Meer informatie

Baars

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachtigen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

Baars

De baars is een zoetwatervis die algemeen voorkomt in Nederlandse en Belgische binnenwateren. Deze soort kan 16 jaar oud worden en kan een lengte bereiken van 60 cm en een gewicht van 4.5 kg. Baarzen eten waterinsecten en andere vissen, waaronder andere baarzen.

Baars

Perca fluviatilis
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsystemen met afvalwaterzuivering, Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is momenteel geen gespecialiseerd voer voor de baars. Hierom maakt men gebruik van het voer wat ook gebruikt wordt voor commerciële zalm, met een hoog gehalte aan visolievisolie:
Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.
.  Er is 3 kilo wilde vis nodig om 1 kilo baars te laten groeien. Het voer is niet altijd duurzaam omdat het kan bestaan uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd. Om die reden scoort het brongebruik oranje.

Het voordeel van het telen van baars in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
Een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden.
of in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
Een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar een kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
met afvalzuivering, is dat een aantal mogelijke negatieve effecten op de omgeving worden beperkt. Daarnaast is het door het systeem mogelijk om het watergebruik te verminderen. De impact op de omgeving is gering, waardoor dit onderdeel een groene score krijgt.

Het beheerplan voor baars dat gekweekt wordt in recirculatiesystemen is zeer effectief. Om die reden scoort het beheer eveneens groen.

De eindbeoordeling voor deze soort is groen. Deze vis is een goede keuze en kan je met een gerust hart eten!

Vis in het Seizoen

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Baars

Perca fluviatilis
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen regelmatige bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
voor baars. Deze soort heeft relatief weinig last van visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
. Het onderdeel visstand en visserijdruk krijgt een oranje score.

Het gebruik van fuiken en kieuwnetten heeft geen negatieve invloed op het ecosysteem. Er is wel sprake van incidentele bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van de ernstig bedreigde Europese aal. Het onderdeel ecosysteem effecten krijgt om die reden een oranje score.

Het beheerplan wordt gezien als gedeeltelijk effectief en krijgt een oranje score.

De eindbeoordeling voor deze soort is oranje. Deze vis is een goed alternatief voor soorten die rood scoren, maar is niet de allerbeste keuze.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.