Meer informatie

Snoekbaars

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachtigen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

Snoekbaars

Snoekbaars, ook wel bekend als zander, is familie van de baarzen en moet niet verward worden met de inheemse snoek. Van oorsprong komt de snoekbaars voor in de binnenwateren en brakke kustwateren van Oost- en Midden-Europa. Door uitzettingen rond het einde van de 19de eeuw is snoekbaars ook in West-Europa wijdverspreid geraakt. In Nederland vinden we snoekbaars vooral in de Friese meren en in het IJsselmeer. Het is slanke roofvis die 100 cm lang kan worden en 20 kg kan wegen. Snoekbaars is zowel wild gevangen als gekweekt te verkrijgen.

 

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Duitsland, Denemarken, Nederland

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

In veel Europese landen, waaronder Nederland, Denemarken en Duitsland wordt snoekbaars gekweekt in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
Een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden.
of is men bezig met het opzetten van kwekerijen.

Het voordeel van het kweken van snoekbaars in recirculatiesystemen is dat een aantal mogelijke negatieve effecten op de omgeving effectief worden beperkt. Gekweekte vissen kunnen niet ontsnappen en geen ziektes verspreiden en het afvalwater wordt gefilterd en hergebruikt.

Er zijn nog een aantal verbeterpunten mogelijk bij de kweek van snoekbaars. Snoekbaarzen zijn gevoelig voor stress. De sterfte tijdens de snoekbaarskweek is soms hoog en ook treden er soms vervormingen of beschadigingen op aan de vinnen. De oorzaken hiervan zijn vaak onbekend. Meer onderzoek naar de optimale omstandigheden voor snoekbaarskweek is nodig. Zoals bij de meeste kweekvis gebeurt het bedwelmen en doden van de vissen nog niet op een humane manier.

In Nederland is er binnen het Duurzaam Snoekbaarscollectief onderzoek gedaan naar verbeterpunten in de snoekbaarskweek op het gebied van waterkwaliteit, preventie van ziektes en humane bedwelming- en dodingsmethodes.

Snoekbaarzen zijn roofvissen en het voer van de vissen bevat nog veel vismeel en visolie in het voer. Er is meer dan 2 kilo wilde vis nodig om 1 kilo snoekbaars te laten groeien. Het voer is vaak nog niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Zweden
Deelgebieden: Zwitserland

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

In Zwitserland, Zweden en Estland (Peipsi meer), worden de snoekbaarzen goed beheerd, vooral in Zweden zijn er regelmatig bestandsschattingen. Er wordt niet overbevist.

De netten en hengels waarmee gevist wordt zijn redelijk tot zeer selectief, veroorzaken weinig tot geen bodemberoering en hebben weinig tot geen bijvangsten.

Beheerplannen worden over het algemeen goed nageleefd en gecontroleerd.

Wanneer in het seizoen:

Snoekbaars zet haar eitjes af in de maanden mei en juni. In deze periode kan ze beter niet gegeten worden.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Nederland

Kweek- / Vangstmethode

Fuiken, Kieuwnetten (staand want), Zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserij op snoekbaars in het IJsselmeer is gemengd, naast snoekbaars wordt ook baars, blankvoorn en brasem gevangen.

De status van het bestand van snoekbaars is over z’n optimum, het bestand wordt overbevist, al is er wel een positieve trend van groei in het paaibestand dankzij een goed jaarbestand in 2017 toen er veel kleine snoekbaars is geboren. In recentere jaren wordt echter weinig nieuwe jonge vis geboren.

In deze visserij wordt weinig vis teruggegooid vanwege de selectieve maaswijdte. Echter, de baars, blankvoorn en brasem die ook worden aangeland in deze visserij staan er niet goed voor. De visserij op snoekbaars maakt het herstel van deze vissoorten lastiger.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Dit is een beoordeling voor Polen, Estonië (Vörtsjärv meer) en Letland. Snoekbaars wordt in deze landen vaak uitgezet in afgesloten meren, stuwmeren of rivieren, zodat hij bevist kan worden. Er worden geen bestandsschattingen uitgevoerd, maar het ecosysteem wordt wel als geheel beheerd.

De visserij met kieuwnetten en fuiken veroorzaakt geen bodemberoering en heeft relatief weinig bijvangst. Wel wordt er ondermaatse snoekbaars bijgevangen.

Beheerplannen verschillen per land of regio, maar worden over het algemeen goed nageleefd en gecontroleerd.

Wanneer in het seizoen:

Snoekbaars zet haar eitjes af in de maanden mei en juni. In deze periode kan ze beter niet gegeten worden.

Snoekbaars

Sander lucioperca
Herkomst

Rusland, binnenlandse wateren (FAO 7)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want), Spanzegens, Strandzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Bestandsschattingen voor snoekbaars uit Rusland worden uitgevoerd, maar zijn helaas niet gemakkelijk openbaar te verkrijgen. Het lijkt erop dat overbevissing plaatsvindt. Ook speelt illegaal IUU vissen een probleem in deze visserij, alleen is de omvang hiervan niet bekend.

Vissen met strandzegens, gepaarde zegens en kieuwnetten geeft weinig bijvangst van bedreigde diersoorten of niet gewenste vissoorten. Maar echte vangstgegevens hiervan zijn niet bekend. Wel wordt er relatief veel ondermaatse snoekbaars gevangen in deze visserij, ondanks de ingestelde minimum aanlandingsmaat.

Wanneer in het seizoen:

Snoekbaars zet haar eitjes af in de maanden mei en juni. In deze periode kan ze beter niet gegeten worden.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.