Meer informatie

Skipjack tonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Skipjack tonijn

Skipjacktonijn komt over de hele wereld voor, maar het grootste deel (ongeveer 70%) leeft in de Stille Oceaan. Met een maximale lengte van 110 cm en een gewicht van 35 kg is de skipjack de kleinste tonijnsoort. Skipjack wordt tussen het 1e en 2de levensjaar geslachtsrijp. Hij is hierdoor minder gevoelig voor visserijdruk dan grotere tonijnsoorten als de blauwvin- en geelvin tonijn. De vis zwemt in grote scholen, vaak samen met jonge geelvin- en grootoogtonijn. In de Indische Oceaan zwemt één skipjack populatie. Hier wordt op gevist met (onder andere) ringzegens.  Tonijn schoolt graag samen onder drijvende voorwerpen. Ringzegenvissers profiteren hier van door hun netten om natuurlijke of eigengemaakte drijvende voorwerpen uit te zetten.

 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (westelijk), Stille Oceaan (FAO 51|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen

  • jan
  • feb
  • mrt
  • apr
  • mei
  • jun
  • jul
  • aug
  • sep
  • okt
  • nov
  • dec
Uitleg beoordeling

Skipjacktonijn wordt vooral met ringzegens en hengels gevangen. Er zijn vier MSC-gecertificeerde skipjackvisserijen in de Stille Oceaan: de ringzegen in de Stille Oceaan (in de territoriale wateren van Papua Nieuw Guinea, Kiribati, FS Micronesia, de Marshall Eilanden, Nauru, Palau, de Solomonseilanden en Tuvalu) en sinds kort ook de Japanse handlijnvisserij. Er is daarnaast één MSC-gecertificeerde skipjackvisserij in de Indische Oceaan, de Maldivische hengelvisserij.

Er zitten meerdere hengel- en ringzegenvisserijen in het MSC beoordelingstraject.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

  • jan
  • feb
  • mrt
  • apr
  • mei
  • jun
  • jul
  • aug
  • sep
  • okt
  • nov
  • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Oostelijke Atlantische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel erg onzeker. Skipjacktonijn is echter goed bestand tegen visserijdruk en scoort om deze redenen op dit onderdeel groen.

De visserij met handlijnen en hengelsnoeren is een selectieve vismethode die weinig of geen bijvangst heeft. De overlevingskans van de eventuele bijvangst is daarnaast groot. Dit onderdeel scoort daarom groen.

De ICCAT is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Atlantische Oceaan. Dit beheer wordt als gedeeltelijk effectief beschouwd.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

  • jan
  • feb
  • mrt
  • apr
  • mei
  • jun
  • jul
  • aug
  • sep
  • okt
  • nov
  • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Indische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel erg onzeker. Skipjacktonijn is echter goed bestand tegen visserijdruk en scoort om deze redenen op dit onderdeel geel.

De visserij met handlijnen-en-hengelsnoeren is een selectieve vismethode die weinig of geen bijvangst heeft. De overlevingskans van de eventuele bijvangst is daarnaast groot. Dit onderdeel scoort daarom groen.

De IOTC is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Sinds 2016 is het beheer verbeterd, maar de naleving is nog steeds onvoldoende. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - westelijke en centrale (FAO 61|71|77|81)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen met FADs (Fish Aggregating Devices), Ringzegen zonder FAD

  • jan
  • feb
  • mrt
  • apr
  • mei
  • jun
  • jul
  • aug
  • sep
  • okt
  • nov
  • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de westelijke en centrale Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, zijn er geen indicaties dat het bestand wordt overbevist. Ook al is het bestand momenteel in goede staat, is het nog onzeker of de huidige maatregelen ervoor zorgen dat dit op lange termijn ook nog het geval is. Dit onderdeel scoort geel.

De ringzegenvisserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieve vismethode, maar de hoeveelheid bijvangst is nog onbekend. Daarnaast is deze visserij ook schadelijk voor bedreigde en beschermde soorten en scoort hierom geel op dit onderdeel.

De WCPFC is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de westelijke en centrale Stille Oceaan. Het beheer wordt beschouwd als niet tot weinig effectief, waardoor dit onderdeel een rode score krijgt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen met FADs (Fish Aggregating Devices), Ringzegen zonder FAD

  • jan
  • feb
  • mrt
  • apr
  • mei
  • jun
  • jul
  • aug
  • sep
  • okt
  • nov
  • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Atlantische Oceaan lijkt in goede staat. Het bestand wordt niet overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschatting is wel erg onzeker. Deze soort is redelijk goed bestand tegen visserijdruk.

De ringzegenvisserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieve vismethode, maar de hoeveelheid bijvangst is nog onbekend. Daarnaast is deze visserij ook schadelijk voor bedreigde en beschermde soorten en scoort hierom geel op dit onderdeel.

De ICCAT is er voor het beheer in de Atlantische Oceaan, maar er is niet genoeg toezicht om te bepalen hoe effectief dit beheer werkelijk is. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

  • jan
  • feb
  • mrt
  • apr
  • mei
  • jun
  • jul
  • aug
  • sep
  • okt
  • nov
  • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Indische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel erg onzeker. Skipjacktonijn is echter goed bestand tegen visserijdruk en scoort om deze redenen op dit onderdeel geel.

De omvang van de hoeveelheid bijvangst in de visserij met kieuwnetten is vooralsnog onbekend. Deze visserij staat echter berucht om hoge bijvangsten van bedreigde en beschermde soorten, zoals haaien, zeeschildpadden en zeezoogdieren. Hierdoor scoort dit onderdeel rood.

De IOTC is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Sinds 2016 is het beheer verbeterd, maar de naleving is nog steeds onvoldoende. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.