Meer informatie

Europese aal (paling)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Palingachtigen

Palingachtigen (anguilliformes) zijn altijd langgerekte, dunne vissen. Vissen uit deze familie zijn de bekende paling, de congeraal en de roofzuchtige, angstaanjagende murene. Palingachtigen zijn allemaal carnivore vissen. Ze zijn te onderscheiden van slangen vanwege de vrij lange rugvin. Ook ontbreekt het bij palingachtigen aan schubben en hebben ze twee kleine, maar goed zichtbare borstvinnen. Veel soorten kunnen zelfs enige tijd op het land overleven.

Palingachtigen komen in alle wereldzeeën voor en sommige soorten zijn katadroom. Dit betekent dat ze migreren van zout naar zoet water. De Europese paling is commercieel het meest interessant in Nederland.

Europese aal (paling)

De Europese aal of paling komt in heel Europa en het Middellands Zeegebied voor. Het is een bedreigde diersoort die op de rode lijst van het IUCN staat als ‘Ernstig bedreigd’. De aal is een zogenaamde katadrome vis. Dit houdt in dat de vis in zoet of brak water opgroeit en zich voortplant in de zee. Tijdens de trek naar zee kunnen palingen korte stukken over het land kruipen. De aal plant zich waarschijnlijk voor in de Sargassozee. Vanuit de Sargassozee worden de palinglarven meegenomen door de zeestroming terug naar Europa, waar de doorzichtige palinglarven (glasaal) het binnenwater betreden. Er is nog veel onbekend over de leefwijze van de aal en vooral over de voortplanting.

Europese aal (paling)

Anguilla anguilla
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat niet goed met de Europese aal, oftewel paling. De aal is dramatisch in aantal afgenomen en staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGO's als overheden lid van zijn.
. Sinds 1980 zijn de vangsten van aal in Nederland met 75% afgenomen en is de intrek van de glasaal met 99% afgenomen. De precieze oorzaak van de snelle achteruitgang van de aalstand is niet bekend. ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen.
adviseert om de palingsterfte door menselijk handelen te minimaliseren. De achteruitgang in de palingstand komt onder andere door watervervuiling en de toenemende infrastructuur (dammen, gemalen, waterkrachtcentrales) waardoor paling niet kan migreren en voortplanten. Ook heeft de paling te lijden (gehad) onder de intensieve beroepsvisserij en sportvisserij.

Palingkweek is afhankelijk van glasaal (jonge paling) uit het wild gevangen. Omdat de wilde paling ernstig bedreigd is, scoort ook opgekweekte paling altijd rood op de VISwijzer.

De jonge, wildgevangen palingen worden in kwekerijen vetgemest. Hiervoor zijn grote hoeveelheden (vis)voer nodig. De kwekerijen gebruiken recirculatiesystemen, een goede kweekmethode omdat de waterkwaliteit nauwkeurig geregeld kan worden en er geen verontreiniging in de omgeving terecht komt. De kweek gekoppeld aan herstelplannen heeft geen wetenschappelijk bewezen positief effect dus wordt nog steeds het advies gegeven om géén paling te consumeren – ook niet de paling met het “Duurzaam Paling Fonds” logo.

Volgens een Europese verordening in 2007 moet iedere lidstaat drastische maatregelen nemen voor het herstel van de aalstand in Europa. Dit plan staat nog steeds visserij toe, zowel op oudere dieren als op glasaal die gebruikt wordt voor de kweek, tegen het wetenschappelijk advies in. Ook worden in de Europese lidstaten nauwelijks maatregelen genomen om migratiebarrières (zoals dammen en sluizen) op te lossen.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

 

Europese aal (paling)

Anguilla anguilla
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat niet goed met de Europese aal, ofwel paling. De aal is dramatisch in aantal afgenomen en staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst van de IUCN. Sinds 1980 zijn de vangsten van aal in Nederland met 75% afgenomen en is de intrek van de glasaal met 99% afgenomen. De precieze oorzaak van de snelle achteruitgang van de aalstand is niet bekend. ICES adviseert om de palingsterfte door menselijk handelen te minimaliseren. De achteruitgang in de palingstand komt onder andere door watervervuiling en de alsmaar toenemende infrastructuur (dammen, gemalen, waterkrachtcentrales). Ook heeft de paling te lijden (gehad) onder beroepsvisserij en sportvisserij.

Paling wordt gevangen met fuiken. Dit is een passief vistuig en erg selectief: bodemberoering  en bijvangsten zijn in deze visserij niet aan de orde.

Op dit moment geldt voor de Nederlandse beroepsvisserij een visverbod op paling tussen 1 september en 30 november. Verder heeft Sportvisserij Nederland met haar leden een terugzetverplichting afgesproken. Sportvissers die een paling vangen, mogen deze dus niet mee naar huis nemen. Bovendien geldt in bepaalde wateren een vangstverbod in verband met hoge dioxinegehaltes in de paling. Of deze visserijmaatregelen zich vertalen in bestandsherstel is niet bekend. Volgens een Europese verordening in 2007 moet iedere EU-lidstaat drastische maatregelen nemen voor het herstel van de aalstand in Europa. Dit plan staat nog steeds visserij toe, zowel op oudere dieren als op glasaal die gebruikt wordt voor de kweek, tegen het wetenschappelijk advies in. Ook worden in de Europese lidstaten nauwelijks maatregelen genomen om migratiebarrières (zoals dammen en sluizen) op te lossen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. Bij de paling is dit anders. De paling paait maar één keer in zijn/haar leven en sterft hierna. Het seizoen van de wild gevangen paling uit Nederland is afhankelijk van de gesloten tijd voor de aalvisserij (van 1 september tot 30 november).

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.