Meer informatie

Pacifische kabeljauw

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Pacifische kabeljauw

De Pacifische kabeljauw leeft dicht bij de bodem, in de koudere wateren van de noordelijke Stille oceaan op dieptes tussen 10 en 1280 meter. Deze kabeljauw kan 120 cm lang worden en 23 kg zwaar. De Pacifische kabeljauw lijkt erg op de Atlantische Kabeljauw.  

Pacifische kabeljauw

Gadus macrocephalus
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijk/westelijk (FAO 61,67)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Korven, fuiken en vallen, Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Kabeljauw uit de Beringzee en rondom de Aleoeten in FAO 61 en 67 is sinds 2010 MSC-gecertificeerd. Het kabeljauwbestand staat er hier goed voor. Er zijn 39 schepen in de visserij actief, die variëren van kleine boten die vlakbij de kust werken tot grote schepen die direct de kabeljauw kunnen verwerken en invriezen. Er worden verschillende methoden gebruikt om kabeljauw te vangen, zoals bodemsleepnet, beugen, handlijnen(jigging) en korven.

Pacifische kabeljauw in de Golf van Alaska is een snelgroeiende vis en bereikt in het eerste jaar een gemiddelde lengte van 19 cm. Op de leeftijd van 12 jaar kunnen ze 90 cm overschrijden. De bestanden worden over het algemeen geëxploiteerd vanaf de leeftijd van drie jaar. De kabeljauw paaien tussen januari en mei, maar zijn het hele jaar verkrijgbaar.

 

 

Pacifische kabeljauw

Gadus macrocephalus
Herkomst

Golf van Alaska (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Korven, fuiken en vallen, Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Kabeljauw wordt in de Stille Oceaan gevangen in de Golf van Alaska (FAO 67) met diverse vangstmethoden. Het visbestand van de Pacifische kabeljauw in de Golf van Alaska is recentelijk sterk afgenomen door hoge watertemperaturen. In de visserij op kabeljauw zijn mogelijke interacties met zeeleeuwen en bijvangst van andere kwetsbare soorten een punt van zorg. Het beheer van de visserij is zeer effectief en omvat strenge voorschriften om de visbestanden en visserijniveau jaarlijks te evalueren en zo nodig bij te sturen. Er zijn maatregelen genomen om impact op de zeebodem te verminderen en er wordt beleid ontwikkeld om het ecosysteem te beschermen.

Let op: Deze visserij is momenteel gesloten, maar het kan zijn dat er nog bevroren product op de markt is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.