Meer informatie

Skipjack tonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Skipjack tonijn

Skipjacktonijn komt over de hele wereld voor, maar het grootste deel (ongeveer 70%) leeft in de Stille Oceaan. Met een maximale lengte van 110 cm en een gewicht van 35 kg is de skipjack de kleinste tonijnsoort. Skipjack wordt tussen het 1e en 2de levensjaar geslachtsrijp. Hij is hierdoor minder gevoelig voor visserijdruk dan grotere tonijnsoorten als de blauwvin- en geelvin tonijn. De vis zwemt in grote scholen, vaak samen met jonge geelvin- en grootoogtonijn. In de Indische Oceaan zwemt één skipjack populatie. Hier wordt op gevist met (onder andere) ringzegens.  Tonijn schoolt graag samen onder drijvende voorwerpen. Ringzegenvissers profiteren hier van door hun netten om natuurlijke of eigengemaakte drijvende voorwerpen uit te zetten.

 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, Indische Oceaan en Stille Oceaan (FAO 34; 47; 51; 57; 61; 71; 77; 81; 87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan (FAO 21; 27; 31; 34; 41; 47)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van skipjack tonijn in deze visgebieden wordt bevist op een duurzaamDuurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
niveau. Hoewel het bestand van de westelijke skipjack tonijn in het westelijke deel van de Atlantische Oceaan in gezonde staat verkeert, is er enige onzekerheid over de toestand van het bestand in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan.

HandlijnenHandlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend:
Handlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend zijn een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jiggen maken gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer bewegen om een prooidier na te bootsen. Handlijnen en hengelsnoeren worden meestal kleinschalig toegepast en zijn relatief selectief. Ongewenste bijvangst kan onmiddellijk worden teruggezet, met een grote overlevingskans. Het is selectiever en kleinschaliger dan longline visserij. Er is geen bodemimpact, laag brandstofverbruik en eventuele bijvangst gaat vaak levend weer overboord.
en hengelsnoeren hebben waarschijnlijk geen significante effecten op het ecosysteem en andere soorten. Deze vismethode komt ook niet in aanraking met de zeebodem.

Er zijn geen specifieke beheersmaatregelenBeheersmaatregelen:
Beheersmaatregelen kunnen voor visserij invloed hebben op de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, het soort vistuig dat gebruikt mag worden en waar wel en niet gevist mag worden.
voor de oostelijke en westelijke skipjack tonijn. Wel zijn er enkele regeluringen, maar het is nog onzeker of deze maatregelen voldoende zijn om een duurzaam bestand op lange termijn in stand te houden. Het beheer van deze soort is niet effectief.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan (FAO 21; 27; 31; 34; 41; 47)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van skipjack tonijn in deze visgebieden wordt bevist op een duurzaamDuurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
niveau. Hoewel het bestand van de westelijke skipjack tonijn in het westelijke deel van de Atlantische Oceaan in gezonde staat verkeert, is er enige onzekerheid over de toestand van het bestand in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan.

Er zijn aanwijzingen dat deze grootschalige tonijnvisserij met ringzegensringzegens:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
in deze gebieden een grote impact heeft op verschillende bedreigde en beschermdeBeschermde soorten:
Veel mariene soorten worden beschermd tegen opzettelijke of bewuste verstoring, vangen, verwonden en doden, en in sommige gevallen bezit of verkoop. Vaak worden soorten beschermd als deze een belangrijke rol vervullen in het ecosysteem of als deze gevoelig zijn voor visserij. Deze mariene soorten zijn beschermd ongeacht of ze zich binnen of buiten beschermde mariene gebieden bevinden.
soorten. Bovendien wordt aangenomen dat grote hoeveelheden bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
is van andere, overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
e, tonijnsoorten.

Er zijn geen specifieke beheersmaatregelenBeheersmaatregelen:
Beheersmaatregelen kunnen voor visserij invloed hebben op de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, het soort vistuig dat gebruikt mag worden en waar wel en niet gevist mag worden.
voor de oostelijke en westelijke skipjack tonijn. Wel zijn er enkele regeluringen, maar het is nog onzeker of deze maatregelen voldoende zijn om een duurzaam bestand op lange termijn in stand te houden. Het beheer van deze soort is niet effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.