Meer informatie

Skipjack tonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Skipjack tonijn

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Skipjack tonijn

Skipjacktonijn komt over de hele wereld voor, maar het overgrote deel (70 %) leeft in de Stille Oceaan. Met een maximale lengte van 110 cm en een gewicht van 35 kg is de skipjack een kleine tonijnsoort. Skipjack wordt tussen het 1e en 2de levensjaar geslachtsrijp. De vis zwemt in grote scholen, vaak samen met jonge geelvin- en grootoogtonijn. In de  Indische Oceaan zwemt één skipjack populatie. Hier wordt op gevist met (onder andere) ringzegen.  Tonijn schoolt samen rond drijvende voorwerpen. Ringzegenvissers profiteren hier van door hun netten om natuurlijke of eigengemaakte drijvende voorwerpen uit te zetten.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan (FAO 61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Skipjacktonijn wordt vooral met ringzegens en hengels gevangen. Er zijn vier [MSC gecertificeerde msc-gecertificeerd] skipjackvisserijen in de Stille Oceaan: de [ringzegenvisserij ringzegen] in de Stille Oceaan (in de territoriale wateren van Papua Nieuw Guinea, Kiribati, FS Micronesia, de Marshall Eilanden, Nauru, Palau, de Solomonseilanden en Tuvalu) en sinds kort ook de Japanse handlijnvisserij.

Er zitten meerdere hengel- en ringzegenvisserijen in het MSC beoordelingstraject.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan, westelijke (FAO 51)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Skipjacktonijn wordt vooral met ringzegens en hengels gevangen. Er is één [MSC gecertificeerde msc-gecertificeerd] skipjackvisserij in de Indische Oceaan, de Maldivische hengelvisserij.

Er zitten meerdere hengel- en ringzegenvisserijen in het MSC beoordelingstraject.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Indische Oceaan lijkt in goede staat. Het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de [bestandsschattingen bestandsschatting] is wel onzeker. Dankzij de vroege geslachtsrijpheid en hoge vruchtbaarheid is skipjacktonijn redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. De vangsten zijn sinds de jaren 1980 sterk gestegen, vooral in het westelijke deel van de Indische Oceaan.

De hengel is een [selectieve vismethode selectieve-vismethode] die weinig of geen [bijvangsten bijvangst] kent en geen invloed heeft op de zeebodem of de leefomgeving in zee. Eventuele ongewenste bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid. Hierdoor is de overlevingskans van deze ‘teruggooi’ groot. Voor het aantrekken van de tonijnen wordt een aanzienlijk volume aas gebruikt, ongeveer 10% van de totale vangst. Het is niet duidelijk hoe het met de duurzaam van dit aasgebruik gesteld is.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Het beleid wordt geïmplementeerd en aangevuld door de lidstaten. Sinds 2016 is het beheer verbeterd door de invoering van vangstbeperkingen  en [biologische referentiepunten biologische-referentiepunten]. Toch blijft het naleven van dit beheer lastig door het ontbreken van effectieve middelen om de visserijdruk te controleren en corrigeren. Ook blijft de [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in de Indische Oceaan is een groot probleem: naar schatting beslaan illegale vangsten 18-32% van de totale tonijnvangst. Het internationale karakter van de tonijnvisserij en -handel versterkt dit probleem.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - westelijke en centrale (FAO 61|71|77|81)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de westelijke en centrale Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, wordt het bestand niet overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel onzeker;  het blijkt lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

De ringzegenvisserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieve visserij met relatief weinig bijvangst. Soorten die bijgevangen worden zijn veelal jonge geelvintonijn en (manta)roggen. Het is een pelagische visserij, dit betekent dat er geen interactie is met de zeebodem. Omdat tonijnen een belangrijke schakel zijn in de voedselketen, is het lastig in te schatten wat de ecosysteem effecten zijn van de tonijnvangst.

De WCPFC ( Western and Central Pacific Fisheries Commission) is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de westelijke en centrale-Stille Oceaan. Monitoring en dataverzameling van vangst- en bijvangstgegevens zijn redelijk op orde. Toezicht en controle is goed geregeld voor het merendeel van de vloot. Er wordt geen vangstlimiet vastgesteld voor skipjacktonijn en er bestaat geen overkoepelend beheer om visserijdruk en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - westelijke en centrale (FAO 61|71|77|81)

Kweek- / Vangstmethode

Purse seines with Fish Aggregating Devices (FAD)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de westelijke en centrale Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, zijn er geen indicaties dat het bestand wordt overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel onzeker;  het blijkt lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

Omdat tonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt rond FADs leidt deze vismethode tot veel bijvangst, ook van kwetsbare en bedreigde soorten haaien en tonijnen zoals de grootoogtonijn.

De WCPFC ( Western and Central Pacific Fisheries Commission) is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de westelijke en centrale-Stille Oceaan. Monitoring en dataverzameling van vangst- en bijvangstgegevens zijn redelijk op orde. Toezicht en controle is goed geregeld voor het merendeel van de vloot. Er wordt geen vangstlimiet vastgesteld voor skipjacktonijn en er bestaat geen overkoepelend beheer om visserijdruk en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Indische Oceaan lijkt in goede staat. Het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de [bestandsschattingen bestandsschatting] is wel onzeker. Dankzij de vroege geslachtsrijpheid en hoge vruchtbaarheid is skipjacktonijn redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. De vangsten zijn sinds de jaren 1980 sterk gestegen, vooral in het westelijke deel van de Indische Oceaan.

De [ringzegenvisserij ringzegen] die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een [selectieve visserij selectieve-vismethode] met weinig [bijvangsten bijvangst]. Er wordt wel veel jonge geelvin- en grootoogtonijn bijgevangen. Het is een [pelagische pelagisch] visserij, dit betekent dat er geen interactie is met de zeebodem.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Het beleid wordt geïmplementeerd en aangevuld door de lidstaten. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
vastgesteld en er bestaan geen effectieve middelen om visserijdruk te controleren en corrigeren. De [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in de Indische Oceaan is een groot probleem: naar schatting beslaan illegale vangsten 18-32% van de totale tonijnvangst. Het internationale karakter van de tonijnvisserij en -handel versterkt dit probleem.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - oostelijke en zuidelijke (FAO 77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Oost-Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, zijn er geen indicaties dat het bestand wordt overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel onzeker;  het blijkt lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

De ringzegenvisserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieve visserij met weinig bijvangsten. Er wordt wel veel jonge geelvintonijn bijgevangen. Het is een pelagische visserij, dit betekent dat er geen interactie is met de zeebodem. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen in zee.

De IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission) is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Oost-Stille Oceaan. Monitoring en dataverzameling van vangst- en bijvangstgegevens zijn redelijk op orde. Toezicht en controle is goed geregeld voor het merendeel van de vloot. Er wordt geen vangstlimiet vastgesteld voor skipjacktonijn en er bestaat geen overkoepelend beheer om visserijdruk en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Landen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Vangsten zijn sinds 2011 sterk toegenomen maar het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt vermoedelijk niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van skipjacktonijn in de Oost-Atlantische Oceaan is verouderd en het is lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

De [ringzegenvisserij ringzegen] die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een [selectieve visserij selectief-vistuig] met weinig bijvangsten (~3%). Wel is er sprake van bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van een aantal bedreigde en beschermde soorten, waaronder bepaalde haaien en zeilvissen. Het is een [pelagische pelagisch] visserij, dit betekent dat er geen interactie is met de zeebodem.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Atlantische Oceaan. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
gehanteerd voor skipjacktonijn en er bestaat geen instrument om [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Toezicht en handhaving in deze visserij is zwak. De [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in bepaalde delen van de Atlantische Oceaan is een groot probleem.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Purse seines with Fish Aggregating Devices (FAD), Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Indische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
, maar de betrouwbaarheid van de [bestandsschattingen bestandsschatting] is onzeker wegens gebrek aan goede visserijdata. Skipjacktonijn is door zijn vroege geslachtsrijpheid en hoge vruchtbaarheid redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning].

Omdat skipjacktonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt rond [FADs FAD] leidt vissen met [ringszegens ringszegen] tot aanzienlijke [bijvangsten bijvangst], waaronder zeeschildpadden, roggen, zeevogels en haaien. Het ontvinnen van haaien is een probleem in deze visserij.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan en heeft ook een resolutie opgesteld om het ontvinnen van haaien tegen te gaan. Echter, controle en toezicht op zee ontbreken en er zijn geen beheersinstrumenten om de visserijdruk en -sterfte in deze visserij effectief te reguleren. Daarnaast is [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in de Indische Oceaan een groot probleem: naar schatting beslaan illegale vangsten 18-32% van de totale tonijnvangst.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Vangsten van skipjacktonijn zijn sinds 2011 sterk toegenomen, maar het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt vermoedelijk niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van skipjacktonijn in de Oost-Atlantische Oceaan is verouderd en het is lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken van deze tonijnsoort.

De hengel is een [selectieve vismethode selectieve-vismethode] die weinig of geen [bijvangsten bijvangst] kent en geen invloed heeft op de zeebodem of de leefomgeving in zee. Eventuele ongewenste bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid. Hierdoor is de overlevingskans van deze ‘teruggooi’ groot.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Atlantische Oceaan. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
gehanteerd voor skipjacktonijn en er bestaat geen instrument om [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Toezicht en handhaving in deze visserij is zwak. De [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in bepaalde delen van de Atlantische Oceaan is een groot probleem.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - oostelijke en zuidelijke (FAO 77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Oost-Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, zijn er geen indicaties dat het bestand wordt overbevist. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen is wel onzeker; het blijkt lastig om voor deze soort een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

De beugvisserij (longlining) op tonijn heeft veel bijvangst van allerlei bedreigde dieren, waaronder albatrossen, stormvogels, zeeschildpadden, roggen, haaien en andere kwetsbare vissen. Wat de impact is van het wegvangen van grote aantallen top predatoren zoals tonijn op het ecosysteem is niet bekend.

Het beheer van de beugvisserij door IATTC is gedeeltelijk effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - oostelijke en zuidelijke (FAO 77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Purse seines with Fish Aggregating Devices (FAD)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De betrouwbaarheid van de bestandsschattingen van skipjack in de Oost-Stille Oceaan is onzeker en spreekt elkaar tegen: enerzijds lijkt het visbestand in goede staat te zijn, anderzijds blijkt uit de zichtbare afname in het gemiddeld gewicht per vis dat er wel sprake is van overbevissing. Het blijkt lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

Omdat tonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt rond FADs leidt deze vismethode tot veel bijvangst, ook van kwetsbare en bedreigde soorten haaien, roggen en tonijnen zoals de grootoogtonijn. Omdat tonijnen een belangrijke schakel zijn in de voedselketen, is het lastig in te schatten wat de ecosysteem effecten zijn van de tonijnvangst.

De IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission) is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Oost-Stille Oceaan. Monitoring en dataverzameling van vangst- en bijvangstgegevens zijn redelijk op orde. Toezicht en controle is goed geregeld voor het merendeel van de vloot. Er wordt geen vangstlimiet vastgesteld voor skipjacktonijn en er bestaat geen overkoepelend beheer om visserijdruk en -sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Landen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Purse seines with Fish Aggregating Devices (FAD), Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Vangsten van skipjacktonijn zijn sinds 2011 sterk toegenomen maar het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt vermoedelijk niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van skipjacktonijn in de Oost-Atlantische Oceaan is verouderd en het is lastig om een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken.

Omdat tonijn met andere (tonijn)soorten samenschoolt rond [FAD’s fad] leidt deze vismethode tot aanzienlijke [bijvangsten bijvangst]: in de Oost-Atlantische Oceaan bestaat zo’n 13 % van de vangst in deze visserij uit bijvangst, waaronder kwetsbare en bedreigde soorten zoals de grootoogtonijn, blauwvintonijn en haaisoorten.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Atlantische Oceaan. Het beheer kampt met verschillende problemen. Er wordt geen vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
gehanteerd voor skipjacktonijn en er bestaat geen instrument om [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]- en sterfte in de internationale skipjackvisserij effectief te reguleren. Toezicht en handhaving in deze visserij is zwak. De [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in bepaalde delen van de Atlantische Oceaan is een groot probleem.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestand in de Indische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
, maar de betrouwbaarheid van de [bestandsschattingen bestandsschatting] is onzeker wegens gebrek aan goede visserijdata. Skipjacktonijn is door zijn vroege geslachtsrijpheid en hoge vruchtbaarheid redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning].

De exacte omvang van [bijvangsten bijvangst] in de [kieuwnetvisserij kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] in de Indische Oceaan is onbekend, maar de visserij is berucht om hoge [bijvangsten bijvangst] van gevoelige en bedreigde soorten zoals haaien, zeeschildpadden en zeezoogdieren.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan, maar er ontbreken beheersinstrumenten om de visserijdruk en -sterfte in de skipjackvisserij effectief te reguleren. Daarnaast is [illegale visserij illegale-visserij] op tonijn in de Indische Oceaan een groot probleem: naar schatting beslaan illegale vangsten 18-32% van de totale tonijnvangst.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.