Meer informatie

Rog

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haaien & Roggen

Haaien en roggen zijn kraakbeenvissen, en hebben dus geen echte botten. Dit kraakbeen kan echter minstens zo hard als onze botten zijn. Deze kraakbeenvissen hebben een stevige en vlezige structuur. In de Noordzee komen ongeveer 10 soorten haaien en 10 soorten roggen voor. Deze soorten zijn niet gevaarlijk voor de mens. Omdat haaien hoog in de voedselketen staan, zijn ze erg belangrijk voor de balans in het ecosysteem. Helaas gaat het met veel soorten niet goed. Doordat ze zich niet snel voortplanten zijn ze erg gevoelig voor visserijdruk. Dit is niet alleen een probleem in de Noordzee maar een wereldwijd probleem. Veel haaien worden gevangen voor de vinnen, en worden zonder vinnen weer terug het water in gegooid. Dit is verboden in de EU.

Rog

In de Noordzee worden sommige soorten roggen gericht bevist, maar de meeste vangst is bijvangst in andere visserijen. In de Noordzee komen onder andere de stekelrog, gevlekte rog, sterrog, vleet en pijlstaartrog voor. De stekelrog, blonde rog en gevlekte rog zijn de soorten die het meest verhandeld worden. Roggen zijn erg gevoelig voor visserijdruk. Dit komt omdat het jaren duurt voordat ze geslachtsrijp zijn, en (relatief) weinig jongen krijgen. Veel soorten staan wel onder druk en staan op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN (bijv. doornhaai).

Rog

Rajidae spp
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Verschillende soorten rog worden vaak onder dezelfde naam verhandeld. Twee Noordzeesoorten, de stekelrog en de kleinoogrog, staan op de rode lijst van het IUCN met bedreigde soorten. Roggen zijn gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien, een lage vruchtbaarheid hebben en pas laat geslachtsrijp worden. Ze kunnen wel 50 jaar worden, maar als gevolg van de visserij in de Noordzee wordt deze leeftijd niet meer bereikt. Roggen worden bijgevangen bij de visserij op tong en schol. Er zijn aanwijzingen dat deze vaak weer worden teruggegooid.

Bij de boomkorvisserij wordt meer dan 50 % van de vangst teruggegooid, waarvan het grootste deel sterft. De zeebodem wordt omgeploegd door zware wekkerkettingen om de platvis uit de bodem te jagen. Het brandstofverbruik bij het vissen is erg hoog. Bij bodemottertrawls wordt de bodem ook beschadigd, hoewel de schade wel minder is dan bij de boomkor. Net als de boomkor heeft de bodemottertrawl-methode ook voor veel bijvangst.

Het beheer van roggen is niet effectief en vangsten worden vaak niet goed geregistreerd, verschillende soorten haaien en roggen worden onder dezelfde groep geschaard. Een verlaging van de totale bodemvisserijen zou de rog ten goede komen.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.