Brief aan EU-commissaris: Verzoek om Russische importvis en vissersschepen op te nemen in aankomende sancties

Good Fish heeft op 1 september 2022 met dertien NGO’s, een brief ondertekend aan het Directoraat-Generaal Maritieme Zaken en Visserij. Hiermee roepen we de EU op tot het verbieden van import van alle Russische visproducten en het opleggen van restricties aan de Russische vissersvloot in EU wateren als toevoegingen in de aankomende EU-sancties. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het belang van geëxporteerde vis voor de Russische economie, de gebrekkige samenwerking op het gebied van beheer, het hoge IOO (Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde) risico van Russische vis en de benodigde transitie naar natuur-positief en emissievrije visserijen binnen de EU.

Op dit moment heeft de Europese Unie de import van Russische kaviaar en enkele schelpdieren verboden. Het gaat hier echter om een zeer klein importvolume, waardoor dit de Russische economie niet hard treft. Good Fish is samen met dertien NGO’s van mening dat de EU de reikwijdte van haar sancties moet uitbreiden.

Risico toename illegale vis

De oorlog in Oekraïne heeft fundamentele problemen in beeld gebracht met de handels- en economische banden tussen Rusland en de EU. De invoer van vis vanuit Rusland door de EU is aanzienlijk en heeft een grote economische waarde voor Rusland. Ook hebben Russische schepen toegang tot Europese havens en Europese visrechten, waardoor het risico toeneemt dat illegale, vis op de Europese markt terechtkomt. Rusland staat, na China, op de tweede plaats op de lijst van 152 landen die slecht presenteren op het gebied van IOO praktijken. Bovendien is van het grootste deel van de Russische visbestanden niet duidelijk hoe ze ervoor staan en wordt naar schatting 50% van de beheerde visbestanden overbevist.

Verbied uit Rusland afkomstige vis

Wij verzoeken de EU met de ondertekende brief om de invoer van alle vis en schaal- en schelpdieren die afkomstig zijn uit Rusland, of die zijn gevangen door vaartuigen die onder Russische vlag varen en/of eigendom zijn van Rusland, te verbieden. Ook vragen we de EU om alle vissersvaartuigen die onder Russische vlag varen of eigendom zijn van Rusland, toegang te ontzeggen tot de Europese wateren en havens.

Doeltreffendheid en bewustwording

De brief bevat ook bepaalde voorwaarden om de doeltreffendheid van dergelijke sancties te vergroten. Zo moet er een digitaal traceerbaarheidssysteem worden opgezet om ervoor te zorgen dat de EU-autoriteiten en de lidstaten over alle informatie beschikken die nodig is om illegale (IOO) producten te weren. Daarnaast zijn gezonde Europese vispopulaties van belang, om de afhankelijkheid van de EU van Russische visvoorraden te verminderen.
Hopelijk vergroten we met deze brief de bewustwording van de impact die Russische vis heeft op de Europese markt en groeit de invloed in de politieke arena van deze lastige maar belangrijke situatie.

De volledige brief is hier te lezen.