Meer informatie

Ombervis (Corvina)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachtigen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

Ombervis (Corvina)

De ombervis wordt bij de vishandel meestal als corvina verkocht. Deze soort kan gevonden worden in de Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en Rode Zee. De ombervis lijkt op de zeebaars en heeft een zilvergrijze kleur, een gele bek en kan tot 2 m lang worden en 55 kg zwaar worden. De corvina die in de handel verkocht worden, worden voornamelijk gekweekt en worden niet zwaarder dan ongeveer 7 kilogram.  

 

Ombervis (Corvina)

Argyrosomus regius
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ombervis, of corvina, is een carnivore vis met hoge dieetbehoeften en FFDRFFDR:
De Forage Fish Dependency Ratio (FFDR) kwantificeert de milieu-impact van aquacultuurvoeder op basis van het gehalte aan mariene vis-ingrediënten.
, wat aangeeft dat het voer relatief veel vismeelvismeel:
Vismeel zit in het visvoer voor gekweekte vis. Vismeel wordt gemaakt van andere vissen, vaak zijn deze uit het wild gevangen. De gekweekte vissen hebben vismeel nodig om te kunnen groeien.
en visolievisolie:
Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.
bevat. De belangrijkste voederproducenten voor ombervis zijn GlobalGAPGlobalGAP:
GLOBALG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen. Ook beheert GLOBALG.A.P. een certificeringsprogramma voor de productie van visvoer en vismeel.
gecertificeerd, waardoor de traceerbaarheid van voederbronnen wordt verbeterd.

Kweek in kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
vindt voornamelijk plaats op zee. Deze manier van kweken kan een grote impact hebben op het ecosysteem doordat rest- en afvalproducten direct in het milieu terechtkomen. Het is daarnaast ook bekend dat er regelmatig ontsnappingenOntsnappingen:
Het kan voorkomen dat gekweekte dieren ontsnappen gedurende het kweekproces, bijvoorbeeld bij kweek op zee of in rivieren. Dit kan leiden tot genetische vermenging tussen de kweekdieren en wilde populaties en kan negatieve gevolgen hebben voor de groei en vruchtbaarheid van wilde dieren.
plaatsvinden. Zowel genetische vermenging van gekweekte vis met wilde vis als de overdracht van ziektes kan grote gevolgen hebben voor het ecosysteem.

Het wettelijke kader voor aquacultuur in Europa is sterk en de meeste sociale en milieukwesties worden aangepakt. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
 van deze soort is grotendeels effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.