Meer informatie

Europese aal (paling)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Palingachtigen

Palingachtigen (anguilliformes) zijn altijd langgerekte, dunne vissen. Vissen uit deze familie zijn de bekende paling, de congeraal en de roofzuchtige, angstaanjagende murene. Palingachtigen zijn allemaal carnivore vissen. Ze zijn te onderscheiden van slangen vanwege de vrij lange rugvin. Ook ontbreekt het bij palingachtigen aan schubben en hebben ze twee kleine maar goed zichtbare borstvinnen. Veel soorten kunnen zelfs enige tijd op het land overleven.

Palingachtigen komen in alle wereld zeeën en sommige soorten zijn katadroom. Dit betekent dat ze migreren van zout naar zoet water. De Europese paling is commercieel het meest interessant in Nederland.

Europese aal (paling)

De Europese aal heeft een lang slangachtig lichaam met zeer slijmerige huid. De aal is een zogenaamde katadrome vis: hij groeit op in zoet of brak water en plant zich waarschijnlijk voort in de Sargassozee op grote diepte. Tijdens de trek naar zee kunnen palingen korte stukken over land kruipen. Vanuit de Sargassozee liften de palinglarven op zeestromingen terug naar Europa, waar de doorzichtige palinglarfjes (glasaal) de binnenwateren opzoeken. Jonge paling wordt ook wel gele aal genoemd, als ze groter zijn rode aal, en als ze volwassen zijn en klaar voor de trek schieraal of zilveraal.

Er is nog veel onbekend over de leefwijze van de aal, en vooral over de voortplanting. Het is helaas ook nog niet gelukt om de alen in gevangenschap te laten voortplanten, waardoor alle glasaal nog steeds uit het wild komt.

De paling komt in heel Europa en het Middellandse Zeegebied voor. Het is een bedreigde diersoort die op de rode lijst van het IUCN staat als kritisch bedreigd.

Europese aal (paling)

Anguilla anguilla
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat niet goed met de Europese aal, oftewel paling. De aal is dramatisch in aantal afgenomen en staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGO's als overheden lid van zijn.
. Sinds 1980 zijn de vangsten van aal in Nederland met 75% afgenomen en is de intrek van de glasaal met 99% afgenomen. De precieze oorzaak van de snelle achteruitgang van de aalstand is niet bekend. ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen.
adviseert om de palingsterfte door menselijk handelen te minimaliseren. De achteruitgang in de palingstand komt onder andere door watervervuiling en de alsmaar toenemende infrastructuur (dammen, gemalen, waterkrachtcentrales). Ook heeft de paling te lijden (gehad) onder de intensieve beroepsvisserij en sportvisserij.

Palingkweek is afhankelijk van glasaal (jonge paling) uit het wild gevangen. Omdat de wilde paling ernstig bedreigd is, scoort ook opgekweekte paling altijd rood op de VISwijzer.

De jonge, wildgevangen palingen worden in kwekerijen vetgemest. Hiervoor zijn grote hoeveelheden (vis) voer nodig. De kwekerijen gebruiken recirculatiesystemen, een goede kweekmethode omdat de waterkwaliteit nauwkeurig geregeld kan worden en er geen verontreiniging in de omgeving terecht komt. De kweek gekoppeld aan herstelplannen heeft geen wetenschappelijk bewezen positief effect dus wordt nog steeds het advies gegeven om géén paling te consumeren – ook niet de paling met het “Duurzaam Paling Fonds” logo.

Volgens een Europese verordening in 2007 moet iedere lidstaat drastische maatregelen nemen voor het herstel van de aalstand in Europa. Dit plan staat nog steeds visserij toe, zowel op oudere dieren als op glasaal die gebruikt wordt voor de kweek, tegen het wetenschappelijk advies in. Ook worden in de Europese lidstaten nauwelijks maatregelen genomen om migratiebarrieres (zoals dammen en sluizen) op te lossen.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

 

Europese aal (paling)

Anguilla anguilla
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat niet goed met de Europese aal, oftwel paling. De aal is dramatisch in aantal afgenomen en staat als ernstig bedreigd op de Rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGO's als overheden lid van zijn.
. Sinds 1980 zijn de vangsten van aal in Nederland met 75% afgenomen en is de intrek van de glasaal met 99% afgenomen. De precieze oorzaak van de snelle achteruitgang van de aalstand is niet bekend. ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen.
adviseert om de palingsterfte door menselijk handelen te minimaliseren. De achteruitgang in de palingstand komt onder andere door watervervuiling en de alsmaar toenemende infrastructuur (dammen, gemalen, waterkrachtcentrales). Ook heeft de paling te lijden (gehad) onder beroepsvisserij en sportvisserij.

Paling wordt gevangen met [fuiken]. Dit is een passief vistuig en erg selectief: bodemberoering  en bijvangsten zijn in deze visserij niet aan de orde.

Op dit moment geldt voor de Nederlandse beroepsvisserij een visverbod op paling tussen 1 september en 30 november. Verder heeft Sportvisserij Nederland met haar leden een terugzetverplichting afgesproken. Sportvissers die een paling vangen, mogen deze dus niet mee naar huis nemen. Bovendien geldt in bepaalde wateren een vangstverbod in verband met hoge dioxinegehaltes in de paling. Of deze visserijmaatregelen zich vertalen in bestandsherstel is niet bekend. Volgens een Europese verordening in 2007 moet iedere EU lidstaat drastische maatregelen nemen voor het herstel van de aalstand in Europa. Dit plan staat nog steeds visserij toe, zowel op oudere dieren als op glasaal die gebruikt wordt voor de kweek, tegen het wetenschappelijk advies in. Ook worden in de Europese lidstaten nauwelijks maatregelen genomen om migratiebarrieres (zoals dammen en sluizen) op te lossen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. Bij de paling is dit anders. De paling paait maar één keer in zijn/haar leven en sterft hierna. Het seizoen van de wild gevangen paling uit Nederland is afhankelijk van de gesloten tijd voor de aalvisserij (van 1 september tot 30 november).

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.