Meer informatie

Rode poon

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schorpioenvisachtigen

De schorpioenvisachtigen is een grote familie van zeevissen waaronder ’s werelds meest giftige soorten. Zoals de naam suggereert hebben schorpioenvissen een soort stekel die giftig slijm bevat. Karakteristieke eigenschappen van Schorpioenvissen zijn het gedrongen lijf, en de vele stekels op het hoofd en rug en een grote bek. De meeste soorten leven dicht op de bodem en voeden zich met schelpdieren en kleine vissen. Schorpioenvissen vangen hun prooi door hem op te zuigen.

De bekendste schorpioenachtigen in de Noordzee zijn de ponen en roodbaars. De koraalduivel (lion fish) is feitelijk ook een schorpioenvis.

Rode poon

Rode poon is de meest verkochte poonsoort. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn rode kleur en bijzondere lichaamsvorm. Met zijn karakteristieke vleugelvormige borstvinnen is hij een van de weinige vissen die ook over de bodem kan ‘lopen’.  Hij communiceert met soortgenoten door te knorren, hierdoor is hij ook wel bekend onder de naam knorhaan. Oorspronkelijk kwam de poon voor in de Middellandse zee en trok hij tijdens de zomermaanden naar de Noordzee. Klimaatverandering zorgt voor stijgende watertemperaturen waardoor we poon nu het hele jaar in onze Noordzee vinden. De rode poon wordt gemiddeld 30 cm lang maar kan tot 75 cm lang en 15 jaar oud worden.

 

Rode poon

Chelidonichthys lucernus
Herkomst

Noordzee en het oostelijke deel van het Kanaal (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Schotse zegens/flyshoot

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het is onbekend hoe het gaat met het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van rode poon in deze gebieden. Deze soort lijkt gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en is waarschijnlijk kwetsbaar voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Uit commerciële gegevens blijkt dat het bestand boven het langetermijngemiddelde is gebleven in de afgelopen jaren.

SchotseSchotse zegen:
Een vistechniek waarbij een kuilnet met aan weerszijden een lange lijn (de zegentouwen) door het water wordt getrokken. Het schip stoomt langzaam vooruit bij het binnenhalen. Ook wel flyshooting genoemd.
zegens, of flyshoot, hebben waarschijnlijk impact op andere soorten, waaronder bedreigde en beschermdeBeschermde soorten:
Veel mariene soorten worden beschermd tegen opzettelijke of bewuste verstoring, vangen, verwonden en doden, en in sommige gevallen bezit of verkoop. Vaak worden soorten beschermd als deze een belangrijke rol vervullen in het ecosysteem of als deze gevoelig zijn voor visserij. Deze mariene soorten zijn beschermd ongeacht of ze zich binnen of buiten beschermde mariene gebieden bevinden.
soorten. Uit onderzoek blijkt echter dat de bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van haaien en roggen minder vaak voorkomt dan eerder werd gedacht. Doordat deze visserij voor een groot deel op gegevensarmeGegevensarme:
Vissoorten waar nog geen wetenschappelijke informatie voor beschikbaar is. Door gebrek aan informatie worden deze soorten vaak niet beheerd door EU vangstadviezen.
soorten vist, is het nog vrij onbekend wat de impact van deze visserij is op andere vissoorten in het ecosysteem.

Rode poon wordt niet gereguleerd door vangstlimietenvangstlimieten:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
en wordt beperkt gemonitord. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van deze soort is niet effectief.

Deze beoordeling is gemaakt binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis, met als doelstelling om meer informatie te verzamelen over gegevensarme vissoorten zoals rode poon.

Rode poon

Chelidonichthys lucernus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het is onbekend hoe het gaat met het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van rode poon in deze gebieden. Deze soort lijkt gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en is waarschijnlijk kwetsbaar voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Uit commerciële gegevens blijkt dat het bestand boven het langetermijngemiddelde is gebleven in de afgelopen jaren.

Sleepnettensleepnetten:
Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten eindigend in een kuil door de waterkolom of over de bodem worden gesleept.
kunnen een grote negatieve impact hebben op het ecosysteem doordat deze over de zeebodem worden gesleept. Bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van andere soorten, waaronder bedreigde en beschermdeBeschermde soorten:
Veel mariene soorten worden beschermd tegen opzettelijke of bewuste verstoring, vangen, verwonden en doden, en in sommige gevallen bezit of verkoop. Vaak worden soorten beschermd als deze een belangrijke rol vervullen in het ecosysteem of als deze gevoelig zijn voor visserij. Deze mariene soorten zijn beschermd ongeacht of ze zich binnen of buiten beschermde mariene gebieden bevinden.
soorten, is waarschijnlijk en wordt vaak gedocumenteerd.

Rode poon wordt niet gereguleerd door vangstlimietenvangstlimieten:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
en wordt beperkt gemonitord. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van deze soort is niet effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.