Meer informatie

Snoekbaars

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachitgen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

 

 

Snoekbaars

Snoekbaars, ook wel bekend als zander, is familie van de baarzen en moet niet verward worden met de inheemse snoek. Van oorsprong komt de snoekbaars voor in de binnenwateren en brakke kustwateren van Oost- en Midden-Europa. Door uitzettingen rond het einde van de 19de eeuw is snoekbaars ook in West-Europa wijdverspreid geraakt. In Nederland vinden we snoekbaars vooral in de Friese meren en in het IJsselmeer. Het is slanke roofvis die 100 cm lang kan worden en 20 kg kan wegen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Nederland

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

In veel Europese landen, waaronder Nederland, Denemarken en Duitsland wordt snoekbaars gekweekt in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
Een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden.
of is men bezig met het opzetten van kwekerijen.

Het voordeel van het kweken van snoekbaars in recirculatiesystemen is dat een aantal mogelijke negatieve effecten op de omgeving effectief worden beperkt. Gekweekte vissen kunnen niet ontsnappen en geen ziektes verspreiden en het afvalwater wordt gefilterd en hergebruikt.

Er zijn nog een aantal verbeterpunten mogelijk bij de kweek van snoekbaars. Snoekbaarzen zijn gevoelig voor stress. De sterfte tijdens de snoekbaarskweek is soms hoog  en ook treden er soms vervormingen of beschadigingen op aan de vinnen. De oorzaken hiervan zijn vaak onbekend.  Meer onderzoek naar de optimale omstandigheden voor snoekbaarskweek is nodig. Zoals bij de meeste kweekvis gebeurt het bedwelmen en doden van de vissen nog niet op een humane manier.

In Nederland is er binnen het Duurzaam Snoekbaarscollectief onderzoek gedaan naar verbeterpunten in de snoekbaarskweek op het gebied van waterkwaliteit, preventie van ziektes en humane bedwelming- en dodingsmethodes.

Snoekbaarzen zijn roofvissen en het voer van de vissen bevat nog veel vismeel en visolie in het voer vrij hoog. Er is meer dan 2 kilo wilde vis nodig om 1 kilo snoekbaars te laten groeien. Het voer is vaak nog niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Zwitserland

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Dit is een generieke assessment voor Zwitserland. Snoekbaars wordt vaak uitgezet in afgesloten meren, stuwmeren of rivieren zodat hij bevist kan worden. Er worden geen bestandsschattingen uitgevoerd, maar het ecosysteem wordt wel als geheel beheerd.

De visserij met handlijnen en hengels is zeer selectief, veroorzaakt geen bodemberoering en heeft weinig tot geen bijvangsten.

Beheerplannen worden over het algemeen goed nageleefd en gecontroleerd.

Wanneer in het seizoen:

Snoekbaars zet haar eitjes af in de maanden mei en juni. In deze periode kan ze beter niet gegeten worden.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Litouwen
Deelgebieden: Zwitserland

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Dit is een generieke assessment voor Zwitserland, Letland, Litouwen en Polen. Snoekbaars wordt in deze landen vaak uitgezet in afgesloten meren, stuwmeren of rivieren zodat hij bevist kan worden. Er worden geen bestandsschattingen uitgevoerd, maar het ecosysteem wordt wel als geheel beheerd.

De visserij met kieuwnetten en fuiken veroorzaakt geen bodemberoering en heeft relatief weinig bijvangst. Wel wordt er ondermaatse snoekbaars bijgevangen.

Beheerplannen verschillen per land of regio, maar worden over het algemeen goed nageleefd en gecontroleerd.

Wanneer in het seizoen:

Snoekbaars zet haar eitjes af in de maanden mei en juni. In deze periode kan ze beter niet gegeten worden.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Rusland, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want), Spanzegens, Strandzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Bestandsschattingen voor snoekbaars uit Rusland worden uitgevoerd, maar zijn helaas niet gemakkelijk openbaar te verkrijgen. Het lijkt er op dat overbevissing plaatsvind. Ook speelt illegaal IUUIUU:
Illegal Unreported Unregulated, ofwel illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.
vissen een probleem in deze visserij, alleen is de omvang hiervan niet bekend.

Vissen met [strandzegens], gepaarde zegens en kieuwnetten geeft weinig bijvangst van bedreigde diersoorten of niet gewenste vissoorten, maar echte vangstgegevens hiervan zijn niet bekend. Wel wordt er relatief veel ondermaatse snoekbaars gevangen in deze visserij, ondanks de ingestelde minimum aanlandingsmaat.

Het beheer van de visserij is redelijk effectief.

Wanneer in het seizoen:

Snoekbaars zet haar eitjes af in de maanden mei en juni. In deze periode kan ze beter niet gegeten worden.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Kazachstan (FAO 4)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Voor snoekbaars in Kazakhstan wordt geen bestandsonderzoek gedaan en betrouwbare vangstgegevens ontbreken. De status van het [visbestand] kan per rivier of meer ook sterk verschillen. Ondanks beheermaatregelen door de overheid wordt er nog veel illegaal en ongecontroleerd op snoekbaars gevist.

De vismethode met fuiken en kieuwnetten is selectief en heeft relatief weinig bijvangsten van andere vissoorten. Helaas vormt de visserij met kieuwnetten wel een mogelijk gevaar voor de bedreigde Kaspische zeehond en wordt er ook ondermaatse snoekbaars gevangen.

Er is een beheerplan in uitvoering in samenwerking met de FAOFAO:
Food and Agriculture Organisation; een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als doel de honger in de wereld te bestrijden.
. De effectiviteit van dit beheersplan is moeilijk in te schatten door een gebrek aan data.

In het seizoen:

Snoekbaars zet haar eitjes af in de maanden mei en juni. In deze periode kan ze beter niet gegeten worden.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.