Meer informatie

Sprot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagisch) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeel of visolie. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

Sprot

De sprot is een culinair ondergewaardeerd visje uit de haringfamilie. Hij zwemt in grote scholen in de kustwateren, van het noorden van Noorwegen tot aan de Middellandse Zee. In de zomer zit sprot in ondiep kustwater, in de winter trekt hij naar dieper water. Sprot kan ook overleven in water met een laag zoutgehalte, zoals de Oostzee. Sprot is een snelle groeier die hooguit vier jaar leeft. Hij blijft klein met een maximale lengte van 16 cm (gemiddeld 12). Sprot is een belangrijk ingrediënt van het dieet van roofvissen.

 

Sprot

Sprattus sprattus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In 2017 is de Deense industriële visserij door DFPO en DPPO MSC-gecertificeerd. Deze visserij vist op sprot, zandspiering en kever met ringzegens en zwevende ottertrawls. Het overgrote deel van de vangst wordt tot vismeel verwerkt.

Sprot zwemt hoog in de waterkolom, dus het vissen heeft geen bodemimpact. Er is wel veel bijvangst van jonge haring. Jonge haring is moeilijk te onderscheiden van sprot en zwemt vaak in dezelfde school. Deze bijvangst wordt meestal aangeland en wordt verrekend met het haringbijvangstquotum die voor de sprotvisserij van toepassing is.

De Europese Commissie stelt ieder jaar een vangstlimiet tac vast voor sprot. In de afgelopen jaren werd dit echter niet volledig opgevist, omdat de visserij werd beperkt door de haringbijvangstrestricties die van toepassing zijn. Om de bijvangst van jonge haring te beperken zijn er naast een bijvangstquotum ook gesloten gebieden en gesloten periodes.

Sprot

Sprattus sprattus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Sont

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Sprot is een klein, algemeen voorkomend visje uit de haringfamilie. Sprot wordt gevangen voor de conservenindustrie, om te roken, voor aas, maar vooral voor de vismeel- en visolieproductie. Sprot groeit snel en leeft hooguit 4 jaar. Sprot is licht bevist.

De vismethode is niet schadelijk voor de bodem, maar er wordt wel veel jonge haring bijgevangen. Jonge haring is namelijk moeilijk te onderscheiden van sprot en zwemt ook vaak in dezelfde school. Deze bijvangst wordt meestal aangeland en wordt verrekend met het haringbijvangstquotum die voor de sprotvisserij van toepassing is

De Europese Commissie stelt ieder jaar een vangstlimiet tac vast voor sprot. In de afgelopen jaren werd dit echter niet volledig opgevist, omdat de visserij werd beperkt door de haringbijvangstrestricties die van toepassing zijn. Om de bijvangst van jonge haring te beperken zijn er naast een bijvangstquotum ook gesloten gebieden en gesloten periodes.

 

 

Sprot

Sprattus sprattus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De grootte van het sprotbestand in Skagerrak en Kattegat is onbekend maar het lijkt toe te nemen. De vangsten zijn vaak hoger dan de vastgestelde vangstlimieten.

Sprot zwemt hoog in de waterkolom, dus het vissen heeft geen bodemimpact. Er is wel veel bijvangst van jonge haring. Jonge haring is moeilijk te onderscheiden van sprot en zwemt vaak in dezelfde school. Deze bijvangst wordt aangeland en wordt verrekend met het haringbijvangstquotum die voor de sprotvisserij van toepassing is.

De Europese Commissie stelt ieder jaar, op basis van wetenschappelijke adviezen, een vangstlimiet (een TAC) vast voor sprot. Deze wordt echter in het Skagerrak en Kattegat regelmatig overschreden.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.