Meer informatie

Ombervis (Corvina)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachtigen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

Ombervis (Corvina)

De ombervis wordt bij de vishandel meestal als corvina verkocht. Deze soort kan gevonden worden in de Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en Rode Zee. De ombervis lijkt op de zeebaars en heeft een zilvergrijze kleur, een gele bek en kan tot 2 m lang worden en 55 kg zwaar worden. De corvina die in de handel verkocht worden, worden voornamelijk gekweekt en worden niet zwaarder dan ongeveer 7 kilogram.  

 

Ombervis (Corvina)

Argyrosomus regius
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: noordelijke Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is erg weinig bekend over de grootte van de visbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en van de ombervis, oftewel corvina. De soort wordt echter wel in veel gebieden overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
en is gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
.

Ombervis gevangen met handlijnenhandlijnen en hengelsnoeren (machinaal):
Een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Bij jigging wordt gebruik gemaakt van lijnen met kunstaas die op en neer worden bewogen om een prooidier na te bootsen.
is een betere keus dan met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
of drijvende-beugendrijvende beugen:
Een visserijmethode waarbij een lange hoofdlijn van 40 tot 100 kilometer lang wordt uitgezet, met daaraan dwarslijnen met haken voorzien van aas. De lijn drijft aan boeien in de waterkolom.
. Handlijnen zijn selectiever en hebben minder bijvangst dan andere technieken. Wel bevat de vangst veel juvenielen.

Het beheer van de visserij is redelijk effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

 

Ombervis (Corvina)

Argyrosomus regius
Herkomst

Zwarte Zee (FAO 37.4)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is erg weinig bekend over de grootte van de visbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en van de ombervis, oftewel corvina. De soort wordt echter wel in veel gebieden overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
en is gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
.

Zowel het vissen met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
als met een grondbeugengrondbeugen:
Een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet van 40 tot 100 kilometer lang, met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas
heeft een impact op gevoelige soorten. Ook hebben beide vangstmethoden een impact op de ecologie van de zeebodem.

Er is momenteel wel een beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
voor deze soort, maar deze is niet effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Ombervis (Corvina)

Argyrosomus regius
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Corvina heeft veel voer nodig om te kunnen groeien (tussen 2 en 3 kilo wilde vis is nodig voor één kilo corvina). Het voer bestaat nog niet uit duurzame ingrediënten.

De kweek vindt plaats in open kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
op zee. Het ecosysteem wordt indirect ernstig beïnvloed door een geconcentreerde hoeveelheid uitwerpselen. Hiernaast heeft deze visserij relatief veel last van kweekvissen die ontsnappen. Indien deze kweekvissen zich vermengen met een wilde populatie, kan het voortplantingssucces dalen. Verder is deze soort gevoelig voor ziekte en is de verspreidingskans groot.

Het beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
van de kweek van corvina wordt gezien als gedeeltelijk effectief.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.