Meer informatie

Blauwe leng

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Blauwe leng

Blauwe leng is een langgerekte vis die 30 kg kan worden en een lengte van 1.5 m kan bereiken. Deze soort komt voor in de noordwestelijke tot aan de noordoostelijke Atlantische Oceaan op dieptes tussen de 150 en 1000 meter. De Blauwe leng kan wel 20 jaar oud worden.

Blauwe leng

Molva dypterygia
Herkomst

IJsland (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserij op blauwe leng bij IJsland is goed gedocumenteerd. Het gaat momenteel goed met het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
, maar de aanwas van jonge vis is sterk afgenomen. Dit zal de komende jaren leiden tot een afname van het bestand. Daarom moet er voorzichtig om worden gegaan met de visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, omdat de kans op overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
dan groter wordt.

Het gebruik van kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
heeft hoogstwaarschijnlijk een negatief effect op gevoelige soorten, doordat deze als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
in het net kunnen belanden. Het gebruik van grondbeugengrondbeugen:
Een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet van 40 tot 100 kilometer lang, met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas
s heeft weinig negatieve impact op het ecosysteem. In IJsland is het teruggooien van bijvangst verboden, maar het is onduidelijk of dit verbod ook voor de lengvisserij geldt. Discardgegevens  van de lengvisserij zijn ook niet beschikbaar.

Het beheer van de lengvisserij is grotendeels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.