Meer informatie

Skipjack tonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Skipjack tonijn

Skipjacktonijn komt over de hele wereld voor, maar het grootste deel (ongeveer 70%) leeft in de Stille Oceaan. Met een maximale lengte van 110 cm en een gewicht van 35 kg is de skipjack de kleinste tonijnsoort. Skipjack wordt tussen het 1e en 2de levensjaar geslachtsrijp. Hij is hierdoor minder gevoelig voor visserijdruk dan grotere tonijnsoorten als de blauwvin- en geelvin tonijn. De vis zwemt in grote scholen, vaak samen met jonge geelvin- en grootoogtonijn. In de Indische Oceaan zwemt één skipjack populatie. Hier wordt op gevist met (onder andere) ringzegens.  Tonijn schoolt graag samen onder drijvende voorwerpen. Ringzegenvissers profiteren hier van door hun netten om natuurlijke of eigengemaakte drijvende voorwerpen uit te zetten.

 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (westelijk), Stille Oceaan (FAO 51|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Skipjacktonijn wordt vooral met ringzegens en hengels gevangen. Er zijn vier MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
gecertificeerde skipjackvisserijen in de Stille Oceaan: de ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
in de Stille Oceaan (in de territoriale wateren van Papua Nieuw Guinea, Kiribati, FS Micronesia, de Marshall Eilanden, Nauru, Palau, de Solomonseilanden en Tuvalu) en sinds kort ook de Japanse handlijnvisserij. Er is daarnaast één MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
gecertificeerde skipjackvisserij in de Indische Oceaan, de Maldivische hengelvisserij.

Er zitten meerdere hengel- en ringzegenvisserijen in het MSC beoordelingstraject.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Indische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en is wel erg onzeker. Skipjacktonijn is echter goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en scoort om deze redenen op dit onderdeel geel.

De visserij met handlijnen-en-hengelsnoerenHandlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend:
Handlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend zijn een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jiggen maken gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer bewegen om een prooidier na te bootsen. Handlijnen en hengelsnoeren worden meestal kleinschalig toegepast en zijn relatief selectief. Ongewenste bijvangst kan onmiddellijk worden teruggezet, met een grote overlevingskans. Het is selectiever en kleinschaliger dan longline visserij. Er is geen bodemimpact, laag brandstofverbruik en eventuele bijvangst gaat vaak levend weer overboord.
is een selectieveselectieve vismethode:
Selectieve vismethoden vangen veel doelsoorten en weinig tot geen onbedoelde vissoorten en dieren.
vismethode die weinig of geen bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
heeft. De overlevingskans van de eventuele bijvangst is daarnaast groot. Dit onderdeel scoort daarom groen.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Sinds 2016 is het beheer verbeterd, maar de naleving is nog steeds onvoldoende. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - westelijke en centrale (FAO 61|71|77|81)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen met FADs (Fish Aggregating Devices), Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de westelijke en centrale Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, zijn er geen indicaties dat het bestand wordt overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. Hoewel het bestand momenteel in goede staat is, is het nog onzeker of de huidige maatregelen er ook voor zorgen dat dit op lange termijn ook nog het geval is. Dit onderdeel scoort groen.

De ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieveselectieve vismethode:
Selectieve vismethoden vangen veel doelsoorten en weinig tot geen onbedoelde vissoorten en dieren.
vismethode, maar de hoeveelheid bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
is nog onbekend. Daarnaast is deze visserij ook schadelijk voor bedreigde en beschermde soorten en scoort hierom geel op dit onderdeel.

De WCPFCWCPFC:
Western Central Pacific Fishery Commission, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het behoud en beheer van visbestanden in de Pacifische Oceaan.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de westelijke en centrale Stille Oceaan. Het beheer wordt beschouwd als niet tot weinig effectief, waardoor dit onderdeel een rode score krijgt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Oostelijke Atlantische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en is wel erg onzeker. Skipjacktonijn is echter goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en scoort om deze redenen op dit onderdeel geel.

De visserij met handlijnen-en-hengelsnoerenHandlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend:
Handlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend zijn een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jiggen maken gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer bewegen om een prooidier na te bootsen. Handlijnen en hengelsnoeren worden meestal kleinschalig toegepast en zijn relatief selectief. Ongewenste bijvangst kan onmiddellijk worden teruggezet, met een grote overlevingskans. Het is selectiever en kleinschaliger dan longline visserij. Er is geen bodemimpact, laag brandstofverbruik en eventuele bijvangst gaat vaak levend weer overboord.
is een selectieveselectieve vismethode:
Selectieve vismethoden vangen veel doelsoorten en weinig tot geen onbedoelde vissoorten en dieren.
vismethode die weinig of geen bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
heeft. De overlevingskans van de eventuele bijvangst is daarnaast groot. Dit onderdeel scoort daarom groen.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Atlantische Oceaan. Dit beheer wordt als gedeeltelijk effectief beschouwd. Daarom scoort dit onderdeel geel.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Stille Oceaan - oostelijke en zuidelijke (FAO 77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Oost-Stille Oceaan lijkt in goede staat. Hoewel vangsten zijn toegenomen, zijn er geen indicaties dat het bestand wordt overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en is wel onzeker; het blijkt lastig om voor deze soort een geschikt model te ontwikkelen om accurate bestandsschattingen te maken. Desondanks lijkt het bestand er goed voor te staan. Hierom scoort dit onderdeel groen.

De drijvende-beugendrijvende beugen:
Een visserijmethode waarbij een lange hoofdlijn van 40 tot 100 kilometer lang wordt uitgezet, met daaraan dwarslijnen met haken voorzien van aas. De lijn drijft aan boeien in de waterkolom.
visserij (longlining) heeft veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van allerlei bedreigde dieren, waaronder albatrossen, stormvogels, zeeschildpadden, roggen, haaien en andere kwetsbare vissen. Wat de impact is van het wegvangen van grote aantallen top predatoren zoals tonijn op het ecosysteem is niet bekend. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Het beheer van de beugvisserij door IATTCIATTC:
Inter-American Tropical Tuna Commission, een commissie die zich bezig houdt met het behoud en beheer van tonijn en andere mariene soorten in de Oost-Pacifische oceaan.
is niet tot weinig effectief, waardoor dit onderdeel een rode score krijgt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Atlantische Oceaan, oostelijke delen (FAO 27|34|47)
Deelgebieden: Indische Oceaan

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen met FADs (Fish Aggregating Devices), Ringzegen zonder FAD

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Indische en Atlantische Oceaan lijkt in goede staat. Het bestand wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
is wel erg onzeker. Deze soort is redelijk goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en scoort op dit onderdeel geel.

De ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij die zich richt op vrij zwemmende tonijnscholen is een selectieveselectieve vismethode:
Selectieve vismethoden vangen veel doelsoorten en weinig tot geen onbedoelde vissoorten en dieren.
vismethode, maar de hoeveelheid bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
is nog onbekend. Daarnaast is deze visserij ook schadelijk voor bedreigde en beschermde soorten en scoort hierom geel op dit onderdeel.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan en de ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
voor het beheer in de Atlantische Oceaan, maar er is niet genoeg toezicht om te bepalen hoe effectief dit beheer werkelijk is. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Skipjack tonijn

Katsuwonus pelamis
Herkomst

Indische Oceaan (FAO 51|57)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het skipjackbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Indische Oceaan lijkt in goede staat en wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De betrouwbaarheid van de bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en is wel erg onzeker. Skipjacktonijn is echter goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en scoort om deze redenen op dit onderdeel geel.

De omvang van de hoeveelheid bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
in de visserij met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
is vooralsnog onbekend. Deze visserij staat echter berucht om hoge bijvangsten van bedreigde en beschermde soorten, zoals haaien, zeeschildpadden en zeezoogdieren. Hierom scoort dit onderdeel rood.

De IOTCIOTC:
Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.
is verantwoordelijk voor het beheer van tonijn in de Indische Oceaan. Sinds 2016 is het beheer verbeterd, maar de naleving is nog steeds onvoldoende. Daarom scoort dit onderdeel rood.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.