Meer informatie

Rog

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haaien & Roggen

Haaien en roggen behoren tot de kraakbeenvissen (Chondrichthyes). Het skelet, in tegenstelling tot “beenvissen” (bijna alle vissen), bestaat volledig uit kraakbeen. Roggen zijn meer gespecialiseerd in hun voedselkeuze, waardoor ze zijn aangepast aan kleinere verspreidingsgebieden. Doordat haaien veel mobieler zijn en niet zo dicht bij de zeebodem leven is hun habitat vaak veel diverser en groter. Haaien en roggen komen in alle wereldzeeën voor. Over het algemeen hebben haaien en roggen een lage reproductiesnelheid waardoor ze erg gevoelig zijn voor visserijdruk.

 

 

Rog

Roggen zijn beenloze vissen. Dat wil zeggen dat ze, net als haaien, een skelet hebben van kraakbeen en dat ze geen graatjes hebben. Er bestaan wereldwijd veel verschillende soorten. In de Noordzee komen onder andere de stekelrog, gevlekte rog, sterrog, vleet en pijlstaartrog voor. De soorten variëren in lengte van 30 centimeter tot maar liefst 2,5 meter. Ze leven op de zeebodem tot een diepte van 200 meter, maar komen ook weleens voor op een diepte van 600 meter.

Rog

Rajidae spp
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Verschillende soorten rog worden vaak onder dezelfde naam verhandeld. Twee Noordzeesoorten, de stekelrog en de kleinoogrog, staan op de rode lijst van het IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGO's als overheden lid van zijn.
met bedreigde soorten. Roggen zijn gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat ze langzaam groeien, een lage vruchtbaarheid hebben en pas laat geslachtsrijp worden. Ze kunnen wel 50 jaar worden, maar als gevolg van de visserij in de Noordzee wordt deze leeftijd niet meer bereikt. Roggen worden bijgevangen bij de visserij op tong en schol. Er zijn aanwijzingen dat deze vaak weer worden teruggegooid.

Bij de [boomkorvisserij boomkor] wordt meer dan 50 % van de vangst teruggegooid, waarvan het grootste deel sterft. De zeebodem wordt omgeploegd door zware wekkerkettingen om de platvis uit de bodem te jagen. Het brandstofverbruik bij het vissen is erg hoog. Bij bodemottertrawls wordt de bodem ook beschadigd, hoewel de schade wel minder is dan bij de boomkor. Net als de boomkor heeft de bodemottertrawl methode ook voor veel bijvangst.

Het beheer van roggen is niet effectief en vangsten worden vaak niet goed geregistreerd, verschillende soorten haaien en roggen worden onder dezelfde groep geschaard. Een verlaging van de totale [bodemvisserij-inspanning bodemvisserijen] zou de rog ten goede komen.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.