Inhumane kweekvispraktijken in Europa

Veenendaal, 18 oktober

Gekweekte zeebaars en dorade komt op een inhumane manier aan zijn einde. Dit blijkt uit een artikel in de Guardian waarin de gang van zaken op Italiaanse kwekerijen wordt geschetst. De beelden roepen vragen op over de werkwijze op het gebied van dierenwelzijn bij viskwekerijen in Zuid-Europa. Videomateriaal van campagnegroep Essere Animale laat zien hoe de vissen uit de kooien worden gehaald en vervolgens verstikken. Sommige krijgen uiteindelijk een klap op het hoofd met metalen knuppels. Ook is te zien hoe kuit handmatig uit levende vissen wordt geperst.

Er is erg veel verontwaardiging over deze praktijken. De vraag is: wat doet Europa op het gebied van vissenwelzijn?

Op Europees niveau is er niets geregeld rondom het humaan afdoden van vis. Volgens de definitie voor humaan afdoden moeten slachttechnieken onmiddellijke bewusteloosheid en ongevoeligheid voor pijn tot gevolg hebben tot de vis dood gaat. Alleen in de standaard voor biologische kweekvis is dit vastgelegd.

Humaan afdoden bij kweekvis is mogelijk. Een relatief kleine aanpassing van de werkwijze kan al een grote vooruitgang betekenen. Maar de Europese wetgeving loopt achter op de praktijk. Ook het ASC-keurmerk (keurmerk voor verantwoord gekweekte vis) heeft humaan afdoden nog niet opgenomen in haar standaard. ‘Wij hebben er herhaaldelijk op gewezen dat dit een belangrijk criterium is voor verantwoorde kweek’ aldus Margreet van Vilsteren, kweek expert van de Good Fish Foundation. ‘Dit is wat de consument verwacht bij het kopen van vis met dit keurmerk. Zij willen niet verrast worden met onheuse praktijken zoals de Guardian beschrijft’. Overigens heeft de Nederlandse overheid wel  standaarden vastgesteld voor humane afdoding bij kweekvis.  Die zijn nu van toepassing op meervalachtigen zoals Claresse, en op paling.

Meer dan de helft van de vis die we eten is kweekvis. Omdat humaan afdoden mogelijk is, wordt dit ook beoordeeld bij kweekvis in de VISwijzer. Op dit moment komen alleen kweekzalm in Schotland en Noorwegen op een humane manier aan hun einde. Ook biologische forel, Nederlandse meerval en paling worden humaan gedood. Vanwege de kritieke situatie van de palingstand wordt consumptie van paling echter afgeraden door de Good Fish Foundation.

Voor wildvangst is het beoordelen van het afdoden veel complexer. Daarom is het nu nog geen onderdeel van de VISwijzer criteria. Vissers van de Ekofish groep onderzoeken hoe schol het beste gedood kan worden.