Meer informatie

Alaska koolvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Alaska koolvis

De koolvis die in Nederland het meest gegeven wordt, is de Alaska koolvis, oftewel de Alaska pollak. Deze vis komt voor in Arctische gebieden en kan wel tot 1300 m diep zwemmen. De vis migreert dagelijks van deze diepte tot de ondiepere wateren om te eten. Alaska koolvis is familie van de kabeljauw en kan 91 cm lang worden met een gewicht van 1.4 kg.

Alaska koolvis

Theragra chalcogramma
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijk/westelijk (FAO 61,67)

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Deze visserij heeft een MSC-keurmerk. Wij beoordelen gecertificeerde visserijen niet volgens de VISwijzer-methode. Daarom hebben deze visserijen een aparte categorie op de VISwijzer en geen kleurscore.

Alaska koolvis of Alaska pollak is een vissoort die regelmatig gebruikt wordt om kibbeling en vissticks van te maken.

De Alaska pollakvisserijen in de Oostelijke Beringzee, langs de Aleoeten en in de Golf van Alaska zijn sinds 2005 MSC-gecertificeerd. Deze visserijen werken voornamelijk met pelagische sleepnetten. Dit zijn sleepnetten die niet verzwaard zijn en door de waterkolom worden getrokken.

Sinds 2013 is ook de Russische Alaska pollakvisserij in de Zee van Ochotsk MSC-gecertificeerd.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Alaska koolvis

Theragra chalcogramma
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Alaska koolvis, ook wel Alaska pollak genoemd, is een vissoort die regelmatig gebruikt wordt om kibbeling en vissticks te maken. Deze soort wordt momenteel niet overbevist en om die reden scoort het onderdeel visstand en visserijdruk groen.

De ecologische impact die de vangstmethode Deense zegen heeft, kan momenteel niet bepaald worden door onvolledige informatie over de bijvangst. Hierdoor kan ook de ecologische impact niet goed worden bepaald. Het onderdeel ecosysteem-effecten krijgt daarom een rode score.

Voor deze visserij is het algemene visserijbeheer van kracht, die deels effectief is. Het onderdeel beheer krijgt om die reden een oranje score.

Deze visserij krijgt als eindbeoordeling een oranje score. De vis is een goed alternatief voor rode soorten, maar nog niet de beste keuze. Ga het liefst voor vis met een groene score.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Alaska koolvis

Theragra chalcogramma
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Alaska koolvis of Alaska pollak is een vissoort die regelmatig gebruikt wordt om kibbeling en vissticks te maken. Er wordt verwacht dat de grootte van het bestand zal toenemen in de komende jaren. Alaska koolvis heeft relatief weinig last van visserijdruk. Het visbestand wordt momenteel niet ernstig overbevist. Het onderdeel visstand en visserijdruk krijgt een oranje score.

Alaska koolvis wordt meestal met pelagische sleepnetten gevangen. Deze methode heeft een grote ecologische impact . Er is veel bijvangst en de overlevingskans van deze soorten is laag als ze terug in zee worden gegooid. Om die reden krijgt het onderdeel ecosysteem-effecten een rode score.

Voor deze visserij is het algemene visserijbeheer van kracht, die deels effectief is. Het onderdeel beheer krijgt om die reden een oranje score.

Deze visserij krijgt als eindbeoordeling een rode score. Wij raden de consumptie van deze vis af. Kies voor vis met een oranje of groene score.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.