Toewerken naar een toekomstbestendige garnaal

  • Veel tropische garnalen zijn niet duurzaam
  • Good Fish onderzoekt wat de toekomstbestendige garnaal is
  • Met als doel duurzame garnalen voor de Nederlandse markt

De gamba, die ook wel tropische garnaal of tijgergarnaal wordt genoemd, is wereldwijd ontzettend populair. De gamba op je bord kan een witpoot- of een tijgergarnaal zijn. Helaas gaat er bij de kweek van beide garnalen veel mis.

Vanuit de markt zijn afgelopen jaren diverse initiatieven gestart om de garnalenteelt te verduurzamen. Zo is binnen ASC middels de shrimp dialogues een garnalenstandaard opgezet die strenge eisen stelt aan waterkwaliteit, voer en medicijngebruik. Hierin wordt ook gekeken naar goede werkomstandigheden voor werknemers op de kwekerijen en in de verwerking. Omdat de eisen en kosten voor certificering hoog zijn, lukt het kleinschalige boeren vaak niet om hieraan te voldoen. Daarmee is het voor hen lastig om een afzetmarkt in Europa te vinden. De Europese markt vraagt om certificering om risico’s af te dekken.

De meeste tropische garnalen zonder keurmerk scoren rood op de VISwijzer. Dit komt door het voergebruik en de intensieve kweekmethoden, waarbij ziekte uitbraken frequent voorkomen. Extensieve kweek van tijgergarnalen (P. Monodon) waarbij de garnalen niet bijgevoerd worden, scoren groen op de VISwijzer.

Good Fish heeft samen met het duurzame vis merk Fish Tales en het Asian Seafood Improvement Collaborative (ASIC) een project opgestart. ASIC is een verbeterprogramma voor kleinschalige boeren die tijgergarnalen op een extensieve manier kweken in Indonesië, Myanmar en Vietnam. Binnen het programma worden ze geholpen met verbeteringen op sociale en milieu indicatoren.

Projectdoelen

Binnen dit project onderzoeken Fish Tales en Good Fish de mogelijkheden om een verantwoorde garnaal afkomstig van kleinschalige garnalenkwekers uit Indonesië op de Nederlandse markt te krijgen. Op dit moment zitten er 1500 Indonesische kleinschalige garnalenkwekers in het ASIC programma.  Deze garnalen worden niet bijgevoerd en op een extensieve manier gekweekt. Daarom lijken deze garnalen een duurzame optie. Of dit daadwerkelijk zo is, en hoe we de garnalen op de Nederlandse markt krijgen is onderzoeken we in dit project.

Het project bestaat uit twee fasen, waarbij fase A bestaat uit het maken van een uitgebreide analyse van wat precies een toekomstbestendige garnaal is. Hoe scoort deze op de sociale- en milieu eisen die Fish Tales en andere Nederlandse partijen stellen aan garnalen? Hoe kan de traceerbaarheid van garnalen uit Indonesië gegarandeerd worden? De toekomstbestendige garnaal biedt eerlijke lonen voor garnalenboeren. Door het opzetten van een stevige handelsketen in fase B van het project biedt dit garnalenboeren financiële zekerheid door stabiele marktafspraken.

Projectpartners

In 2013 is ASIC (Asian Seafood Improvement Collaborative) opgericht om kleinschalige boeren te helpen met verbeteringen op sociale en milieu indicatoren. ASIC heeft standaarden en protocollen ontwikkelt waarbij in kleine stapjes steeds hogere eisen gesteld worden aan kwekers als ze langer in het programma zitten. Lees hier meer over ASIC.

Fish Tales, bekend van hun tonijnblikjes, stelt strenge duurzaamheid- en kwaliteitseisen aan de producten die zij verkopen. Met hun Fish Tales Foundation investeren ze in projecten op het gebied van visserijverduurzaming en consumentenbewustzijn. Fish Tales heeft voor de toekomst mogelijke interesse in een productlijn met verantwoorde tropische garnalen. Lees hier meer over Fish Tales.

Good Fish werkt samen met de markt aan het vergroten van het aanbod duurzame vis. Dit doen wij door het adviseren van supermarkten, visleveranciers en groothandels. Hiervoor gebruiken wij de VISwijzer om een advies te geven over welke vis duurzaam is en te bepalen aan welke eisen keurmerken moeten voldoen om betrouwbaar te zijn.

Dit project wordt gefinancierd door FVO.