Meer informatie

Skipjack tonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Skipjack tonijn

Skipjacktonijn komt over de hele wereld voor, maar het overgrote deel (70 %) leeft in de Stille Oceaan. Met een maximale lengte van 110 cm en een gewicht van 35 kg is de skipjack een kleine tonijnsoort. Skipjack wordt tussen het 1e en 2de levensjaar geslachtsrijp. De vis zwemt in grote scholen, vaak samen met jonge geelvin- en grootoogtonijn. In de  Indische Oceaan zwemt één skipjack populatie. Hier wordt op gevist met (onder andere) ringzegen.  Tonijn schoolt samen rond drijvende voorwerpen. Ringzegenvissers profiteren hier van door hun netten om natuurlijke of eigengemaakte drijvende voorwerpen uit te zetten.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (westelijk), Stille Oceaan (FAO 51|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Skipjacktonijn wordt vooral met ringzegens en hengels gevangen. Er zijn vier MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
gecertificeerde skipjackvisserijen in de Stille Oceaan: de ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
in de Stille Oceaan (in de territoriale wateren van Papua Nieuw Guinea, Kiribati, FS Micronesia, de Marshall Eilanden, Nauru, Palau, de Solomonseilanden en Tuvalu) en sinds kort ook de Japanse handlijnvisserij. Er is daarnaast één MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
gecertificeerde skipjackvisserij in de Indische Oceaan, de Maldivische hengelvisserij.

Er zitten meerdere hengel- en ringzegenvisserijen in het MSC beoordelingstraject.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Indische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en is wel onzeker. Skipjacktonijn is goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en scoort om deze redenen op dit onderdeel groen.

De visserij met handlijnen-en-hengelsnoerenHandlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend:
Handlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend zijn een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jiggen maken gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer bewegen om een prooidier na te bootsen. Handlijnen en hengelsnoeren worden meestal kleinschalig toegepast en zijn relatief selectief. Ongewenste bijvangst kan onmiddellijk worden teruggezet, met een grote overlevingskans. Het is selectiever en kleinschaliger dan longline visserij. Er is geen bodemimpact, laag brandstofverbruik en eventuele bijvangst gaat vaak levend weer overboord.
is een selectieveselectieve vismethode:
Selectieve vismethoden vangen veel doelsoorten en weinig tot geen onbedoelde vissoorten en dieren.
vismethode die weinig of geen bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
heeft. De overlevingskans van de eventuele bijvangst is daarnaast groot. Dit onderdeel scoort daarom groen.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Sinds 2016 is het beheer verbeterd, maar de naleving is nog steeds onvoldoende. Daarom scoort dit onderdeel geel.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Indische Oceaan lijkt in goede staat. Het bestand wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
is wel onzeker. Deze soort is redelijk goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en scoort op dit onderdeel groen.

De ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieveselectieve vismethode:
Selectieve vismethoden vangen veel doelsoorten en weinig tot geen onbedoelde vissoorten en dieren.
vismethode met weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
. Hierom scoort dit onderdeel groen.

De IOTC is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan, maar er is niet genoeg toezicht om te bepalen hoe effectief dit beheer werkelijk is. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Vangsten zijn sinds 2011 sterk toegenomen maar het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt vermoedelijk niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van skipjacktonijn in de Oost-Atlantische Oceaan is verouderd en het is lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

De [ringzegenvisserij ringzegen] die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een [selectieve visserij selectief-vistuig] met weinig bijvangsten (~3%). Wel is er sprake van bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van een aantal bedreigde en beschermde soorten, waaronder bepaalde haaien en zeilvissen. Het is een [pelagische pelagisch] visserij, dit betekent dat er geen interactie is met de zeebodem.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Atlantische Oceaan. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
gehanteerd voor skipjacktonijn en er bestaat geen instrument om [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Toezicht en handhaving in deze visserij is zwak. De [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in bepaalde delen van de Atlantische Oceaan is een groot probleem.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen met FADs (Fish Aggregating Devices)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Indische Oceaan lijkt in goede staat. Het bestand wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
is wel onzeker. Deze soort is redelijk goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en scoort op dit onderdeel groen.

De ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij met FADFAD:
Fish Aggregating Devices zijn voorwerpen die worden gebruikt om vissen die door de gehele waterkolom zwemmen aan te trekken. De voorwerpen, ook wel lokvlotten genoemd, drijven op het water en zijn door betonblokken verankerd op de zeebodem. Lokvlotten trekken verschillende vissoorten aan om verschillende redenen, afhankelijk van de soort.
s lijkt een groot negatief effect te hebben op kwetsbare soorten, zoals haaien en roggen. Daarnaast heeft deze methode veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van jonge tonijn. Daarom scoort dit onderdeel oranje.

De IOTC is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan, maar er is niet genoeg toezicht om te bepalen hoe effectief dit beheer werkelijk is. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Vangsten van skipjacktonijn zijn sinds 2011 sterk toegenomen, maar het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt vermoedelijk niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van skipjacktonijn in de Oost-Atlantische Oceaan is verouderd en het is lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken van deze tonijnsoort.

De hengel is een [selectieve vismethode selectieve-vismethode] die weinig of geen [bijvangsten bijvangst] kent en geen invloed heeft op de zeebodem of de leefomgeving in zee. Eventuele ongewenste bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid. Hierdoor is de overlevingskans van deze ‘teruggooi’ groot.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Atlantische Oceaan. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
gehanteerd voor skipjacktonijn en er bestaat geen instrument om [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Toezicht en handhaving in deze visserij is zwak. De [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in bepaalde delen van de Atlantische Oceaan is een groot probleem.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - oostelijke en zuidelijke (FAO 77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Oost-Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, zijn er geen indicaties dat het bestand wordt overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel onzeker; het blijkt lastig om voor deze soort een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

De beugvisserij (longlining) op tonijn heeft veel bijvangst van allerlei bedreigde dieren, waaronder albatrossen, stormvogels, zeeschildpadden, roggen, haaien en andere kwetsbare vissen. Wat de impact is van het wegvangen van grote aantallen top predatoren zoals tonijn op het ecosysteem is niet bekend.

Het beheer van de beugvisserij door IATTC is gedeeltelijk effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - westelijke en centrale (FAO 61|71|77|81)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de westelijke en centrale Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, wordt het bestand niet overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel onzeker;  het blijkt lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken. Toch zijn er aanwijzingen dat het bestand van skipjack tonijn aan het afnemen is en dat duurzame visserij niet mogelijk is.

De ringzegenvisserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieve visserij met relatief weinig bijvangst. Soorten die bijgevangen worden zijn veelal jonge geelvintonijn en (manta)roggen. Het is een pelagische visserij, dit betekent dat er geen interactie is met de zeebodem. Omdat tonijnen een belangrijke schakel zijn in de voedselketen, is het lastig in te schatten wat de ecosysteem effecten zijn van de tonijnvangst.

De WCPFC ( Western and Central Pacific Fisheries Commission) is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de westelijke en centrale-Stille Oceaan. Monitoring en dataverzameling van vangst- en bijvangstgegevens zijn redelijk op orde. Toezicht en controle is goed geregeld voor het merendeel van de vloot. Er wordt geen vangstlimiet vastgesteld voor skipjacktonijn en er bestaat geen overkoepelend beheer om visserijdruk en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - westelijke en centrale (FAO 61|71|77|81)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen met FADs (Fish Aggregating Devices)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat momenteel goed gaat met het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de westelijke en centrale Stille Oceaan. Het is onduidelijk hoe dit zich op de lange termijn zal ontwikkelen. Het bestand is niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
en scoort hierom oranje op dit onderdeel.

De ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij met FADFAD:
Fish Aggregating Devices zijn voorwerpen die worden gebruikt om vissen die door de gehele waterkolom zwemmen aan te trekken. De voorwerpen, ook wel lokvlotten genoemd, drijven op het water en zijn door betonblokken verankerd op de zeebodem. Lokvlotten trekken verschillende vissoorten aan om verschillende redenen, afhankelijk van de soort.
s lijkt een groot negatief effect te hebben op kwetsbare soorten, zoals haaien en roggen. Daarnaast heeft deze methode veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van jonge tonijn. Deze visserij scoort op dit onderdeel rood.

De IATTCIATTC:
Inter-American Tropical Tuna Commission, een commissie die zich bezig houdt met het behoud en beheer van tonijn en andere mariene soorten in de Oost-Pacifische oceaan.
is verantwoordelijk voor het beheer van de ringzegen visserij op tonijn. Dit beheer wordt gezien als ineffectief, vanwege een gebrek aan bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
limieten. Ook is er weinig toezicht op deze visserij. Hierom scoort dit onderdeel rood.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - oostelijke en zuidelijke (FAO 77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen met FADs (Fish Aggregating Devices), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat momenteel goed gaat met het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de westelijke en centrale Stille Oceaan. Het is onduidelijk hoe dit zich op de lange termijn zal ontwikkelen. Het bestand is niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
en scoort hierom oranje op dit onderdeel.

De ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij met FADFAD:
Fish Aggregating Devices zijn voorwerpen die worden gebruikt om vissen die door de gehele waterkolom zwemmen aan te trekken. De voorwerpen, ook wel lokvlotten genoemd, drijven op het water en zijn door betonblokken verankerd op de zeebodem. Lokvlotten trekken verschillende vissoorten aan om verschillende redenen, afhankelijk van de soort.
s lijkt een groot negatief effect te hebben op kwetsbare soorten, zoals haaien en roggen. Daarnaast hebben zowel deze methode als die met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
. Deze visserijen scoren op dit onderdeel rood.

De IATTCIATTC:
Inter-American Tropical Tuna Commission, een commissie die zich bezig houdt met het behoud en beheer van tonijn en andere mariene soorten in de Oost-Pacifische oceaan.
is verantwoordelijk voor het beheer van de ringzegen visserij op tonijn. Dit beheer wordt gezien als ineffectief, vanwege een gebrek aan bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
limieten. Ook is er weinig toezicht op deze visserij. Hierom scoort dit onderdeel rood.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - oostelijke en zuidelijke (FAO 77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De betrouwbaarheid van bestandsschattingen voor skipjack tonijn is onzeker;  het blijkt lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken. Toch zijn er voldoende aanwijzingen dat dit bestand overbevist wordt, waardoor dit onderdeel een rode score krijgt.

De ringzegenvisserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieve visserij met weinig bijvangsten. Er wordt wel veel jonge geelvintonijn bijgevangen. Het is een pelagische visserij, dit betekent dat er geen interactie is met de zeebodem. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen in zee en door het overbevissen van deze soort kan het voedselweb en ecosysteem verstoord raken. Dit onderdeel krijgt een oranje score.

De IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission) is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Oost-Stille Oceaan. Monitoring en dataverzameling van vangst- en bijvangstgegevens zijn redelijk op orde. Toezicht en controle is goed geregeld voor het merendeel van de vloot. Er wordt geen vangstlimiet vastgesteld voor skipjacktonijn en er bestaat geen overkoepelend beheer om visserijdruk en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Landen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Dit onderdeel krijgt een rode score, omdat het beheer tot nu toe niet de risico’s van overbevissing kan voorkomen.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen met FADs (Fish Aggregating Devices)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Vangsten van skipjacktonijn zijn sinds 2011 sterk toegenomen maar het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt vermoedelijk niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van skipjacktonijn in de Oost-Atlantische Oceaan is verouderd en het is lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

Omdat tonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt rond [FAD’s fad] leidt deze vismethode tot aanzienlijke [bijvangsten bijvangst]: in de Oost-Atlantische Oceaan bestaat zo’n 13 % van de vangst in deze visserij uit bijvangst, waaronder kwetsbare en bedreigde soorten zoals de grootoogtonijn, blauwvintonijn en haaisoorten.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Atlantische Oceaan. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
gehanteerd voor skipjacktonijn en er bestaat geen instrument om [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]- en sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Toezicht en handhaving in deze visserij is zwak. De [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in bepaalde delen van de Atlantische Oceaan is een groot probleem.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Indische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
, maar de betrouwbaarheid van de [bestandsschattingen bestandsschatting] is onzeker wegens gebrek aan goede visserijdata. Skipjacktonijn is door zijn vroege geslachtsrijpheid en hoge vruchtbaarheid redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning].

De exacte omvang van [bijvangsten bijvangst] in de [kieuwnetvisserij kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] in de Indische Oceaan is onbekend, maar de visserij is berucht om hoge [bijvangsten bijvangst] van gevoelige en bedreigde soorten zoals haaien, zeeschildpadden en zeezoogdieren.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan, maar er ontbreken beheersinstrumenten om de visserijdruk en -sterfte in de skipjackvisserij effectief te reguleren. Daarnaast is [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in de Indische Oceaan een groot probleem: naar schatting beslaan illegale vangsten 18-32% van de totale tonijnvangst.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.