Meer informatie

Pacifische kabeljauw

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, Steenbolk, Wijting en Witte-, Alaska- en Zwarte Koolvis. Ze leven graag dichtbij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, schelp- en schaaldieren en vis eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

 

Pacifische kabeljauw

De Pacifische kabeljauw leeft dichtbij de bodem, in de koudere wateren van het de noordelijke stille Oceaan. De vis kan 1 m lang worden en 15 kg zwaar. De vis lijkt sterk op de Atlantische kabeljauw.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Pacifische kabeljauw

Gadus macrocephalus
Herkomst

Beringzee
Deelgebieden: Aleoeten

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Korven, fuiken en vallen, Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren machinaal

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Kabeljauw uit de Beringzee en rondom de Aleoeten in FAO 61 en 67 is sinds 2010 MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Het kabeljauw bestand staat er hier goed voor. Er zijn 39 schepen in de visserij actief, die variëren van kleine boten die vlakbij de kust werken tot grote schepen die direct de kabeljauw kunnen verwerken en invriezen. Er wodren verschillende methoden gebruikt om kabeljauw te vangen, zoals bodemsleepnetbodemsleepnet:
Een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept.
, [beugen beugvisserij], [handlijn handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal] (jigging) en [korven korven-en-vallen].

Pacifische kabeljauw in de Golf van Alaska is een snelgroeiende vis en bereikt in het eerste jaar een gemiddelde lengte van 19 cm. Op de leeftijd van 12 jaar kunnen ze 90 cm overschrijden. De bestanden worden over het algemeen geëxploiteerd vanaf de leeftijd van drie jaar. De kabeljauw paaien tussen januari en mei, maar zijn het hele jaar verkrijgbaar.

 

 

Pacifische kabeljauw

Gadus macrocephalus
Herkomst

Golf van Alaska (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Korven, fuiken en vallen, Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren machinaal

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Kabeljauw wordt in de Stille Oceaan gevangen in de Golf van Alaska (FAO 67) met diverse vangstmethoden. Het visbestand van de Pacifische kabeljauw in de Golf van Alaska is recentelijk sterk afgenomen door hoge watertemperaturen.  In de visserij op kabeljauw zijn mogelijke interacties met zeeleeuwen en bijvangst van andere kwetsbare soorten een punt van zorg. Het beheer van de visesrij is zeer effectief en omvat strenge voorschriften om het visbestanden en visserijniveau  jaarlijks te evalueren en zo nodig bij te sturen. Er zijn maatregelen genomen om impact op de zeebodem te verminderen en er wordt beleid ontwikkeld om het ecosysteem te beschermen.

Let op: Deze visserij is momenteel gesloten, maar het kan zijn dat er nog bevroren product op de markt is.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.