Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
G

Een vistechniek die lijkt op de boomkor waarbij, in plaats van wekkerkettingen, touwen met rubberen klossen worden gebruikt die over de bodem rollen.

Een visserijtechniek waarbij passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in een net (ook wel kieuwnet genoemd) dat verticaal op de bodem staat.

Kieuwnetten en schakels zijn netten die rechtop in het water 'staan' in de waterkolom of op de zeebodem. Schakels bestaan uit drie achtereen geschakelde netten.

Vissoorten waar nog geen wetenschappelijke informatie voor beschikbaar is. Door gebrek aan informatie worden deze soorten vaak niet beheerd door EU vangstadviezen.

Een visserijmethode waarbij stalen frames waaraan een net is bevestigd worden gebruikt om mosselen en andere schelpdieren uit de bodem te graven en te spoelen. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark. Zuigers zuigen de schelpdieren vanuit het zand de boot op.

Visserijen die op meerdere bestanden tegelijk vissen. Vaak is er één doelsoort, maar worden er meerdere soorten uit meerdere bestanden tegelijk gevangen.

Gesleepte bodemdreggen bestaan uit een trechtervormig net waarin de vissen worden gevangen. Ze worden over de bodem gesleept of zwevend door de waterkolom getrokken. Dreggen zijn metalen frames, waar al dan niet een klein net in gemonteerd is, die over de zeebodem worden getrokken. De dreg schept de in de bodem levende dieren op, en vangt daarnaast ook dieren mee die zich op of net boven de bodem bevinden.

Gesloten gebieden zijn vangstgebieden voor visserij waar (tijdelijk) niet gevist mag worden, bijvoorbeeld op basis van vistuig of seizoen.

GLOBALG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen. Ook beheert GLOBALG.A.P. een certificeringsprogramma voor de productie van visvoer en vismeel.

Een 'genetically modified organism' (GMO), ook wel genetisch gemodificeerd organisme, is een organisme waarvan het genetisch materiaal aangepast is door het gebruik van genetische technologie.

Een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet van 40 tot 100 kilometer lang, met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas

Netten waarvan de gaten relatief groot zijn.

het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) is het Europese beleidskader voor verduurzaming van de visserijsector. Het is gericht op het beheer van de gemeenschappelijk hulpbronnen en geeft Europese vissersvloten gelijke toegang tot Europese wateren, zodat zij eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Het omvat herstelplannen, regels over quota en afspraken over beperkingen voor de Europese vloot.