnige beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Beekridder

De beekridder, oftewel riddervis of trekzalm, is de noordelijke neef van de zalm en de forel. De vis komt voor in Noord-Amerikaanse en Noord-Europese wateren. Beekridder kan maximaal 1.07 m lang worden en kunnen zowel in zoet- als zoutwater leven. Wanneer de vissen in zoutwater leven, zijn deze net zoals de zalm zogenaamde anadrome vissen. Dit betekent dat de vissen in zoetwater zijn geboren en dan uittrekken naar zee. Later keren zij terug om in het zoete water voort te planten.

 

Beekridder

Salvelinus alpinus
Herkomst

Italië, IJsland

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Beekridder (Riddervis of Arctic char) met het ASC label wordt gekweekt in doorstroomsystemen in IJsland en Italië.

Deze soort wordt gecertificeerd met de forel-standaard van ASC die in 2014 beschikbaar kwam. Het keurmerk zorgt er niet alleen voor dat er duurzamer voer gebruikt wordt, maar ook dat er maatregelen worden getroffen om de negatieve milieueffecten te verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld ontsnappingen, onverantwoord gebruik van medicijnen en chemicaliën en vervuiling van omgevingswater. Deze maatregelen worden gehandhaafd door strenge onafhankelijke controles waaraan de kwekerijen onderhevig zijn. ASC-beekridder wordt op een verantwoorde manier geproduceerd met respect voor de omgeving en de maatschappij.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Beekridder

Salvelinus alpinus
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: IJsland

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Riddervis (Beekridder of Arctic char) wordt in Noord-Europa vooral gekweekt in IJsland.

Riddervis uit IJsland wordt gekweekt in doorstroomsystemen. Het voordeel van deze kweekmethode is dat er nauwelijks negatieve effecten op de omgeving zijn. Er vinden weinig ontsnappingen plaats, afvalwater kan gezuiverd worden en er is een laag risico op verspreiding van ziekten en parasieten naar wilde vissen. Riddervis is een efficiënte kweekvis omdat hij goed gedijt in hoge dichtheden en snel groeit bij lage temperaturen. Ook komen ziekten in het koude water minder voor, waardoor medicijngebruik niet nodig is.

Regelgeving waaraan kwekerijen moeten voldoen in IJsland en andere Noord-Europese landen pakt de meeste problemen aan en is effectief in handhaving.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.