Meer informatie

Mesheft (Scheermes)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren. Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Mesheft (Scheermes)

Er zijn verschillende soorten zwaardschede, ‘mesheft, te vinden langs de kust van Europa. De Amerikaanse zwaardschede kan het meeste gevonden worden langs de Nederlandse kust. Deze soort komt oorspronkelijk voor langs de kust van de west-Atlantische Oceaan, maar is waarschijnlijk via ballastwater in de Noordzee terechtgekomen. Mestheften zijn tweekleppige weekdieren en hebben een langwerpige, rechthoekige schelp. Deze schelpdieren leven in grote groepen ingegraven in het zand op ongeveer 50 cm diepte. Het zijn ook uitstekende zwemmers. Door met grote kracht water uit de schelp te persen kunnen zij zich heel snel door water verplaatsen. 

Mesheft (Scheermes)

Ensis spp.
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De Nederlandse mesheftenvisserij is MSC-gecertificeerd sinds 2012. De visserij op mesheften vindt plaats in de Nederlandse kustwateren van de Zeeuwse Delta en ten noorden van de Waddenzee. Er zijn 8 vergunningen uitgegeven, waarvan er 4 worden gebruikt.

De schepen gebruiken zuigkorren om de mesheften op te vissen en vangen ruim 3.700 ton (versgewicht). Dit is 46 % van het Nederlandse quotum voor 2012 (8.000 ton). De mesheften gaan vooral naar Spanje en Italië.

Mesheft (Scheermes)

Ensis spp.
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handgeraapt

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Mesheft, ook wel bekend als scheermes of zwaardschede, is gevoelig voor visserijdruk. Ondanks het grote economische belang van de soort, zijn er geen bestandsbeoordelingen voor de mesheft.

Door de mesheften met de hand te rapen is er geen bijvangst en kan er zeer selectief gevist worden. Deze methode veroorzaakt geen negatieve effecten op het ecosysteem en de habitat. Wel worden er dikwijls ondermaatse mesheften geraapt.

Beheer van de mesheftvisserij vanuit Europa is niet voldoende. Er is een minimum aanlandingsmaat vastgesteld (van 10cm), maar er zijn verder geen maatregelen. Er is soms wel lokaal beheer, zoals tuigvoorschriften, gesloten gebieden en -seizoenen of dagelijkse vangstbeperkingen. Vooral het rapen van ondermaatse mesheften en illegale visserij vormt een probleem.

 

Mesheft (Scheermes)

Ensis spp.
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Mesheft, ook wel bekend als scheermes of zwaardschede, is gevoelig voor visserijdruk. Ondanks het grote economische belang van de soort, zijn er geen bestandsbeoordelingen voor de mesheft.

Vissen op mesheft gebeurt met een gemechaniseerde dreg: de zuigkor. Intensief vissen met zuigkorren leidt op de lange termijn tot verandering in de diversiteit van de leefomgeving en de soortensamenstelling in zee. Ook zijn er bij deze vismethode hoge bijvangsten en wordt er vis terug in zee gegooid (discards).

Beheer van de mesheftvisserij vanuit Europa is niet voldoende. Er is een minimum aanlandingsmaat vastgesteld (van 10cm), maar er zijn verder geen Europese maatregelen. Lokaal worden soms beheersmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld tuigvoorschriften, gesloten gebieden en -seizoenen of dagelijkse vangstbeperkingen. Dit verschilt van land tot land.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.