Nederlandse Kweek Snoekbaars scoort groen op de VISwijzer!

Gekweekte vis kan een goed alternatief zijn voor wild gevangen vis, mits de vis op een verantwoorde manier is gekweekt. In Nederland zijn meerdere bedrijven bezig met het kweken van snoekbaars in recirculatiesystemen. Van 2013 – 2015 onderzochten vier kweekbedrijven samen met adviesbureaus ACE en SAS, onderzoeksinstituten IMARES Wageningen UR, Livestock Research Wageningen UR en milieuorganisaties Good Fish Foundation/Stichting De Noordzee hoe de Nederlandse snoekbaarskweek verder verduurzaamd kan worden.

Recirculatiesysteem?
In Nederland worden vissen over het algemeen indoor gekweekt in recirculatiesystemen. Dit kweeksysteem is volledig afgesloten van de natuurlijke omgeving. Het afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt, zodat het watergebruik tot een minimum wordt gereduceerd. Waterkwaliteitsparameters zijn in het systeem zijn goed controleerbaar, wat de kweek ten goede komt. Veelvoorkomende problemen in viskweek zoals uitspoelen van mest en parasieten of ontsnappen van kweekvis komen bij de zogenaamde recirculatiesystemen niet voor.

Snoekbaars

Verbeteringen
Binnen het project zijn er concrete verbeteringen gerealiseerd op het gebied van energieverbruik. Het energieverbruik van de kwekerijen kan met 10% – 50% worden verminderd. Ook werd onderzocht of de snoekbaars elektrisch verdoofd kan worden voor het doden, zoals ook al bij meerval en paling gebeurt. Dit blijkt goed mogelijk met behoud van de kwaliteit van het product. Voordat tot implementatie van elektrisch verdoven kan worden overgegaan moeten nog praktijktesten worden uitgevoerd. Een gevonden aandachtspunt is het relatief veel voorkomen van vinafwijkingen bij enkele batches. Tijdens het project nam dit af.  Op een aantal kwekerijen kon de waterkwaliteit worden verbeterd, wat het welzijn en de groei van de vissen ten goede komt. Meer informatie hierover kunt u lezen in de uitgebreide factsheet op www.goedevis.nl.

Gekweekte snoekbaars in de VISwijzer
De VISwijzer geeft een duurzaamheidsadvies over welke vis de consument prima kan eten en welke vis beter vermeden kan worden. De beoordelingen achter de VISwijzer worden jaarlijks uitgevoerd door een internationaal assessment team, waar Good Fish Foundation onderdeel van is. De VISwijzer is een initiatief van Good Fish Foundation, WNF en Stichting De Noordzee. Good Fish Foundation heeft de snoekbaarskweek beoordeeld volgens de gestandaardiseerde methode achter de VISwijzer. De gekweekte snoekbaars uit recirculatiesystemen scoort groen op de VISwijzer en is op dit moment de meest duurzame snoekbaars op de Nederlandse markt.

Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het EVF.

EVF