Nederlands eerste zalmboerderij wil viskweek, educatie én recreatie

 27-01-2023:

In de Brabantse gemeente Maashorst wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een van de eerste zalmkwekerijen van Nederland. Rob Dortmans, oprichter van Zalmboerderij Maashorst is al een tijd bezig om zijn visie op dagverse, duurzame Nederlandse zalm te verwezenlijken. Het doel is om eind 2023 volledig te produceren. Good Fish mocht onlangs op bezoek komen in deze voormalige varkensboerderij. In deze blog leggen wij het hoe en wat van deze nieuwe zalmkwekerij uit en hoe deze bijdraagt aan verduurzaming van de sector.

Waar komt gekweekte zalm nu vandaan?

Het grootste deel van de zalm die je in de supermarkt koopt is gekweekt en komt vaak uit Noorwegen en Schotland. Deze zalmkweek maakt voornamelijk gebruik van grote kooien die in zeewater worden gehangen. Vaak vindt deze vorm van viskweek plaats in gebieden dicht bij de kust.

Voor de viskweker is het grote voordeel van deze kweekmethode dat het voortdurend stromende zeewater ervoor zorgt dat ontlasting en resterend voer direct uit de kooien spoelt. Dit heeft echter wel nadelige gevolgen voor de natuur. Het niet opgegeten voer en ontlasting van de vissen komt in de natuur terecht en kan voor verzuring en een overschot aan voedingsstoffen zorgen. Ook ziektes die regelmatig voorkomen in deze systemen kunnen zich verspreiden naar wilde zalmpopulaties. Mede hierdoor scoort zalm gekweekt in kooien geel op de VISwijzer.

Hoe gaat Zalmboerderij Maashorst het anders doen?

Terwijl de meeste zalmen in open kooien op zee gekweekt worden, maakt Zalmboerderij Maashorst juist gebruik van kweekmogelijkheden in een gesloten systeem op het land.

Op deze boerderij zal straks gebruik worden gemaakt van een recirculatiesysteem, ook wel RAS genoemd. Dit systeem vereist meer energie dan een kooi in het water, maar heeft verder verschillende voordelen. Bij een recirculatiesysteem worden vissen in grote bakken gekweekt, waarbij het mogelijk is om water te recyclen en condities optimaal te reguleren. Daarnaast heeft een systeem zoals dit veel minder milieu-impact doordat het gescheiden is van de omgeving. De zalm wordt in zoetwater gekweekt, dit kan omdat zalm van nature zowel in zoetwater als in zoutwater te vinden is.

Naast kweek ook educatie en recreatie

De kwekerij zal de dagverse zalm aan gasten serveren op de kwekerij. De mest die door de vissen wordt geproduceerd zal worden gebruikt als voeding voor een voedselbos dat naast de kwekerij wordt aangelegd. Ook worden er wandelpaden en een visvijver aangelegd op het terrein en zal de boerderij samenwerken met studenten om zo viskweek, educatie én recreatie te combineren. Bij het kweekproces zal dierwelzijn en circulariteit centraal staan, om zo op een natuur-inclusieve manier te kweken.

De eerste zalm is al geboren en wordt op dit moment in een kleiner systeem opgekweekt. Wanneer de boerderij klaar is kan deze zalm op de boerderij verder groeien. Straks kan iedereen langskomen om zijn eigen dagverse zalm te kopen en de kweeksystemen te bekijken. De bedoeling is dat deze zalm een duurzamer alternatief wordt van de gangbare zalmproductie en wellicht ook groen scoort op de VISwijzer.