Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
W

een variant binnen de kieuwnetvisserij (schakelnetten); het vistuig bestaat uit meerdere kieuwnetten van verschillende maaswijdten achter elkaar

diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak.

Western Central Pacific Fishery Commission, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het behoud en beheer van visbestanden in de Pacifische Oceaan.